Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše I:18, I:56-57, Kojot


I:18
Burn upon their brows, o splendrous serpent!
Vzplaň na jejich čele, ó zářný hade!

Verš odkazuje na egyptskou panovnickou korunu a souvisí tak například s II:21. Každý, kdo koná Pravou vůli, je Král, korunovaný dvojitou korunou se zářným hadem (=ureus) na čele. Had (kobra – souvislost též s II:26) na panovnické koruně souvisí s mytologickým okruhem o Reově oku. Jde o celý svazek bájí, které se navzájem prolínají a překrývají. Jejich společným jmenovatelem je to, že slunce – Reovo oko na čele zmizelo a opět se objevilo. Egypťané považovali slunce a měsíc za oči Horovy nebo později Reovy, slunce je pravé oko, měsíc levé. O Reově oku mluví již Texty pyramid, jde tedy o báji velmi starou. Podle jedné verze se Atumovi čili reovi ztratily jeho děti Šov (vzduch) a Tefnut (vlhkost). Proto vyslal své oko, aby je našlo a přivedlo zpět. Podle jiné verze poslal své oko proti nepřátelům, zvláště pak proti bouřícím se lidem. V obou těchto případech vyslal oko Re sám. Známe však ještě jinou verzi, podle níž oko opustilo své místo svévolně, ze zlosti. Ale Re po něm touží, proto je za pomoci Thovta (Thotha) usmíří a získá zpět. Podle jiného podání však vracející se oko zjistí, že Reovi zatím narostlo nové. Tu oko naříká a roní slzy, jež se po dopadu na zemi mění v lidi, Re se však nad navrátivším okem smiloval a změnil je v posvátného hada urea a vložil si je na čelo, takže teď oko jako odznak královské moci vládne celému světu. (dle Heller: Starověká náboženství)


Ke znamení na čele lze hledat též biblické souvislosti počínaje znamením Kainovým (Gen. 4:15), kde se ale o čele výslovně nepíše. Jako znamení na tvé ruce a jako pásek na čele (Ex. 13:16) má být pro Izraelce oběť všeho prvorozeného v souvislosti s vyvedením Izraele z Egypta. Nejvýrazněji se se znamením na čele setkáváme v Apokalypse: Jako Boží pečeť, chránící věrné před hrůzami páté polnice (Zj. 9:4) a boží jméno označující vyvolené (Zj. 14:1, 22:4). Dále pak nelze opominout slavné verše 13:16-17: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Osobně interpretuji Zjevení v intencích skryté jednoty světla a stínu a v tomto smyslu i ve smyslu skryté jednoty těchto znamení.
Jméno na čele, a v něm tajemství, má i Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. (Zj. 17:5)

Ohledně záře na čele lze připomenout též Mojžíše, jehož tvář zářila po setkání s JHVH. Znamení po setkání s božstvím. Dále lze „zářného hada“ spojovat s rohem a tím i s falem, respektive s falickou energií.

O biblických asociacích spojených s hadem viz Gn. 3, Num. 21.8-9 (Nachaš, had ohnivec, bronzový had), Iz. 14:29, 30:6 (ohnivý létající had) a pochopitelně Zjevení Janovo (kap. 12 a 20).

II:56
Begone! ye mockers; even though ye laugh in my honour ye shall laugh not long: then when ye are sad know that I have forsaken you.
Kliďte se! vy posměváčci; dokonce i kdybyste se smáli na mou počest, dlouho se smát nebudete: potom, až vy budete smutní, vězte, že jsem vás opustil.

Verš může též odkazovat na biblické verše o posměváčcích z posledních dnů: neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. (Judův. 1:18) a Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření. (2. Petrův 3:3-4) Těm, kdo žijí podle svých vášní a nikoli dle své Pravé vůle, nepomůže, budou-li si tropit žerty ze starého aeonu a jeho víry a napodobovat tak Crowleyho. Jejich středem je ego, nikoli Hadit. Vztahuje se kupříkladu na satanisty.

I: 57
K Love is the law bylo již řečeno tolik, že by bylo zbytečné opakovat řečené v hlavní významové rovině. Liber AL lze ovšem interpretovat na mnoha různých úrovních. Napadlo mne, že je možné též odhlédnout od anglických významů slov LOVE a LAW a zamyslet se nad touto formulací ještě trochu jinak...

Anglicky: LOVE – LAW.
Foneticky: LAV – LÓ
Hebrejsky: LV – LA

LV, 32, znamená srdce; sídlo citů, představ, myšlení, vnitřního života...; též svědomí, rozum, rozhodnost.
Obráceně: VL = Bél (babylónská varianta Baala), ale též, což je v souvislostech, jimiž se nyní zabývám, zajímavější: VL (bal) je užíváno v hebrejské poesii jako zápor či nic!

Rozepisovat se o LA – AL patrně netřeba.

Liber AL = Book of the Law = Liber LA...
 
17.9.2006


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz