Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 2. kapitola, verše 1 - 21, Chavan

Druhá kapitola AL

Druhá kapitola začína veršom číslo 67. Určite nie je náhoda, že prvá kapitola má 66 veršov, čo je číslo Veľkého Diela. Je rozvinutím 11, číslo magickej expanzie násobené vau, človekom, Hierofantom, synom, ... Nu nie je schopná sama seba manifestovať, potrebuje k tomu Hadita. V prvej kapitole sme my boli Haditom. Druhou kapitolou začína cesta. Predstavuje sa nám Hadit. Začína veršom 67, čo je zain- cesta meča- cesta (k) Pravej Vôle. Vchádzame do sveta dvojnosti, protikladov. Hadit je mág, ako sa neskôr dozvedáme , takže je pánom ilúzie. 6 a 7 = 13. o 13 veršov má druhá kapitola viac, ako prvá.
Podľa mňa je prvých 13 veršov iných ako ostatných 66. Prvých 13 veršov Hadit hovorí priamo, akoby v tých veršoch bol Hadit sám sebov, spojený s Nu, ale aj A.C je v tých veršoch sám Hadit. Od verša č. 14 sa to všetko mení. V ňom sa nám niečo zahaľuje a Hadit začína hovoriť viac v hádankách. Nachádzame sa v 13 komnate.

Atu XIII: Smrť
„ Univerzum je zmena; každá zmena je účinkom aktu Lásky; všetky akty Lásky obsahujú rýdzu Radosť. Umieraj denne. Smrť je vrcholom jediného záhybu hada Života: a hľaď na všetky protiklady jakožto na nezbytné doplnky, a jasaj. „ kniha Thothova


Pre mňa je v tomto obsiahnutý celý začiatok druhej kapitoly .1/ 67
6 a 7 ako zain a samek, znelé a neznelé, prejavenené a neprejavené.
Sme v svete dojnosti príčiny a následku, akcie a reakcie, bytia a nebytia. Súvislosť a Atu VI. Hodnota písmena 7. V knihe Thotovej sa píše „ Táto karta a jej dvojča(!!) XIV..“ takže znova „s“ a „z“ , obe sú obsiahnuté v čísle 67.. 60 a 7.. na SŽ je to cesta z Jesodu do Tiferetu a z neho ďalej až do Biny, ktorá sama o seba má hodnotu 67, alebo naopak zhora dolu.. „.. sú medzi Atu najobskurnejšie a najobtiažnejšie. Každý z týchto symbolov je sám o sebe dvojitý, takže významy vytvárajú rozchádzajúce sa rady a integrácia tejto karty môže byť znovu dosiahnutá len opakovaným spojovaním, ztotožňovaním a akosi aj hermafroditným prístupom.“ Odohráva sa na nej- resp. ich oboch, Královská svadba. Ale druhá kapitola je tiež svadbou, snúbením Nuit a Hadita. Číslo 13 pokladám za dôležité. V SS je pod týmto číslom napr. láska, jednota, zväzok, rybár,... Takže je na nás aby sme spájali, potierali mnohosť, zväzovali, scelovali a boli rybárom, ktorý loví ryby z nevedomia.. Celkový počet veršou je 79, čo sú čísla dvoch pilierov Joachim a Boaz... tiež nie náhodné... Celou kapitolou sa nám číslo Veľkého Diela ukrýva v lomítku medzi veršami, 1/ 67, 2/ 68, 3/ 69,...
a len tak naokraj posledná kapitola má 75 veršov, čo je číslo Nuit v celej svojej nádhere.

2/68
Poďte bližšie, priblížte sa , ale aj nebuďte vzdialení a poznajte tajomstvo, ktoré ešte nebolo zjavené. Prichádza niečo nové, nepoznané. Hadit je doplnkom Nu, jeden druhého dopĺňajú, len spolu tvoria celok. Nuit je rozpínavá, je neohraničená, nekonečná,.. a Hadit je sťahujúci bod, stred, iskra, život.
Had je Haditom doma v Kabs. V hviezde. Je plameňom, ktorý horí v jadre každéj hviezdy. Nuit je nádherná nočná obloha so svojimi hviezdami a Hadit je ten čo nám tu krásu sprostredkováva . Hviezdou sú obaja spojení, ňou sa dostávajú ku sebe. Poznajte tajomstvo- rozsvieťte si, uvedomte, okúste.

3/69
Opakovanie a rozvinutie predchádzajúceho verša. On je všade stredom a ona nekonečnom možností, ktoré Hadit zakúša. Vo sfére som všade stredom, som v pohybe a mám neobmedzený pohyb, pretože Nuit je nekonečná. Ale ja som vždy v strede.

4/70
Ona bude známa a ja nikdy. 70- Ajin- oko. Oko buď vidí, alebo nevidí, ale samo seba nikdy neuzrie. Je pozorovateľom, zakúšateľom.. podobne ako Hadit. Hadit zjavuje Nuit, nezjavuje sám seba. Tým by bolo poprené nekonečno.

5/ 71
Prichádza Nový Aeon. Treba pretriediť, vytriediť straré neplatné .. Je potreba zmeny. Zmena je stabilita. Univerzum je zmena a pohyb je Hadit.

6/ 72, 7/ 73
Ja som plameň- ja som to, čo oživuje, čo dáva život. Ja som život a dárca život. Ja vytváram. Bez Hadita- vedomia nežijeme život. Nekonáme vedome. A poznávaním aj poznávame smrť. Smrť ega, ale aj smrť v zmysle nekonečna, nebytia, neohraničenia,... Nuit. Takže kde je Hadit, tam nie je miesto pre ego.
On je mág. Je ten s dvojitou palicou, vládca a tvorca ilúzií . On je nápravou kola, on je ten kto dáva pohyb. Je stredom kolesa, je tým kto koleso roztáča do pohybu, je jeho stredom. Kocka trojrozmerná, kruh dvojrozmerný. Kocka v pohybe vypadá ako kruh, potom kocka v pohybe je spojenie Hada, v ktorej sa Nuit prejaví.
Prídte ku mne su slová pošetilé. .. My sa nevieme priblížiť k Haditovi. Hadit je ten kto sa pohybuje a prichádza. My nevieme Hadita oživiť, lebo on je tým, kto oživuje , on je život aj darca života.

9/75
Máme mať vždy na pamäti, že existencia je rýdza radosť. Teda neexistencia je žial. Človek bez svojej pravej vôle, alebo kráto, človek nevedomý, sa len potáca životom, nič ho nenaplňuje, cíti sa prázdny. Človek vedomý vie, že všetky chmáry sú len tieňom, ktorý pominie, zanikne, ale Nuit je večná.

10/ 76, 11/ 77, 12/78
Hovorí Aiwas ku samotnému Crowleymu. Súčet týchto troch verršov dáva číslo 33, čo je číslom smútku-rozdelenia.
Chorá vôľa- nie je vôbec ľahké pripustiť si, že utrpenie je tieňom, že sa nemáme ľutovať, ani byť ľutovanými! Ego sa tomu bráni a protestuje!
Crowley písal verše, ktorré mu nepasovali, a ego muselo ísť stranou. V tej chvíli nenávidel to, čo práve dával na papier.
11 a 77
11- číslo mag. Expanzie
77- sila, ale aj kozel- silné nakopnutie
11 + 77 = 88 – Khabs
11 * 77 = 777 – stvorený svet
77 – 11 = 66 – Veľké dielo
77 : 11 = 7 – cesta meča, meč, Pravá vôľa
12/ 78= 90 – cade, cisár, ten kto ku Haditovi nepatrí

13/ 79
V 13 verši máme prvý otáznik. A tiež je tu prvý krát slovíčko „ prečo“ , ku ktorému sa ešte neskôr dostaneme. Píše sa tu v minulom čase, takže sme zjavne v lineárnom svete. Ja mám pocit, že sa týmto veršom niečo končí. Bol ním, bol Haditom, a teraz už nie je. „Prečo“ sa pýta rozum. V tomto slove je chtivosť výsledku, je v ňom analýza... rozdeluje. Aj A.C. bol už ďalej zrejme oddelený a nechápal sám, že „prečo“. A 14 verš nám jasne hovorí, že sa nám ide niečo ukryť.

14/ 80
Nyní- teraz- odteraz? Bude zahalená táto svatyňa. Je v tomto verši aj násilie. Je to varovanie, že kto nepríjme, nepochopí, tak bude strávený aj s tou jeho slepotou.
80 je Veža, ego a to musí padnúť, aby človek videl cez seba, cez svoj stred , nie mimo neho.
14 Atu Umenie- umenie spájať- „Visita interora terrae rectificando invenies occultum lapidem“
94 cade a dalet- cisárovna a král ku mne nepatria.

15/ 81, 16/82
Ja som dokonalý ako Nič. Som dokonalý v nule. Som prejavený len v spojení s Nuit. 0 = 2 . Pre bláznov som číslom 9. Ak by sme brali 9 ako teth a pozrieme sa na SŽ, tak je to cesta medzi Geburou a Chesedom, teda v mieste, kde sa tvorí hmota a čas. Je to 4 a 5 sefira, ich súčet je deväť. Je v nich obsiahnutá príčina a následok, prečo a pretože,.. 9 ako teth a 9 ako súčet Gebura a Chesed. 9 * 9 = 81
Alebo 9 ako iod- Pustovník- asketa. V tetragrammatone zastupuje otca- možná súvislosť s predchádzajúcim Aeonom- už stratilo platnosť..
Ale pre spravodlivých som 8 a jednotka v 8. Pre spravodlivých je vozom- Hadit je aj pohyb „ lebo som to ja kto prichádza“ Je to cesta Pravej vôle. „ Uprostred sa trblieta krv; dá sa z toho vyvodiť, že duchovný život bol prebudený; je to svetlo v temnotách“ kniha Thothova. To isté sa ukrýva v slovách jedničkou v osme. Osem ako nekonečno a jeden ako vedomie. Jednotka nevedomie oživuje a tým sa niečo stáva vedomím.. Súvislosť s Atu XV.
Cisárovna a Král.. sú od seba oddelení; keď stúpame po strome života zdola, tak je Cisár pod Abyssom, ale aj pod Tiferetom. Teda vládne v svete rozumu. Cisár a Král sú tak symbolom trvania tu, na zemi a nie večnosti.Je v tom čas, trvenie, obmedzenie..“ Umrel král, nech žije král“ v Knihe Thotovej sa píše “ Znak TZ- Ts- C.. je odvodené od sanskrtiských koreňov a znamená „ vodca“ alebo „ staroba“ a dnes sa nachádza v slovách ako caesar, car, senát, senior..“ Takže je to autorita, ktorá má svoje obmedzené trvanie. Cisár je aj o vymedzení a stanovení hraníc, čo nie je Haditovov doménou.
Cisárovna je neobmedzenou plodnosťou- je to plodná matka, to preto je v jednom aj v druhom prípade stále tá istá Cisárovná, akurát mužský prvok sa tu mení. Král nie je určený krvou, ale silou. Cisárovna „ To preto, že dcéra je vždy dcérou svojej matky, takže može byť dosadená na jej trón... existuje kontinuita života, dedičstvo krvi..“ „ U žiadne ďalšej karty už nie je tak nutnénevenovať pozornosť častiam ako sústrediť sa na celok.“ KTh
Nuit nám už v prvej kapitole, verš 50 hovorí o úlohe Hierofanta. Hierofant je zasväcovatel. Je ten, čo zakúša- pokúša. 6 ako vau- človek, syn, iod spustený dole, vzduch- duch.. vzduchu a duchu patrí meč, 6 ako tiferet a jeho „vlastnosťou“ je tiež schopnosť zakúšať a uvedomovať.. Hierofant v sebe obsahuje spojenie mikro a makrokozmu a spolu s Cisárovnou napĺňajú formulu „ Vždy ku mne“ V SS „d “ a „v“ – duo, dve
Hadit 29= 11; nu 56= 11. „Ja som“ ; ja jeden som- 1 v „d“ „v“; 1 + 4 + 6 = 11; alebo ja jeden som v 10( 6 + 4) , alebo Had sa stáva Haditom. Atu III a Atu V je osem- čo je 8- chet- 418- číslo spravodlivých, VIII Vyrovnanie- Rovnováha- lamed- spojenie horného a dolného sveta.

17/83, 18/84
Rozvíjanie veršu 9. Existencia je rýdza radosť! Nespokojný človek je ten, ktorého nič nenapĺňa- nenapĺňa ho jebo existenia. Nepoznal svoje univerzum, nenašiel svoj stred, neprijal seba samého, a tak sa nevie radovať.Smútok, bolesť, žial,.. sú prejavom duality, nepochopenia. Smútok je roztrieštenosť, tlmí, ničí, oddeluje.. Tohto sa treba zbaviť. Je to cesta mŕtvych, umierajúcich. Bez impulzu a plamienka. „ ja som život a darca života.. Ja som plameň, ktorý horí v srdci...“ Radosť je existencia, plameň, život, chuť, extáza, spojovanie, láska..
Mrtvi blížni; nie su príbuzní- spojení krvou. Páni Zeme, tí, ktorí idú za svojou Pravou Vôľou, tí sú pokrvní príbuzní. Krv je nositelka vedomia. Krvou sme všetci spojení. Krv máme zmiešať v pohári Babalon „A tohle je význam velikonočních hodú; prolití Beránkovy krve je rituálem Temného bratrstva, proto zapečetili veřeje krví, aby tam anděl smrti nemohl vstoupit. Tím se však sami vyloučili ze spoločenství svatých. Takto se sami vyhýbají slitování a porozumění. Jsou prokleti, neboť uzavřeli krev ve svém srdci“ KTh

19/85
Má Boh žiť v psovi? Boh stvoril človeka na svoj obraz, takže sami sme si Bohom, len ho musíme v sebe nájsť. Pes je zviera, ktoré si nedokáže uvedomiť svoju vôľu. Je strážcom domu, alebo nejakého objektu. V istom zmysle je aj strážcom ega- psy Rozumu.. Stráži jeho územie, ktoré je mu určené, vymedzené, ohraničené. Neurčuje, má určené.. Nežije- prežíva..
19 je Slnko , ale aj „ it “ uvedomenie, prejavenie
85 je Veža- pád ega
19 + 85 = 104, Nuit + Hadit

20/ 86
Krásni a silní sú tí, ktorí sa zo života radujú. Našli v sebe silu a odpútali sa z pomíjatelných vecí, radujú sa, sú nezávislí a neobmedzení a naplňujú svoju vôľu. Sú rozhodní- neváhajú- netrieštia, nespochzbňujú rozumom, ale konajú , sú rozhodní, ohniví- neváhajú a nestagnujú. Sú v pohybe! Vôľa musí byť v pohybe. Hadit je pohyb.

21/87
Vyvrženci, tí čo sa nedokážu radovať, len sa sťažujú, tí sú neschopní. Zomrú v biede, nepochopení.. Bieda je smútok a smútok je žial. Nemáme sa o nich starať, pretože oni sú mŕtvi a chýba im cit, pocit, pochopenie, kontakt, spojenie.. Nie potrebné ich ľutovať. Ľútosť je slabosť, je to tiež forma žiaľu. Toto je zákon silných. Ľútosť nie je prejavom sily, ale slabosti.
Je tu Nový Aeon. Král neumrie, ale bude žiť. Atu XXI „ Typické zabarvení této tradiční karty je tmavé; tato barva symbolizuje chaos a temnoty materiálního světa. Nový Aeon však přinesl plnost Světla; v Minutum Mundum již Země není černá a není ani směsicí barev, ale je to čistá jasná zeleň. Podobně se indigová barva saturnu odvozuje ze sametové modři púlnočního nebe, a tančící panna představuje cestu odtud k Věčnosti, ale ješte skrze toto púlnoční nebe. Tato karta má dnes takový jas a je tak oslňující jako žádná jiná v balíčku.“ KTh
Služobníci Hviezdy a Hada, Králi, ktorí vládnu sebe a tým ovládajú svoje Univerzum.
 
marec 2006


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz