Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Invokace Hora - překlad
The Invocation to Horus


By David Cherubim
(Frater Aurora Aureae), Copyright © 1993 e.v.,
The Order of the Thelemic Golden Dawn.

Překlad: Damoni, Kai, A.A.; úpravy, verše & redakce: A.A. Copyright © 2006 e.v.,
Malé opatství Thelémské.
Beware! Hold! Raise
The Spell of Ra-Hoor-Khuit!

Strike, Strike, the Master Chord!
Draw, Draw, the Flaming Sword!
Crowned Child and Conquering Lord!
Horus, Avenger!


(YOD - FIRE - PROJECTION)

O Thou Hawk-Headed Mystical Lord,
Thou Whose Word is the Great Reward!
Only-begotten Child who I acclaim,
From Mighty Isis and Osiris Slain!
Thou Avenger of the Unspeakable Horror:
Slayer of Typhon, Thee whom I adore!
Thou who didst lift thine Holy Head
And the Nile Crocodile was defeated!
Thou who dost conceal with the Night
This Immense Universe of starry-light!
Thou who dost abide at the glorious Helm
Of the Boat of Ra, in the infinite Realm!
Thou who dost bear the Magick Double-Wand,
And the Rose and Cross of the Mystick Bond,
Thee I invoke from the Inscrutable Beyond!


(HEH - WATER - RECEPTION)

By Thy Name of Ra, Thou Hawk of the Sun,
Thee I invoke, Thou Most Glorious One!
By Thy Name Harmachis, Youth of Sunrise,

Thee I invoke to appear and to arise!
By Thy Name of Mau, Thou Lion of Power,
Thee I invoke of the Hot Mid-day Hour!
By Thy Name of Tum, Thou Hawk of Even,
Thee I invoke of the Sunset Crimson!

By Thy Name Kheph-Ra, Thou Beetle of Night,
Thee I invoke, O Thou Sun of Midnight!
By Heru-Pa-Kraat, Thou Lord of Defense,
Thee I invoke from the Great Silence!
By Thy Name HOORI, Thy Secret Holy Name,
Thee I invoke, and Thee I now acclaim,
O Warrior Lord of the Red-Ruby Flame!


(VAV - AIR - UNIFICATION)

Mine is the Head of the Man of this Rite,
As keen and subtle as the Hawk´s is my Sight!
By my Head I invoke Thee, O Lord of the Light!
It is I, the only-begotten Child I say,
Of the Sun and Moon, of both Night and Day!
By my body I invoke Thee, and to Thee I pray!
For mine is the Sign that is given of none,
Save it be of Thee, O Thou Hawk-Headed Son!
By the Sign I invoke Thee, O Thou Mighty One!
And mine is the Triumphant Sign of Apophis,
The Destroyer and Mighty Lord of Darkness!
It is I who bears the Word of Double Power,
And the Song of Old which I sing this hour!
And in my hand is Thy Holy Sword to Avenge,
By these I invoke Thee, O Lord of Revenge!


(HEH FINAL - EARTH - MATERIALIZATION)

Mine is the Head of the Hawk of Flame:
Child of Isis and Osiris is my Name!
It is I who formulated my Father above,
And I who made fertile my Mother with Love!
I am the Avenger of the Unspeakable Terror,
Of Great Typhon, I am the Mighty Slayer!
It was I, the One who raised my Holy Head
And the Nile Crocodile was annihilated!
It is I who shrouds the Night-Blue Sky
With my Vast Nemyss as I soar and fly!
It is I who abides at the glorious Helm
Of the Boat of Ra, in the infinite Realm!
It is I who bears the Double-Wand of Power,
And the Cross of Gold and the Ruby Flower,
For I am Horus, Who is invoked this Hour!
Vari! Vytrvej! Cituj
kouzelnou formuli Ra-Hoor-Khuita!

Tni! ty kdo kážeš nebesům!
pozvedni planoucí meč, zavel vojákům!
Korunované dítě, vůdče zástupů!
Hore, mstiteli!


YOD - OHEŇ - PROJEKCE

Ó ty, mystický pane se sokolí hlavou,
Ty, jehož slovo je naší mzdou!
Uctívám jediné dítě, které zplodili
Isis s Osiris, když ho zabili!
Ty mstiteli nevýslovného děsu,
vrahu Tyfonův - tebe v srdci nesu.
Ty jehož svatého čela zvednutím
rázem krokodýl Nilu přešel v stín.
Ty, který plyneš neviděn tmou
S hvězdným nebem nedohledným nad hlavou!
Ty, který řídíš slavnou lodici
Raovu bárku říší nekonečnou, zářící.
Ty neseš hůl Dvojí moci magické
i Růži a Kříž smlouvy mystické
Tebe já volám z tajemnosti kosmické!


HE - VODA - PŘIJETÍ

Ve tvém jménu Ra, sokole hrdý sluneční
Tebe volám, jásavý, nejjasnější jediný
Ve tvém jménu Harmachis, jak mladý vstáváš z východu
Tebe volám ku zjevení časného tvého příchodu!
Ve tvém jménu Mau, ty silný a mocný Lve
Tebe volám a čekám tě z palčivého poledne!
Ve tvém jménu Tum, Sokole šerého soumraku
Tebe volám a vyhlížím ze západu slunce červánků!
Ve tvém jménu Chep-Ra, bájný brouku noci
Tebe volám, záhadné, temné slunce půlnoci!
Ve tvém jménu Heru-Pa-Kraat, tichý pane ničení
Tebe volám a vítám tě z nezměrného mlčení!
Ve tvém jménu HOOR, co svaté a tajné je
Tebe volám - ať se všechen vesmír zachvěje
Rubínový plameni, který spálí naděje.


VAV - VZDUCH - SJEDNOCENÍ

Můj jest titul Pána této ceremonie
a jak by sokolu patřil, můj zrak jasný je!
Právem vůdce volám Tebe, který jasný je.
Já jsem ono, to jediné dítě zplozené!
Skrz Slunce a Lunu, silami Noci a Dne
ve své hmotné podobě modlitbou volám tě!
Můj je symbol, co žádnému nebyl dán,
Ty jej skrýváš, Ty, se sokolí hlavou pán!
Znamením teď volám tě: Sestup k nám!
Mně dal Apep to znamení vítězící
On - Vládce Temnot, mocný Pán vše-ničící.
Jsem to já, kdo přináší Slovo Dvojité síly
A Píseň Starých, kterou zpívám v této chvíli!
V ruce Tvůj meč - nástroj pomsty nesu
Skrze něj Tě volám, pane válečného běsu!


HE KONEČNÉ - ZEMĚ - MATERIALIZACE

Má je hlava sokola plamenného žáru:
Jsem Dítě Isis a Osiris, božského páru.
Já jsem tím, kdo Otce nebeského spodobnil
a kdo matku svoji láskou oplodnil!
Já jsem mstitelem děsu nevyslovitelného
a mocným vrahem Tyfona nepřekonatelného!
Já jsem byl tím kdo hlavy zvednutím
krokodýla Nilu zabil jedním mrknutím!
Jsem to já, kdo halí od věčnosti do věčnosti
hvězdnatou oblohu nebeské společnosti!
Jsem to já, kdo řídí slavnou lodici
Raovu bárku v nekonečné říši zářící!
Mou zásluhou se Hůl Dvojí moci vzpomíná
Na zlatém kříži září rubínová květina,
neboť já jsem Horus, jejž zhmotní tato hodina.
 
březen - červen 2006


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz