Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Aleister Crowley: Magie bez slz 4
Kapitola IV: Kabala – nejlepší trénink paměti

Drahá sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Musíš se naučit Kabale. Nauč se tuto magickou abecedu. Musíš k ní přistoupit s takovou důvěrou, s jakou se dítě učí vlastní abecedu. Ještě nikdo nepřišel na to, proč je pořadí písmen takové, jaké je. Pravděpodobně na to není žádná odpověď.

Kdyby si jen věděla, s čím se potýkám v I-ťingu! Pořadí šedesáti čtyř hexagramů. Jsem přesvědčený, že je toto extrémně důležité a je to vznešený systém filosofie. Došel jsem dost daleko na to, abych si byl zcela jistý, že je v tom nezbytný rytmus; a milimetr po milimetru mě to zabíjí, když přicházím na to, proč každá dvojice následuje tu poslední.
Odpusť mi tyto slzy!
Ale naše Magická Abeceda nejsou hlavně písmena, ale obrázky; ne zvuky ale matematické ideje. Sir Humphrey Davy, který vyšel ven na světlo se svým slavným osvícením (s pomocí oxidu dusného se k němu dostal), zvolal: Vesmír se skládá pouze z idejí. Když to trochu zanalyzujeme, řekneme: Vesmír je matematické vyjádření.
Sir James Jeans to mohl říct, jen jeho bankéř mu poradil, aby vydělal na Bohu. Nejjednodušší forma tohoto výrazu je 0 = 2, jinde vysvětlená velmi obsáhle. Tato 2 by sama mohla být vyjádřena neomezeným počtem způsobů. Každé prvočíslo, včetně některých, které nepatří do řady přirozených čísel, je individuální. Ostatní čísla snad až na pár výjimek (např. 418) jsou složena z prvočísel.
Každá z těchto myšlenek může být vysvětlena, prozkoumána a pochopena velmi různými prostředky. Za prvé, hebrejská, řecká a arabská čísla jsou také písmena. Každé z těchto písmen je dále popsáno jedním z (libovolně složených) prvků přírody; čtyřmi (nebo pěti) živly, sedmi (nebo deseti) planetami a dvanácti znameními zvěrokruhu.
Tyto všechny jsou uspořádány v geometrickém vzoru složeném z deseti Sefirot (čísel) a dvaceti dvou cest, které je spojují; tomu se říká Strom života. Každá myšlenka může být a měla by být přiřazena jednomu nebo více z těchto základních symbolů; zelená barva v různých odstínech je tedy vlastností nebo funkcí Venuše, Země, Moře, Vah a dalších. Stejně tak abstraktní ideje; nepoctivost znamená poškozený Merkur, štědrost dobrý, i když ne vždy silný Jupiter; a tak dále. Strom života se musíš naučit nazpaměť; musíš ho znát pozpátku, popředu, bokem i vzhůru nohama; musí se stát automatickým pozadím tvého myšlení. Vše, co ti přijde do cesty, musíš neustále věšet na jeho správnou větev.
Zpočátku je to všechno samozřejmě strašně matoucí, ale vytrvej a přijde čas, kdy všechny ty podivné kousky zapadnou do skládačky a spatříš – s jakým obdivným úžasem! - podivuhodnou krásu a symetrii kabalistického systému.
A pak – jakou to zbraň sis ukovala! Jakou to moc analyzovat, nařizovat, manipulovat svým myšlením! A prosím, nezapomeň, až tě lidé budou chválit za tvou paměť nebo jasnost tvého myšlení, připsat to na vrub Kabale!
To je v pořádku, zdá se mi, že slyším tvé mručení; vypadá to jako krásný stroj. Design je prostě elegantní; ten tvůj šátek-špendlík je dokonale sladký. Jde jen o jedno: jak tu zatracenou věc zprovoznit?
Ach ano, jako ten z Apokalypsy, žihadlo je ve tvém ocase. Upřímně řečeno, nemusíš se bát; funguje to na kuličková ložiska a vždycky je tu těch třináct pramenů velkolepého oleje stékajících po Makroprosopově bradě pro případ, že by to zpočátku trochu skřípalo. Ale vážně, veškerá matematika, kterou potřebuješ, je jednoduché sčítání a násobení. Jo! odpovíš neurvale. To si myslíš, ale v Kabale jsi ještě daleko nedošel!To je pravda, odpovím. Příliš pravdivé, sestro.
Kniha Zákona sama trvá na tom, že obsahuje Kabalu, která mě přesahovala v době, kdy byla diktována, přesahuje mě nyní a bude mě přesahovat i v této inkarnaci. Dovol, abych obrátil tvou duchovní pozornost k AL I,54: I, 56: II, 54-55: II, 76: III, 47. V té době bylo dost toho, co bylo srozumitelné, abych se ujistil, že autor knihy zná přinejmenším stejně dobře Kabalu jako já: Později jsem objevil víc než dost, abych si byl jistý, že ví mnohem víc, a to zcela vyššího řádu, než jsem věděl já; a konečně takové záblesky světla, které čas a zoufalé studium vrhly na mnoho dalších nejasných pasáží, mě nenechávají na pochybách, že je skutečně nejvyšším kabalistou všech dob....
Ptala jsem se tě, jak to mám dělat.
Nebuď tak podrážděná, kverulantská a netrpělivá; tvá horlivost je chvályhodná, ale mrháš svým vlastním časem, když na mě spěcháš. Až se naučíš tuto Abecedu čísel (ve správném tvaru) naprosto nazpaměť s tolika sadami přívlastků, kolik si jich dokážeš zapamatovat, aniž bys je pomotala, můžeš si vyzkoušet několik jednoduchých cvičení, počínaje minulostí.
Kolik sad atributů? - No, jistě, hebrejská a řecká abeceda se jmény a čísly každého písmene a s jejich významem: několik seznamů božích jmen s jasnou představou o charakteru, vlastnostech, funkcích a významu každého z nich; královská škála barev, všechny tarotové atributy, samozřejmě; pak zvířata, rostliny, drogy, výpary, jeden nebo dva seznamy archandělů, andělů, inteligencí a duchů – to by mělo pro začátek stačit).
Nyní jsi ozbrojena! Zeptej se sama sebe: proč je vliv Tiferetu přenášen na Yesod cestou Samekh, plot, 60, Střelec, Umění, modrá – a tak dále; ale k Hod cestou Ayin, oko, 70, Kozoroh, Koza, Ďábel, Indigo, K. T.L.
Třináctka je číslo Achad {hebrejská varianta}, Jednota, a Ahebah {hebrejská varianta}, Láska; jaké slovo by tedy mělo vzniknout, když ho rozšíříte o Tvůrčí dyádu a dostanete 26; jaké, když ho vynásobíte čtyřmi a dostanete 52? Pak předpokládejme, že Pentagram dostane zabrat, 13 x 5 = 65, co pak?
Neopovažuj se ke mně plazit pro odpovědi; zjisti si sama, jaká slova by to měla být, a pak si výsledek zkontroluj tím, že si ta čísla najdeš v Sefer Sefirot: Rovnodennost, svazek I, č. 8, dodatek.
Až budeš ve všech těchto známých výpočtech skutečným adeptem, připrav se vstoupit do Nezměrného kraje a vyhrabat Neznámé.
Musíš si zkonstruovat svou vlastní Kabalu!
Nikdo to nemůže udělat za tebe. Jaké je tvé vlastní skutečné Číslo? Musíš ho najít a dokázat, že je správné. Během několika let by sis měla vybudovat Palác nevýslovné slávy, Zahradu nepopsatelné rozkoše. Ani Čas, ani Osud nemohou zkrotit ty klidné věže, ty Minarety Hudby, ani uvadnout jediný květ v těch alejích Vůně!
Hm! To je ode mne ošklivé, ale právě mě napadlo, že by bylo stejně dobré, kdyby sis vytvořila vlastní Sefer Sefirot! To je ale bestiální návrh! Nicméně to navrhuji.
Koneckonců je to dost jednoduché. Každé slovo, na které narazíš, sečti a zapiš si ho proti tomuto číslu do knihy, kterou si k tomu účelu vedeš. Může se to zdát zdlouhavé a hloupé; proč bys měla znovu a znovu dělat práci, kterou jsem už udělal za tebe? Důvod: jednoduchý. Její provedení tě naučí kabale tak, jak by to nic jiného nedokázalo. Kromě toho nebudeš zahlcena slovy, která pro tebe nic neznamenají; a kdyby se stalo, že budeš chtít nějaké slovo k vysvětlení určitého čísla, můžeš si ho vyhledat v mém Sefer Sefirot.
Touto metodou také můžeš narazit na bohatou zásobu vlastních slov, která mi zcela unikla.
Pro začátek by sis ovšem měla zapsat slova, která ti určitě přijdou do cesty. Nepochybně by ti řekl nějaký Opravdu Velký Učitel: Dej si pozor! Používej můj slovník a jenom můj! Všechny ostatní jsou falešné! Ale já nejsem R.G.T. tohoto druhu.
V každém případě: čísla jako 11, 13, 31, 37 a jejich násobky, jména Boha a hlavních andělů, planetární a geomantická jména a tvé soukromé a osobní jméno s jeho odnožemi. Poté se nechej vést svou prací na astrální rovině. Při zkoumání jmen a dalších slov, která ti sdělují bytosti, s nimiž se tam setkáváš nebo které vzýváš, se ti jich ve správných souvislostech vynoří mnohem více. Velmi brzy budeš mít docela pěkný malý sefer Sefirot, který bude tvým vlastním.
Nezapomeň se snažit především o soudržnost. Výborným cvičením je, když na svých procházkách provádíš mentální aritmetiku; osvoj si zvyk sčítat jména, na která jsi narazila při ranní četbě. Nietzsche dobře poznamenal, že nejlepší myšlenky přicházejí za chůze; a mně se nejednou či dvakrát stalo, že skutečně důležité souvztažnosti přišly jako na zavolanou, když jsem si prošlapával staré kopyto.
Jistě sis všimla, že jsem se v tomto stručném výkladu omezil na gematrii, přímý vztah čísla a slova, a vynechal jsem jakoukoli zmínku o notarikonu, prokletém umění vytvářet slova z iniciál, jako (v profánním životě) Wren a Gestapo a jejich příšerná tlupa, nebo Temura, umění měnit polohu písmen ve slově, jakési šifře; ty jsou totiž téměř vždy frivolní. Zakládat na nich jakékoli seriózní výpočty by bylo absurdní. Láska je zákon, láska pod vůlí.
Bratrsky,
666

P.S. Měla by sis prostudovat Equinox, svazek I, č. 5, Chrám krále Šalamouna, kde najdeš podrobnější výklad Kabaly.

Pozn. 1: Temura je běžněji chápána jako forma šifry nahrazující písmena, nikoliv jako tvorba anagramů, jak zde Crowley zřejmě naznačuje; historicky se zdá, že její použití bylo stejně tak v oblasti světské kryptografie jako v kabalistické exegezi. Například Viginaireova šifra, která byla po několik staletí považována za nerozluštitelnou, používala latinskou verzi kabalistické (tzv.) Pravé tabulky komutací - T.S.
 
Přeložil Anakin, 16.5. 2023, Olomouc


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz