Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Křik sokola – thelémské vzývání

Text: Aleister Crowley – Kniha lží
Zpracování do podoby rituálu: Dionysos Thriambos
Překlad: Kojot
Zdroj: http://www.hermetic.com/dionysos/cry.htm

Následující rituál je adaptací druhé kapitoly Knihy lží. Ať již je proveden fyzicky nebo ve Světelném těle, má magickou sílu. Objasňuje formule L.V.X., N.O.X., 0=0 a Vertikální složku očarování.
Slova

Odpovídající znamení

Hoor má tajné čtyřnásobné jméno: je to

Zabitý Osiris*

(jako první fáze Vstupu)

Dělej Co Ty Chceš.

(Znamení Neofyta:)

Horus (Vstupující)

Harpocrates (Ticho)

Čtyři slova:

Truchlící Isis*Nic-
Jedno–
Mnoho–
Vše.

(znamení N.O.X.:)

Puella
Puer
Vir
Mulier

Ty – Dítě!

Mater Triumphans (radující se Isis)

1

Posvěceno je Tvé jméno.

Přišlo Království Tvé.

Jest Vůle Tvá.

Dotkni se čela

Dotkni se genitálií

Dotkni se hrudi

2

3

4

Zde je Chléb.

Zde je Krev.

Proveď nás Pokušením!

A chraň nás od Dobrého i Zlého!

Natáhni pravou ruku

Natáhni levou ruku

Spoj ruce na úrovni břicha

Pozvolna ruce zvedej

5

6

7

8


Ať mé jako tvé jsou

Koruna a Království

právě teď.


Jak ruce míjejí úroveň očí...

...udělej z prstů „korunu“

Polož dlaně společně na hlavu

9

ABRAHADABRA!

Apofis & Týfón

10

Těch deset slov jsou čtyři, Jméno Jediného.

Vzkříšený Osiris** znamení L.V.X.


Výklad rituálu:
od Dionysa Thriamba


Tento rituál je modlitbou k Pánu Aeonu – Ra-hoor-khuitovi – coby typu či vzoru Svatého Anděla Strážce a jeho způsobu manifestace. Znamení Neofyta reprezentují (v tomto případě) vyhlášení a přijetí Zákona. Ra-hoor-khuit promlouvá, jako ústa, Pe, Mars; zatímco Hoor-paar-kraat naslouchá v tichu.
Znamení N.O.X. Znázorňují tvořivý proces ve smyslu potenciality, představy (konceptu), přípravy (těhotenství) a zrodu. Ve znamení Mater Triumphans mág drží v objetí své stvoření, magické dítě, které je esencí Nového Aeonu. V následujících třech větách se mág identifikuje s tímto dítětem; tak zrodil sám sebe jako vtělení principu Dělej Co Ty Chceš. „Tvé jméno“ (tj. jméno Svatého Anděla Strážce) je napsáno na jeho čele. To souzní se znamením Bestie stejně jako s legendou o Golemovi, nehybnou figurou, jež byla oživena svatým jménem napsaným na jeho čelo.
Mágova ctnost a síla (virilita) je „královstvím“ Ra-hoor-khuitovým. Slovní hříčka „Thy Kingdom is come.“ („come“ je také nářeční „proud“, „záplava“ a slangový vulgarismus pro ejakulát; tedy „Tvé Království je výstřik“. Důležité je při provádění rituálu vnímat tuto významovou rovinu; pozn. Kojot) vyzdvihuje jak orgasmickou kvalitu přítomnosti Anděla, tak i ideu genetické informace jako báze pro tento Aeon.
Vůle Anděla je uchována v mágově srdci.
„Chléb“ a „krev“ jsou ruce mága, dramatizace principu popsaného v šestém článku Gnostického kréda („A jelikož jsou maso a nápoj v nás každý den přeměňovány v duchovní substanci, věřím v Zázrak Mše.“). Mág je přeměnou (transfigurací) toho, co vstřebal. Ruce jsou zvednuty společně ve zpodobnění jógové jednoty subjektu a objektu ve zkušenosti.
V pozvednutí symbolizují samádhi – zrušení subjektu a objektu v józe. „Koruna“ opakuje sjednocení s Ra-hoor-khuitem jako aspiraci a „právě teď“ činí mága vykřičníkem, vojákem či „hlavní“ (viz 15. kapitola Knihy lží).
Se slovem ABRAHADABRA rozhrnuje mág konečky prstů záclony nebes, odhaluje nebeskou klenbu (Nuit) a formuje svými pažemi sestupný trojúhelník.
„Deset slov“ je očíslováno na levém okraji tabulky. „Čtyři slova“ jsou „Dělej Co Ty Chceš“ stejně jako „Nic – Jedno – Mnoho – Vše“ a „Světlo, Život, Láska a Svoboda“ („ Light, Life, Love and Liberty“). Tím „Jediným“, jak bylo již zmíněno na počátku, je Ra-hoor-khuit jako vzor Svatého Anděla Strážce.
 
říjen 2006


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz