Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Aleister Crowley: Magie bez slz, 15
Kapitola XV: Morálka sexu

Cara Soror, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Děkuji ti! Mám v několika dobře zvolených slovech obsáhnout celou otázku sexu? Mám se domnívat, že si chceš půjčit peníze? Taková plná lichotka svádí k nepřímému přístupu. Ve skutečnosti není váš návrh tak pobuřující, jak se na první pohled zdá; co se týče anglického jazyka, opravdu není téměř nic, co by stálo za přečtení. Z 98,138 procenta jde o to, co Frances Ridley Ravergalová nazývala “fiddlesticks, blah, boloney, Bull-shit, and the bunk“.

Nicméně docela nedávno jsem vydal encykliku k věřícím s atraktivním názvem Artemis Iota a navrhuji, abychom ji přečetli nahlas, abychom si ušetřili práci, a protože obsahuje seznam prakticky všech klasiků, které byste si měli přečíst. Také zhušťuje informace a rady pro “začátečníky“ s náležitým odkazem na pozitivní příkazy uvedené v Knize zákona. Přesto bych pro účely těchto listů rád celou záležitost uvedl v kostce. Strom života jako obvykle poskytuje vhodný prostředek pro klasifikaci. 1. Na jeho fyzickou stránku se vztahují psychologické zákony. “Nehrajte si s něčím, čemu nerozumíte!“, jak by možná řekl John Wesley, i když pochybuji, že to udělal. 2. “Morální“ stránka. Stejně jako v případě napětí cissoidu neexistuje. Hleďte si svého! je jediné dostačující pravidlo. Zatahovat do toho sociální, ekonomické, náboženské a podobné aspekty je irelevantní a nečisté. 3.
Magická stránka. Sex je přímo či nepřímo nejmocnější zbraní ve výzbroji Mágů; a právě proto, že nemá žádné morální vodítko, je nepopsatelně nebezpečný. Uvedl jsem mnoho náznaků, zejména v Magii a v Knize Thothově - některé z karet jsou téměř nehorázně odhalující; proto jsem byl dost přísně šlehnut přes prsty za to, že jsem dětem dával zápalky na hraní. Vymlouval jsem se na to, že ony už ty zápalky mají, že mé vysvětlení směřuje k tomu, abych ke stávajícím automatickým bezpečnostním opatřením přidal ještě vědomá opatření. Výše uvedené poznámky se týkají hlavně techniky této činnosti; a je to na dlouhé lokte, když vám řeknu, že byste měli být schopni vypracovat její principy na základě svých obecných znalostí Magie, ale zejména formule Tetragrammatonu, jasně uvedené a vysvětlené v Magii, kap. III. Spojte to s jádrem kapitoly XII a máte to! Ve hře je však ještě jeden bod. Zde mimochodem přicházejí na řadu “automatické zábrany“. “...nemáš jiné právo než konat svou vůli“. ( AL I, 42) znamená, že “jít za cizími“ cíli může být jen zhoubné. V chemii je možné vyvolat endotermickou reakci; to si však koleduje jen o potíže. Produkt v sobě nese zárodek rozpuštění. Proto je nejdůležitějším úvodem každé Magické operace ujistit se, že její cíl je nejen v souladu s vaším Velkým dílem, ale že je pro něj nezbytný. Všimněte si také, že použití této vrcholné metody zahrnuje manipulaci s energiemi nevýslovně tajnými a nanejvýš jemně citlivými; s operacemi běžné Magie se srovnává jako poslední slovo v dělostřelectvu s blunderbussem!
Měl jsem se zmínit o sexuálním pudu či impulsu jako takovém, bez ohledu na magické či jakékoli jiné ohledy: o tom, co vás chytí za pačesy, kavalírskou šavlí vám podřízne laskavce a zbytky odhodí přes nejbližší propast. Co je to vlastně za zatracenou věc? To je právě ta potíž, protože je to první z masek na tváři Pravé vůle, a tou maskou je Poker-Face! Tak jako je všechno pravé Umění spontánní, geniální, naprosto se vymyká jakémukoli vědomému poznání či kontrole, tak je tomu i v sexu. Vskutku bychom ho mohli zařadit ještě hlouběji než Umění, neboť Umění se alespoň snaží najít srozumitelné výrazové prostředky. To je mnohem blíže zdravému rozumu než slepá žádostivost sexuálního pudu. I ten nejšílenější génius přece hledí od Chokmy nejen k Binah, ale i k plodům tohoto spojení v Daath a Ruach; sexuálnímu impulsu není k ničemu Binah chápat, vykládat, předávat. Nechce nic víc než nástroj, který ji zničí. “Zde, říkám, Mistře, mějte srdce!“ Nesmysl! (Pokračuji) To, co říkám, je jasná skutečnost, a ty to dobře víš! Víc, zatracené, obklíčené, pokroucené a zmučené, jak to bylo náboženstvím a morálkou a vším ostatním, se naučilo maskovat se, vystupovat v nesčetných podobách psychóz, neuróz, skutečného šílenství nejnebezpečnějších typů. Nemusíte hledat dál než za Hitlerem! Její síla a nebezpečnost přímo vyplývají z osudové skutečnosti, že sama o sobě je Pravou vůlí ve své nejčistší podobě. Jaký je tedy zázračný lék?
Pro kabalistu je to dostatečně zřejmé. “Láska je zákon, láska pod vůlí.“ Musí být při svých nejranějších projevech vybavena svou správnou Binah, aby mohla volně proudit po Cestě Dalethu a obnovit ztracenou Rovnováhu. Pokusy o její potlačení jsou osudné, o její povznesení falešné a marné. Je však od počátku moudře vedena, a než zesílí, naučí se, jak své ctnosti co nejlépe využívat. A co paralelní instinkt u ženy? S výjimkou (spíše vzácných) případů vrozené nemoci nebo deformace není problém nikdy tak akutní. Neboť Bína, i když mrká na Chokmu, má druhé oko doširoka otevřené, otočené na Tiphereth. Její Pravá vůle je tak od počátku rozdělena Přírodou a její tragédií je, pokud se jí nepodaří tyto dva objekty spojit. Ach, drahá, ano, vím všechno o “sprete injuria form“ a “furens quid femina possit“; ale to jen proto, že když se netrefí, cítí se dvojnásobně zmatená, okradená nejen o extatickou Přítomnost, ale i o okouzlující Budoucnost. Pokud jí nezávisle na sobě Ovoce ze Stromu života, když je nezralé, má nejen nepříjemnou chuť v ústech, ale i zažívací potíže, které následují. Pak, když žije tak často ve světě představ, neustále prožívá stínové obrazy své Touhy, není zdaleka tak náchylná k prudkým šílenstvím čirého slepého chtíče jako muž. Zásadní rozdíl je patrný z jejich orgasmů: ženský je vlnitý, mužský katastrofický. Výše uvedené, vzato kolem a kolem, nemusí být zcela vyčerpávající, ne zcela uspokojující pro duši, ale jedno s druhým, dost na to, aby kráva přežvykovala.
Dobrou noc!

Láska je zákon, láska pod vůlí.
Bratrsky, 666
 
Přeložil Anakin, 22.12.2022, Olomouc


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz