Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Horus - pán aeonu - rituál pro podzimní rovnodennost

- ideálně pro dva, ale v jednom se to dá taky zvládnout - imaginace dvojnásob nutná:-)1) Příprava prostoru:

Pomyslný kruh. Kolem dokola ve směru světových stran lampy v charakter. barvách se svícemi - nerozžatými.

Vprostřed oltář - na něm: vaše magická zbraň (např. hůl), svíce... a co vám napomůže dotvořit náladu (v propozicích toho mají hafo - asi mají větší oltář):-): kříž, chléb a sůl, růži, lampu, pohár vína nebo vody, kadidlo nebo vonná tyčinka...)

Dvě sedadla proti sobě - trůny (na Východě od oltáře pro Hierofanta - Osirise, na Západě pro Hierea - Hóra. Podstatou a ústředním bodem rituálu je symbolické předání Osiridovy autority Hórovi a potvrzení Hórovy moci v období temné zimy.)


2) Přípravné obřady:

Sedím mimo "chrám" (na svém sofa) cca 15 - 20 min. ve tmě, naprosto bez hnutí... až do chvíle, kdy se můj duch odpoutá od těla, stav čiré bdělosti…
Můžu si zatím vizualizovat třeba... cestu do chrámu... nakonec se dostanu do toho druhého, který je v tom mém u mně doma.3) Otevření:

- vstoupím do kruhu (chrámu), zapálím svíčku na oltáři.
- stojím tváří k východu, koncentrace - začlenění v místě zde a tady + tam a tady. (Mám pro to osobní úvod, kterým současně vytvářím a otevírám chrám u sebe)
- zvolání k Pánu Universa
- MPR

Obrátím se a jdu k trůnu na východě - jsem teď Hierofant = Osiris. Současně si představuji, jak mé „druhé já“ dělá zrcadlovou cestu k západnímu trůnu - Hórus. Oba se posadíme proti sobě. (chvíli imaginace).

Pak zaklepu, vstaneme a zvolám: HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI!

(Zahledím se na Hóra a říkám nahlas - já, Osiris:)
- Ó Hybateli, který otvíráš bránu smíření, co je to za chvíli?
(Odpovídá mi v nitru Hórus od protějšího trůnu:)
- Chvíle, kdy noc a den jsou si rovny.

- Co je to za místo?
- Tím místem je Kolo Života.

- Jaké je jeho Dílo?
- Velké dílo všeho co bylo, jest a bude.

- Kdo ho vykonává?
- Já, který jsem jeho střed, srdce a jazyk. Já, kdo otáčí Velkým kolem samsáry, Kolem Zákona, Kolem Nebe a Kolem Života!!!

(po chvíli vzájemné znamení ticha s úklonou)


4) Syntéza elementů + přednání moci:

beru svíčku z oltáře (Hórus mě provází) a začnu rozžíhat postupně živlové svíce v lampách, od Vzuchu na východě:
zapálím, vizualizuji vzdušný živel ( jeho vlastnosti, atributy, adělské zástupce...)
Pak zvolám:
- Východ!
Hórus odpoví:
- Západ

Pokračuji stejně naproti, na západě.
- Voda
- Oheň

Jdeme na jih:
- Sever
- Jih

A na sever:
- Země
- Vzduch

Vracíme se každý k trůnu, každý u něho stojí ze své strany: pokládám na oltář svíci:
- Světlo
- Tma

- Minulost
- Budoucnost

Oba říkáme: My dva jsme smiřitelé mezi nimi!!!

Pak říkám já - Osiris:
- Jeden Tvůrce
Horus:
- Jeden Ochránce

- Jeden Ničitel
- Jeden Spasitel

Oba: Jeden smiřitel mezi nimi!

Nějakou Chvíli na sebe hledíme.
Pak mu říkám:
- Já, Osiris, Prohlásil jsem Hóra za Hierofanta Nového věku!
a dělám před ním znamení Lamed.

Po chvíli přejdu na protější stranu oltáře - jsem teď nový Hierofant = Hórus.
Hledím na Osirida.
Beru do ruky hůl z oltáře, dělám znamení Lamed proti Osiridovi - a říkám:
- Já, Život Života, jezdec na voze Univerza. Já, kdož udržuje síly jeho koní v rovnováze, Já, kdož mu udává směr, určuje cíl, a řídí vůlí! Thelema budiž mým žezlem!
Já, který působím zjevně i skrytě! Já, nikdy neumírající! Já, vítěz nad temnotou!
HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI!

Po chvíli odcházíme ke svým trůnům, usedáme.


5) Uzavření:

Po chvíli zaklepu, vstaneme, oba se sjednotíme ve mě, stojím tváří k východu.
- MPR.

Pak obejdu zpět kruh, a přitom zhasnu 4 svíce (od jihu, přes západ... k východu).

Uzavřu chrám:
- Nyní prohlašuji tento prostor za uzavřený. Staniž se! AUM
 
podzimní rovnodennost 2006


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz