Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Prvorození a Kain
rozpracované téma

Poznámky k mystériím krve a k úloze zasvěcení.


 • První dítě, které se ženě narodí, ji ustanovuje jako matku.
 • Fyzickým porodem se symbolicky rodí bytí z nebytí. To se děje každým porodem dítěte nezávisle na pořadí a počtu narozených dětí.
 • Kain je skutečně prvorozeným člověkem, protože je prvním člověkem, který se narodil z ženy; je pravzorem prvorozených.
 • V symbolické rovině je tedy každý prvorozený vtělením Kaina a tudíž potenciálním nebezpečím.
 • Kain je tím, kdo zabil prvního vraha Abele, protože poznal tajemství života a smrti. Byl prvním zasvěceným.
 • Každé dítě může být chápáno jako prvorozené (protože je Bytím, zrozeným z Nebytí) a každé se může stát Kainem.


 • Abel obětuje prvorozené zvíře svým démonům. Zdůraznění rozdílu mezi zvířecí a lidskou krví. Zdůraznění rozdílu mezi symbolickou prvorozenosti, která stráží čistotu, a druhorozenosti, která je prostě druhá, ne-čistá.
 • Zvířecí krev není nositelem Vědomí. Tím, že obětoval zvířecí krev, uzavřel tu svou ve svém srdci a ohraničil se, vymezil vůči všemu bytí.
 • Odmítání spojení je vlivem sil matérie - luciferů či ďábla dle různých nauk.
 • Bůh je ve všem a ďábel je všude okolo.


 • Obětování démonům je otevření se luciferskému světu protikladů a naopak uzavření se jednotě.
 • Pouze vyšším světům (bohu) lze přinést oběť krve (vědomí v krvi nesené se vrací zpět k původní jednotě), ostatní oběti zvířecí patří falešným, nižším božstvům, která Všehomíru nevládnou, pouze jej ovládají. bohům.
 • Kain jako první pochopil tento rozdíl a tím, že bratra zabil, stal se zasvěceným v mystériích krve.


 • Tím, že obětují zvířecí krev a tou potírají veřeje, uzavírají krev svoji; a jiskra duše, provázená Matkou po tomto světě, se nemůže smísit v jejím poháru, zvaném pohár Babalon; a tím se vydávají napospas démonům. Ač oni je nevidí a klaní se falešné Luně.
 • Každou další obětí zvířete Židé uzavírají svou krev.
 • Abel – ABL- 33- Chaos, symbolizuje pád do hmoty.
 • Židé uctívají Ábele a propadají do mnohosti, propadají Choronzonově moci; už ztratili kontakt s jednotou.


 • Zasvěcení je schopnost spojit subjekt a objekt do jednoty, což je vyjádřeno číslem 666, jež je číslem Kainovým.
 • Chaosmagie: pokus dosáhnout účinku v hmotné – abelovské rovině bez spojení subjektu a objektu.


 • Rozum, ve významu rozum analytický je oddělením subjektu od objektu, stav odděleného uvědomění/vědomí.
 • V Daath dochází k oddělení vědomí/duše našeho od vědomí božského/nejvyššího; A zde, tj. od Daath dolů působí psi rozumu, ti kteří trhají, štěkají a hlídají.


 • Set zabil Osirida a tím ho donutil ke vtělení, Kain zabil Abele a tím učinil totéž. Seth a Kain jsou v jisté úrovni totožní.
 • Kain a Seth jsou vyvržení a zasvěcení.
 • Abel je Baal (Pán much – mnohosti). Abel ztratil Alef a stal se Baalem.
 • Abel je prvním zpodoběním či materializaci luciferských sil.
 •  
  2004
  

  (c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz