Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Sexualita versus ego
rozpracované téma


Srovnání dvou vývojových sil - sexuální touhy jakožto spojujícího faktoru, a ego-vědomí, jakožto faktoru izolujícího.


 • Sexualita – velmi stará síla. Souvisí s potřebou zachovat život a obnovovat jej, je kolektivní silou, která udržuje živočišný/lidský druh.
 • Z ní je odvozená sexuální touha, poháněná pohlavním pudem.
 • Jsou dva možné pohledy na sexuální touhu: a) touha po partnerovi zdůrazňující druhou osobu, b) touha po ukojení se, kde dominuje já.

 • Posuzujeme-li sexualitu z hlediska existence universa v obecné (ne materiální) podobě, je základem/podmínkou všeho stvořeného.
 • Podstatou sexuální síly je spojování se s tím, co pokládá za plodivý protiklad.
 • Z hlediska existence života v materiální podobě je tou nejdůležitější silou.
 • Není ovladatelná člověkem – ten ji může pouze transformovat a využít některé její projevy. Podobně s ní člověk nemůže splynout, protože by zanikl, rozpustil by se v energii.
 • Jakožto potřeba zachovat život je sexuální síla obsažena ve všem živém.

 • Původní materiální podoba sexuality nebyla ve dvou silách, ale v potřebě rozdělit sebe od druhého jedince. Je možná souvislost s dělením buněk. Až oddělením je možná touha po znovu-spojení, což je síla sexuální.
 • Sexualita je nejvyššího/božského původu.
 • Oddělením od jednoty, poznáním dvojího, tj. dobrého a zlého, poznal člověk sexualitu.
 • Ta je materiálním ztvárněním potřeby splynout.
 • Zjemnělá, sublimovaná sexualita má jinou podobu, než syrová - sublimovaná sexualita usiluje po spojení s celkem na jiné než pohlavní úrovni.


 • Ego – vývojově mladší schopnost, pouze lidská. Je to individualizační síla, která se stále vyvíjí. Pod jejím vedením si člověk uvědomuje sám sebe. Je kolektivní silou, která formuje individuum.
 • Ego je silou, působící pouze u člověka.
 • Podstatou ega je izolování se, sebestřednost, oddělování se od jednoty.
 • Je pokračováním biblického pádu.
 • Člověk není uzpůsoben tomu, aby se nevymezoval. Vymezit se je jeho údělem.
 • Údělu se lze poddat nebo mu vzdorovat. Je třeba nalézt míru, kdy a nakolik nutno dbát na vnější ohraničení, respektive podobu.

 • Ego je nástrojem vědomí, aby si samo sebe uvědomilo.
 • Vědomí je místem, kde ego sídlí.
 • Ego je odrazem vědomí.

 • Společnost lidí v současném stupni vývoje velmi dbá na vnější projevy, na vypadání. Ohraničenování ega vůči všemu, co není jím, vytváření hranice až bariéry, je zvlášť silné.
 • Je to kolektivní síla sebedefinování. Proto není možné nechtít se ohraničit – čili vzdát se ega.

 • Člověk egem ovládnutý, neusilující o spojení s ne-já, s původní jednotou, je odtržen od ostatních lidí i od kolektivních prožitků. Vidí polárně, sebe nadhodnocuje, druhé hodnotí.
 • Čím více člověk nachází problémy či jejich příčiny u druhých, tím méně je schopen se vyvíjet. Odmítnutím podnětu se rozhoduje stagnovat. Stává se slepou vývojovou větví.
 • Ego lze ovládnout humorem, smíchem.


 • Sexuální sílu a sílu ega lze posoudit jako dva póly.
 • Sexualita je neovladatelná vědomím, zcela autonomní. Ve chvíli, kdy něco uchvátí, nelze jí vzdorovat. Je silou i proto, že spojuje - její přirozeností je spojit se se svým protikladem v libovolném významu tohoto slova.
 • Ego je možné vědomím kontrolovat, neboť s vědomím přímo souvisí. Někdy vědomí nechce ego kontrolovat.
 • Ego formuje, tváří se, je nepřirozené, neopravdové. To je jeho podstata, odlišovat. Jeho touhou je ovládat vše a poroučet všemu a s ničím se nespojit, pouze se uzavřít.
 • Kdyby vládlo ego, život by nebyl zachován, protože ego touží starat se pouze samo o sebe.
 • Kdyby vládla sexualita, zaniklo by uvědomění a zvítězil pud.
 •  
  2002
  

  (c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz