Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Osudové hry

Vývoj celku a osud jedince ve vzájemném spletenci.

 • V záležitostech osudu, zejména v zákonech karmy, zcela jistě neplatí, že B následuje po A. Držet se při hodnocení vývoje Universa linearity času je zavádějící.
 • Vlivů a sil, účastnících se na vývoji a osudu, je velmi mnoho a dochází mezi nimi k mnohým spojením, která jsou pro nelineární postupy, pro různost a mnohoúrovňovost lidskému chápání cizí nebo aspoň ztěží dosažitelná.
 • Vývoj Universa je organizován jako armáda nebo velký podnik: Nejvyšší síly se nestarají o průběh nižších dějů atd.
 • Z pohledu shora není určen vývoj nijak přesně, musí být dodržena jen obecná pravidla (pravidlo vývoje, rovnováhy, komplementarity sil).

 • Karma, čili přenášení informací, příčin i následků mezi jednotlivými vtěleními jednotlivé duše, se nemůže zakládat pouze na příčinách a následcích jevů v životě jedince.
 • Karma, jako řetěz příčin a následků, jdoucí skrze staletí nebo jako nezměnitelné předurčení, existuje pouze v případě egregorů, kolektivních duší a podobně velkých celků, kde má logické opodstatnění.
 • Při vtělení duše se zároveň vtěluje pouze energetický potenciál budoucího jedince, jeho emoční reaktivita, dynamika osobnosti atd.
 • Další osobnostní determinace jsou určeny prostředím, do něhož se jedinec zrodil.
 • Zákonitosti, dle nichž si duše vybírá prostředí, do nějž se vtělí, není možné zatím rozpoznat.
 • Události nejsou v životě jedince určeny ničím jiným, než jeho reaktivitou na aktuální okolnosti.

 • Lineární čas je závazný pro děje v nižších světech. Veškeré síly se zde mohou projevit jen tehdy, když respektují zákon příčiny a následku.
 • Ke každé události nižších světů vede několik příčin.
 • Od určitého bodu nelze událost zastavit ani zvrátit.
 • Každá událost má energetický náboj.
 • Jedinci mohou využít energeticky silně nabitých událostí jako bodů změny svého individuálního vývoje.

 • Nic - žádný vývojový děj, žádná událost - neprobíhá v zájmu jedince.
 • Životní úkoly lidí mají dva základní směry:
            Ve vztahu k celku a jeho vývoji.
            Ve vztahu k prožitkům dalších jedinců.
 • Každý člověk má životní úkol spojený s mezilidskými vztahy - dříve šlo víc o vztah rodinné a jejich uchovávání, teď jde o vztahy mezi lidmi obecně. Vždy se jedná o zrcadlení rozvoje sebe sama ve vztazích.
 • Někteří lidé mají nadto úkoly další.
 • Z pohledu shora je do jisté hranice každý jedinec nahraditelný.
 • Významný jedinec je nahraditelný hůře.

 • Významný jedinec je ten, kdo ovlivňuje další jedince či celé události z magického hlediska, vědomě či nevědomě, a zasahuje tak do vývoje celku.
 • Tajní vůdcové působí ve všech úrovních Universa a jeho vývoje. Kladou si za úkol nalézt, vybrat a vycvičit jedince a dát jim takové úkoly, aby se stali významnými.
 •  
  2001
  

  (c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz