Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*

Učební materiály

Uč se hochu moudrým býti.... praví Učitel národů, který byl, mimochodem, Rosekrucián. Je to jenom pár maličkostí, na které by se nemělo zapomenout.
Jenomže
Se toho má moc a zapomíná pořád.


Soror Syrinx: Care frater, 22
Kapitola 22. – Vlastní přirozenost

Překlad jednoho z pomyslných dopisů Crowleymu. Jedná se o útlou a nově napsanou knížku z roku 2019. Název knihy je Care Frater a před pár dny jsem ji našel ve své knihovně. Autorka si říká Soror Syrinx a tyto dopisy píše jako vlastní reflexi a reakci na Magick without tears. Care Frater, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 77
Kapitola LXXVII: Moc a Autorita

Drahá Sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele zákon. Tvé poznámky k dopisu 0=2 jsou velmi výstižné a inspirativní. Tedy pokud jsem správně pochopil, co jsi chtěla říct. (Víš, opravdu jsou trochu zmatené, nebo já jsem!) Mohu tvoji otázku, pokud je to otázka, formulovat podle sebe? Ano? Dobře. Říkáš, že jsem filozofickým a matematickým jazykem předložil nezpochybnitelnou teorii vesmíru, a předpokládáš (třikrát podtrženo s dvěma otazníky), že by z ní člověk mohl s velkým úsilím odvodit naprosto pádné důvody pro neochvějné rozjímání nad vlastním pupkem nebo předvádění podivných tanců a vibrování tajemných jmen. Ale co chceš říct (ptáš se) obyčejného chlapa na bulváru, člověka ze světa, který sice získal bystré znalosti o přírodě, ale nenachází žádné racionální vodítko pro své životní chování. Všímá si mnoha neuspokojivých prvků v běhu věcí a ve vlastním zájmu by je rád přetvořil blíže k touhám srdce, aby obnovil Fitzgeraldovo klišé o tomto žalostném schématu věcí. Učená expozice 0 = 2 ho ani v nejmenším nezajímá. Je si však vědom toho, že A.*. A.*. hlásá rozumné řešení problému konání a rád by věděl, zda lze jejich program obhájit z hlediska selského rozumu.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 61
Kapitola LXI: Moc a Autorita

Drahá sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.
Děkuji mnohokrát za poslední dopis. Nečekal jsem nic méně. Jakmile se někdo dostane do pozice autority, byť ve velmi malém měřítku, jeho potíže začnou ve velmi velkém.
Představ si, pokud můžeš, čím jsem si prošel za poslední čtvrtstoletí nebo déle. Moji podřízení mě neustále žádají o postup v Řádu; myslí si, že kdyby byli pouze členy 266. stupně, všechno v Zahradě by bylo krásné. Myslí si, že kdyby vlastnili pouze tajemství 148. stupně, byli by schopni provádět všechny ty zázraky, které jim v současnosti unikají.
Pokračování >>>
 
3. kapitola - PRAVÁ VŮLE

V této kapitole objevíme, co znamená Pravá Vůle v denním životě, v magické praxi a v duchovním rozvoji. Odhalíme některé z mysterií, jakým způsobem se Pravá Vůle v lidském životě odhaluje – samozřejmě, tím spíš pro toho, kdo se snaží vybudovat vlastní vědomé pochopení Pravé Vůle, jako mnoho z vás, kteří čtete tuto knihu.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz 46
Kapitola XLVI: Sobectví

Drahá Sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Sobectví? Těší mě, že máš plno starostí s touto kostí, která je plná masa; jemné, šťavnaté maso, žádné z tvých Chlazených Argentinských nebo Canterburských jehněčích. Je to pánev, co víc; na ní svým způsobem stojí celá struktura etiky Thelémy. Je v tom však nebezpečí; tato otázka je pastí pro ušlechtilé, velkorysé a vysoce smýšlející. Nesobeckost, velký znak Mistra Chrámu, kvintesence jeho snažení; není s tím v rozporu nebo přímo v protikladu; je perfektně slučitelná (ne, měli bychom říct kamarádská?)
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz 65
Kapitola LXV: Člověk

Drahá Sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Doufám, že jsem ti v předchozích dopisech poskytl alespoň nějakou představu o zasvěcené koncepci Makrokosmu, a také, že jsem jasně vysvětlil, proč musíme používat symbolický jazyk a proč je nutné vytvořit speciální abecedu jako základ pro naši konverzaci o Magick. Také jsem ti poskytl grafy této abecedy. Samozřejmě by to bylo nemotorné a těžkopádné dát všechny ty různé systémy symbolů na Strom života. Strom je opravdu základnou naší klasifikace a doufám, že už teď si dobře obeznámena s procesem představy všeho na patřičných větvích Stromu života. V posledním dopise mi děkuješ, že jsem ti vyjasnil zasvěcené učení o Universu; a teď velmi oprávněně požaduješ tak, a teď kde jsme my?
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz 80
Kapitola LXXX: Hazard života

Drahá Sestro, dělej co ty chceš, ať je cele zákon. V jednom nebo dvou – ne, myslím, že ve více, třech nebo čtyřech – dopisech za uplynulé měsíce omlouváš svou lenost jako nezbytnost ekonomické situace. Říkáš, že musíš mít běžnou práci, a stálý příjem. Mé nevinné dítě, tento druh Magick je docela jednoduchý. Vezmi si rohy zajíce 1: Řeknu ti, co s nimi dělat až je budeš mít.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 3
Kapitola III: Hieroglyfy. Život a jazyk nezbytně symbolický

Drahá Sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Velmi přirozená, tato tvá podrážděnost ve tvém posledním (dopise)! Píšeš: „Ale proč? Proč všechna tahle komplikovaná symbolika? Proč neříct rovnou, co myslíš? Jistě, v každém případě, je to záležitost komplikovaná – musíš si však nasazovat masku, abys byl srozumitelný? Znám tě dost dobře na to a vím, že mě neodbydeš nějakým pobožným nesmyslem o nevýslovném, o lidském jazyku, který je nedostatečný k odhalení takových Mystérií, o důležitosti vytvoření nového jazyka k vysvětlení nového myšlenkového systému; samozřejmě vím, že to tak musí být vykonáno v záležitosti chemie, vyšší matematiky, a tak nějak ve téměř všech technických předmětech; ale vnímám, že máš v záloze nějaké jiné, hlubší vysvětlení.
Pokračování >>>
 
Liber XXX Aerum (Liber 418) - 3. část

LIBER XXX AERUM
Vel Saecvli
Svb Figvra
CCCCXVIII

VIZE A HLAS
andělů vládnoucích
30 aethyrům
s komentářem
Mistra TherionaA.·. A.·. Publikace v třídě A B

Imprimatur:
D.D.S. 7x = 4x Praemonstrator
O.S.V. 6x = 5x Imperatior
N.S.F. 5x = 6x Cancellarius

Pracovní překlad jednotlivých aethyrů
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 2
Kapitola II: Potřebnost magie pro každého

Drahá Sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Rád od tebe slyším, že jsi spokojena s mým vysvětlením, co je Magie a na čem stojí její teorie. Je také potěšující slyšet, že jsi měla takový zájem a zbystřila si něco z té práce i ve světě; a co víc, bereš jako fakt, že tato zřejmě těžko srozumitelná a irelevantní informace má okamžitý dopad na tvůj dnešní osobní život. Přesto, nepřekvapila si mě. Měla ses ještě zeptat: „Proč bych měla studovat a věnovat svůj čas a energii k získání dovednosti ve Vědě a Umění Magie?
Pokračování >>>
 
O knize Kabala a kabalisté

Sborník Kabala a kabalisté přináší ucelený pohled na západní kabalistickou tradici, vysvětluje jednotlivé pojmy, pátrá po překrývání nauk v historii, podává vyčerpávající přehled o mystice písmen, poukazuje na úzké propojení nejen s magií, ale také s učením Thelémy.
Ke stažení zde.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 43
Kapitola XLIII: Svatý Anděl Strážný není Vyšší Já, ale objektivní individualita.

Drahá sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Při procházení několika nedávných dopisů vidím, že tvoje otázka ohledně Williama Gillette a Andělů byla skutečně rozžhavená dvojka. Držíš se syčení já, toho jemného já. Měla jsi na mysli nejen se informovat o sféře bytostí, kam andělé patří, ale také jestli jsou náchylní k nehodám, neštěstím a tak podobně.
Odpověď je taková, že to záleží na andělovi – pro účely tohoto dopisu, navrhuji používat slovo anděl pro všechny netělesné bytosti, od démonů po bohy – ve všech případech, jsou objektivními bytostmi; subjektivní anděl je rozdílný od snu jen nepodstatně.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 30
Kapitola XXX: Věříš v Boha?

Drahá Sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Jako obvykle, máš docela pravdu. Je to tak, probrali jsme toho mnoho o různých bozích, andělech, elfech a všeho možného1.
Ale Bůh s velkým "B" v jednotném čísle, to je úplně jiná liga2 - není to tak?
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: Magie bez slz, 31
Kapitola XXXI: Náboženství – je Thelema nové náboženství?

Drahá sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

„Popsal bys svůj systém jako nové náboženství?“ Přiléhavá otázka, myslíš si.
Jestli by to mělo něco znamenat, to se musíme pokusit objasnit. Pravda, je to slogan A.´. A.´. „Technika vědy – cíl náboženství. Zde slovo „cíl“ a kontext pomůže definici. Musí to znamenat dosažení Vědění a Moci v duchovních záležitostech – nebo slova s tím spojená: jakmile se jednou zvolí fráze, začne se do toho rýpat! Přesto oba dva dokonale víme, co tím myslíme.
Pokračování >>>
 
Liber XXX Aerum (Liber 418) - 2. část

LIBER XXX AERUM
Vel Saecvli
Svb Figvra
CCCCXVIII

VIZE A HLAS
andělů vládnoucích
30 aethyrům
s komentářem
Mistra TherionaA.·. A.·. Publikace v třídě A B

Imprimatur:
D.D.S. 7x = 4x Praemonstrator
O.S.V. 6x = 5x Imperatior
N.S.F. 5x = 6x Cancellarius

Pracovní překlad hlavních částí díla
Pokračování >>>
 
Kniha Dzyan
Helena Petrovna Blavatská

Kniha Tajné nauky, jak ji ve známost uvedla Helena Blavatská, zakladatelka teosofie. Údajně se jedná o poselství tibetského původu a Blavatská jej získala nebo snad přijala vnuknutím po roce 1880 na svých cestách po světě.

Více o Blavatské.
Tajnou nauku a teosofii lze vnímat jako součást obrodného proudu a počítat je mezi zvěstovatele Nového aeonu.
Pokračování >>>
 
Liber XXX Aerum (Liber 418) - 1. část

LIBER XXX AERUM
Vel Saecvli
Svb Figvra
CCCCXVIII

VIZE A HLAS
andělů vládnoucích
30 aethyrům
s komentářem
Mistra TherionaA.·. A.·. Publikace v třídě A B

Imprimatur:
D.D.S. 7x = 4x Praemonstrator
O.S.V. 6x = 5x Imperatior
N.S.F. 5x = 6x Cancellarius


Pracovní překlad hlavních částí díla

Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 5

Legendární tabulky 777, používané magickým řádem Golden Dawn třetí část. Tabulky pro nás překládá Vikete.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 4

Legendární tabulky 777, používané magickým řádem Golden Dawn třetí část. Tabulky pro nás překládá Vikete.
Pokračování >>>
 
Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 3

Legendární tabulky 777, používané magickým řádem Golden Dawn třetí část. Tabulky pro nás překládá Vikete.
Pokračování >>>
 
Liber Samekh - komentář, část V.
Překlad Chiah

Další část komentáře k rituálu Liber Samekh. Tentokrát bez pdf, kousek mi chybí. Překládat Crowleyovy básně je nesnadné.
Příště.
Pokračování >>>
 


Starší články:
22.  Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí 2
23.  Liber Samekh - komentář, část IV.
24.  Liber Samekh - komentář, část III.
25.  Vědomí a Kniha Zákona
26.  Liber Samekh - komentář 2. část
27.  Liber Samekh - komentář
28.  Aleister Crowley: 777 - tabulky korespondencí
29.  Význam 30 kapitol Abramelinovy magie v0.2
30.  30 kapitol Abramelinovy magie - přehled
31.  Gnose podle Jaroslava Matouška
32.  Konotace hebrejských písmen
33.  Theléma - základní návod k použití
34.  Anthroposofie III.
35.  Anthroposofie II.
36.  Anthroposofie I.
37.  Invokace Hora - překlad
38.  Temná strana Slunce
39.  Svaté knihy Thelemické
40.  O dvojím světle, pozitivních lidech a křesťanech, kteří mají výjimečně pravdu...
41.  Kdo je mág
42.  Crowleyův program pro začátečníky
(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz