Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
666
pracovní postřehy pro rozpracované téma

Éterné tělo je vázáno na fyzické tělo a jeho orgány. Proudění síly v eth. těle naznačuje spojení orgánů s vnějším eth. prostředím.
Astrální tělo je nositelem projevu, bdělosti a vědomí. Ve spánku odchází. Je nositelem protikladnosti.

Krev
vzniká v měsíčním období. Spojuje člověka s energií okolo něj. Vnáší člověku energetickou výživu a já. Krevní výměna v otevřené podobě měla podobu přibližně jako dýchání (provazce krve, na nichž byl člověk připojen). Krev dává schopnost prožívat.
Do kosmické krve se v období země včlenilo já, které již bylo definováno a ohraničeno. Samo sebe si neuvědomovalo, to až po včlenění, kdy se spojilo s astrálním tělem. Tehdy vznikl uzavřený systém oběhu krve.


Éterná substance krve je její podstatou. Krev prolitá ven je ta, která má udržet život pozemský. Ta která má osvobodit, je prolita dovnitř, protože umožňuje smrt.
Na prolití krve dovnitř není důležitá sama krev, důležitá je upřímná oběť ve jménu jiného než osobního cíle.
Původní substance nebeské krve je symbolizována pohárem Babalon.

Slunce - původní slunce, které zde bylo před hmotnými podobami věcí, je celostí, silou, dokonalostí i vědomím. Značí na pozemské úrovni vnitřní jednotu člověka.
Ostatní významy nám bližší se objevují až ve vztahu k temnému slunci.

Temné slunce:
Rozpad jednoty, v užším smyslu rozdrobení sluneční síly a její ukrytí se ve hmotě. Tam je slunce skryté doposud.
Má-li být rozdrobené Světlo sjednoceno, musí být nejdříve nalezeno. Nalézt lze jenom to, co je hledáno, hledáme jen to, o čem víme.

666 je Sorat, sluneční démon, pán rozdrobeného světla.
je to i Bestie, která se na rozdíl od Sorata nespokojí s rozdrobeností světla, ale usiluje o jeho sjednocení. Bestie může o sjednocení vědět, ale bez Šarlatové ženy Babalon nemůže nic dělat. Musí mít prostředníka.
Šarlatová žena je personifikací Babalon, která symbolizuje původní rotříštěnou jednotu.

Bestie a šarlatová žena:
Bestie se stává pasivní, podává se Š. ženě, musí se vzdát svých rozdrobených přání, jinak nemůže směřovat do jednoty.
Může být že ŠŽ je objekt a Bestie subjekt?
Když Slunce spadlo dolů jako hvězda a rozpustilo se ve hmotě, přišla Babalon na pomoc a dala mu substanci krve, s níž se mohlo spojit tvůrčím způsobem. Kdyby slunce krev nemělo, zůstalo by ve hmotě rozpuštěno napořád. Lidská krev mu dává možnost dost se zpět nahoru. Krev sestává nositelem slunce a spojnicí mezi nebem a zemí.

Temné slunce - síla uzavřená ve hmotě. Na nižší úrovni se projevuje jenom jako síla. Má EM podstatu.
Tu temné slunce vyzařuje, jeho záření je neviditelné. Ve hmotném světě má povahu EM polí, a toto záření je příbuzné všem podobným jevům. Éterné tělo má tutéž podstatu. Energii temného Slunce nazýváme též orgonem..
Spojením člověka - vědomým spojením - s jeho silovou stránkou éterného těla lze vyvolat EM či jiné energetické jevy. Ty jsou ale průvodní, nikoliv cílové.
Cílem je dostat se nad pouhé energetické jevy, čili sjednotit rozprchlé sluneční světlo.
Je ale pravda, že éterné síly temného slunce stojí nad hmotou a mají moc ji ovládat.
Používání E vrihlu na hmotné úrovni je projevem chtění. Dosaženo bylo pouze ovládnutí síly vrihlem. Hlubší podstata éterného těla není využívána - ????
Aby byla využívána, musí být zvládnuto astrální tělo - čili zvládnuto chtění.

Chtění je umlčeno buď vnitřní kázní nebo orgasmem - ??? Sex umožňuje proudění éterné síly, proto je magicky využíván.
Další možností, jak se zbavit chtění, je vyhovět mu. Slovo hříchu je omezení. Vyhovět chtění lze jenom vědomě, jinak je toto konání bez účinku. Thelema naplňuje chtění, pokládá je za důležité, protože jím se člověk učí kázni a poznává sebe. Naplněním chtění se člověku ukazují jeho hranice.
Není nezbytně nutné přestat chtít.

Co způsobuje sexuální akt:
Astrální tělo je naplněno libým pocitem a je uklidněno
Éterné tělo vyrovná svoje energie; protknutím s jiným e. tělem se jejich energie srovnají, vyrovnají i mezi sebou.
Při vložená smybolických analogií lze takto navázat spojení s vyššími bytostmi - božstvy.
E. tělo je bránou všech vjemů. A. tělo vytváří z vjemů pocit. Cokoliv přichází zvenčí´, je vnímáno e.tělem, ale prožito a. tělem.

Aeon Horův: Nevědomost hříchu nečiní. Slovo hříchu je omezení. Možnosti Horovy jsou neomezené - tak jako svit slunce je neomezovaný.
Set a Horus jsou dva aspekty téhož. Set padá dolů, Horus stoupá nahoru.
Jinak: Set spadne dolů, kde se stává vtěleným Osiridem. Ten zplodí Hora prahnoucího po pomstě - tj. chce zpátky nahoru. Ale musí bojovat a dokonce je v boji Setem znásilněn.
Síly Pádu - Set a síly vzestupu - Horus se musí poměřit. Vzestup musí převážit nad pádem.
Znásilnění Horovo má souvislost se vší homosexuální magií. Patrně jde o to, že Horus přijal sémě Setovo.
Anální znásilnění je starší nediferencované.

Oběť krve:
Připojení individuálního já k celku. Oběť musí být konána ve prospěch cyklu, návratu - nikoliv ve prospěch vědomí uvězněného ve hmotě.

Ještě o obětech krve:
Na krev lze chytnou krom astrální havěti, která potřebuje sílu či vědomí i 1) podstatu nahoře a
2) podstatu dole.
K podstatě nahoře, která přišla s padajícím Setem/ hvězdou/ světlem, existuje podstata dole.
Je možné, že pád Seta je prvním uskutečněným porodem. Typhon - pohlcovač, velká tlama, zároveň dračí bohyně, Ta-Urt, Matka oběhů. Oběhy - viz Set/Osiris.
Porod Seta - rozetnutí temné oblohy světlem.
Mezi božstva temné podstaty řadíme rybí bohy, chobotnice a podobné obludy. Nemají vědomí, jsou člověku nepodobné.
Had drak - jeho plazivý pohyb značí +/-, život/smrt, proto bude patřit světlu. Čas je plodem světla.
 
2006-07


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz