Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 2. kapitola, verše 22 - 61, Chavan

22/ 88
Hadit je Had. Had ako poznanie. Aj v ráji bol had tým, kto ponúkol jablko poznania dobrého a zlého.. a tým vznikla dualita. Hadit je Mág- ten s dvojitou palicou, on dáva poznanie. Spojenie s 11.kou..
11 * 2 mág = 22
11 * 8 Voz = 88
22 * 4 Velekňažka = 88
Poznanie je rozkoš a rozkoš je prejav radosti. Konať vedome= v srdciach mužov= muž ako nositeľ vedomia= aktívny prvok, ktorý zakúša radosť, zpitosť, opojenie,= stav, kde je ego potlačené- súvislosť s Atu 11... bozky Nu.
Expanzia= pohyb. Had je v pohybe, v jeho záhyboch je radosť. Hadia sila je spojená so sexualitou a sexualita je spájanie= láska= syntéza , 2 = 0. Poznanie, ktoré prebúdza zpitosť v srdci, strede, oživuje.. Smrť je ilúzia a mág je pánom ilúzie. Had je pánom života a smrti. Je základným sy. Mužskej energie. Proto stejně jako je tvá krev smíšena v poháru Babalon, tak je tvé srdce univerzálním srdcem. Ba ono je ovinuto Zeleným hadem, hadem Blaženosti. Je mi zjeveno, že toto srdce je srdcem, které jásá, a onen had je hadem Daatu, neboť v něm jsou všechny symboly vzájemne zaměnitelné, protože každý má v sobě svúj vlastní protiklad. A toto je veliké mystérium Nebeských, kteří jsou nad Abyssem, neboť pod Abyssem je protiklad rozdelení, kdežto nad Abyssem je protiklad jednotou. A nic pravdivého by nemohlo existovat, vyjma púsobením protikladu, který je obsažen v samotné pravde.


KTh
Víno a zvláštne drogy- prostriedky, pod vplyvom ktorých človek stráca kontrolu nad sebou samým a nevie sa hrať „ na niekoho“, ale je sám sebou..
Vyjavovanie nevinnosti je lož. Nevinnosť nie je prirodzenosť. Nie je vlastnosť, ako si mnohí myslia, je to len jedna z masiek, za ktorou sa skrýva neschopnosť a slabosť byť zodpovedným. Je to akási forma pasivity. Je to chybný postoj, hra na nevinného.. Môžeme si naplno užívať radosti života, ale vždy „ ke mně“
Prvá cesta je cesta k sebepoznaniu. Len ak poznáme sami seba ako celistvú bytosť, môžeme vedome kráčať cestou svojho naplnenia..

23/ 89
Hadit je osamelý, nie je Boh, kde je on. Človek bol stvorený na obraz boží. Každý jeden má teda boha v sebe a tým pádom má každý právo konať všetko pre to, aby naplňoval svoju Pravú vôľu . Kým sa tak nestane, je Hadit osamelý. Je potrebné nájsť= prijať svoje božstvo.

24/ 90
Ku svojim priateľom počítam aj Pustovníkov. Pustovník je ten, kto sa zriekol akejkoľvek závislosti.. na vzťahoch. Tu sa však nemyslia Pustovníci ako asketovia, ale jedinci, ktorí sú pánom svojho Univerza a .nie su vtiahnutí do vzťahov tak , že sa ich nedokážu zrieknuť, alebo vzdať. Uvedomujú si, že sú vo svojom univerze sami a tým pádom sú nezávislí, ale nezriekajú sa radostí života. Kto nájde svoje vnútorné svetlo, uvedomuje si, že pozemské radosti sú dočasné a nie je potrebné sa ich zriekať. Naopak, treba si ich vychutnať. Pustovníkom je každý jeden vo svojom univerze, každý má svoju hviezdu a svoje univerzum, a tak nemá znásilňovať Král Krála, ale rešpektovať jeho konanie, ktoré je osobnou vôľou.. Neurčovať inému, čo má konať.
90- cade- Cisár, vymedziť si svoje univerzum a vládnuť si v ňom.

25/ 91
91 cade a alef, cisár a blázon
Cisár vyťahuje z toho nekonečna práve to svoje a to jediné. Každý má svoju úlohu a svoju cestu. Nikto nemá patriť do stáda. Každý je jedinečný a sám. Král s dušou.
Nebuďte v dave, buďte jedineční! Tým pádom však ste proti davu. Môžete sa cítiť nepochopenými, ale máte silu byť proti vplyvu ľudí, ktorí diktujú stádovo čo je a čo nie je správne..
Sami nekonáte pre ľud, pokiaľ nekonáte pre- za seba. Ste proti mnohosti, ale blázon je král a král je blázon. Ľudu vládne kráľ z vonka- nenašli boha v sebe, s Haditom si sám sebe králom a máš všetko povolené- vy ste moji vyvolení!

26/ 92
Ja som tajný had, stočený a pripravený vyraziť! Hadit je tou silou, ktorá v každom drieme a je pripravená kedykoľvek sa prejaviť. Spojenie s kundaliny, ktorá drieme v kostrči.
V záhyboch- v pohybe je radosť. Kým je Had nepoznaný je tajný, ale čaká a je pripravený..
Vztýčim a zvesím.. hore k Nu a dole k zemi, a Hadit je ten spojovateľ- zakúša.. hore – dole pohyb medzi svetmi. Prináša nádheru Nuitinu na zem. Uštipnem- dám o sebe vedieť, pocítiť, zakúsiť.. prejavím sa.

27/ 93
27 + 93 = 120 písané samek , „ s „ ako neznelé.. kto neporozumie, tomu nezaznie.. upadne do pekla zvaného „ pretože“ a bude len zdôvodňovať, hľadať zmysel, analyzovať , a tak bude štvaný psami rozumu a motať sa v bludnom kruhu myšlienok a Hadit sám nás pred tým varuje!

28/ 94, 29/ 95
Prekliate buď pretože a jeho pokolenie! Pretože je dôvod a dôvod je lož, ako sa neskôr dozvedáme. Zdôvodňovanie je slabosť a neschopnosť. Nie je potrebné zdôvodňovať svoje konanie. Akonághla zdôvodňujeme, potrebijeme sa ubezpečiť a utvrdiť v tom, že kje to správne, lebo si nie sme istí. Rozum nás núti analyzovať a analýza je rozklad- je to mnohosť a jej pánom je je sám rozum analyzujúci, tým pádom spochybňujúci, vrhajúci do mnohosti.. Za každým pretože sa nám potom vynára ďalšie a ďalšie, a tak človek prestupuje z nohy na nohu a stojí na jednom mieste, lebo hľadá bod o ktorý by sa mohol oprieť a utvrdiť vo svojej pravde. Každá analýza je dešktručná. Máme byť zodpovední za svoje činy a spätne nehodnotiť. Každá pochybnosť je zastavenie a zastavenie je opakom pohybu, tým pádom nepochopenia seba samého.

30/ 96, 31/ 97, 32/ 98
Ak sa moc- sila zastaví, tak je bezmocná. Každá nečinnosť je chybou. Zastavenie je potlačením moci. Sila je v pohybe. Sila je pohyb. Zastavenie je spochybenie a spochybňovanie je hra rozumu. Rozum často hodnotí a potrebuje dôvody. Dôvod je však lož! Je vrstvením , ukladaním pre a proti a takto poznačené jednanie je hodené do priepasti a dôvod strieda dôvod.. a je to faktor nekonečný a neznámy a je zvrátenou múdrosťou. Všetky dôvody sú výplod mysle, ktorá nechce nič robiť a takto si vypĺňa čas, pretože je na ňom zavislá.
Napadá ma, že absolútnym protikladom k veršu 32 je výrok, že každá pravda je pravdivá : - )

33/ 99
súvislosť s 11
posledný verš desiatkový, takže by v ňom malo niečo končiť, resp. stým veršom niečo nové začať.
Zaujímavé spojenie s veršom 11/ 77, 22/88, 33/99, 44/110, 55/121, 66/ 132, 77/ 143- dá sa to krásne kombinovať a myslím, že to nie je náhoda : - )
verš 111- smrť je tu pre psy
33 + 99 = 132
verš 66/ 132 znova niečo o smrti a o činnosti
a tak dosť pretože- dosť zdôvodňovania, nech je prekliate ako pes

34/ 100
Znova o stádovosti.. nie v stádovosti človek vyniká, ale svojou jedinečnosťou.
Ľudia Haditovi, tí, ktorí žijú Hadita. Povstať- postaviť sa , napriamiť, zobudiť sa, začať konať,..
Spojenie s Lunou- 100, neblúdiť
Spojitosť s veršom I/50, kde sa hovorí o úlohe Hierofanta a troch spôsoboch ordálíí

35/ 101 – 43/ 109
K týmto veršom ma nič nenapadá. Určite je v nich niečo skryté, ale zatial to pre seba odkladám ako praktické poznámky k rituálom : - )

44/ 110
Nemáme sa ničoho báť. Treba sa radovať. Ako je to so žialom sme si hovorili v súvislosti s iným veršom. Smrť nie je ukončenie, je to len rozplynutie a večná extáza v bozkoch Nu.

45/ 111
Smrť, ako predstava konca. Lineárne myslenie. Konečnosť. Smrť je tu pre psy, pre tých, ktorí nehľadajú Boha v sebe.

46/ 112 , 47/ 113
Človek sa môže mýliť, je to ľudské, ale nemá nič ľutovať. Treba vstať a ísť ďalej- nevracať sa späť.
Nezastavovať sa. V zápätí sa dozvedáme, že tam v tej chvíli Hadit nie je prítomný. Hadit je pohyb a ´
Ľútosti pohyb chýba. V prvej kapitole sa dozvedáme, že Hadit má byť srdcom a jazykom Nu, takže mať v srdci strach a neistotu znamená neuvedomovať si- nežiť Hadita. Žiadny vedomí čin nie je chybou a ľutovať znamená padnúť do výčitiek a tým pádom sa ocitnúť v „ prečo a pretože“ .

48/ 114
Ďalšie rozvinutie predcházdajúceho verša. Ľútosť je slabosť a slabosi sú padlí- neuvedomujú si.. a tiež ten kto žije Hadita neutešuje, pretože vie , že je to len ďalšia slabosť a nie je potrebné si hladkať svoje ego, ale otriasť sa a vstať a ísť ďalej. Utešovať a byť utešovaný je jedno a to isté.


49/ 115

50/ 116, 51/ 117
51- kaf, alef- bolesť- rozdelenie- oddelenie..
Modrá a zlatá- farby hviezdnej oblohy- Nu, ktorú manifestuje Hadit. Hadit s červeným leskom v očiach- Hadit odrážajúci Nuit. Červená, ako farba ohňa, ale aj farba krvi. Ten, kto neuzavrel krv vo svojom srdci, ale zmiešal ju v pohári Babalon.. v 60.verši prvej kapitoly nám Nuit hovorí, že pre slepých je jej farba čierna, ale pre tých čo vidia, je modrá a zlatá a je päťcípou hviezdou s kruhom
uprostred, ktorý je rudý. V I/61. verši sa dozvedáme, že Nuit je „ veškerým potešením a purpurem a zpitostí v nejniternejším smyslu..“ ale čo tá zelená? Jediné, čo ma napadá, že zelená vzniká zlúčením
žltej a modrej : - ) Purpur nad purpur vyznieva veľmi oslavne. Súvislosť s Daath a prekročením púšte?

52/ 118
Je tu závoj a ten závoj je čierny..opakuje sa- pre slepých je jej farba čierna.. Závoj stydlivé ženy- stydlivosť, ako neschopnosť plodnosti- tvorivosti, nepoznaná nádhera.. nie je nič čo sa nemôže robiť, všetko je možné a každý si určuje svoje hranice sám, pokiaľ si ich určuje..

53/ 119
A.C. je vyvolený , prinajmenšom už tým, že jemu bola diktovaná AL. Sú požehnané jeho oči a oči, do ktorých bude hľadieť s radosťou. Pre iných, tých čo nevidia, bude zahalený v maske smútku- žialu..
Každý kto koná svoju vôľu je pozdvyhnutý, takže nemôže padnúť.

54/ 120
54. verš prvej aj druhej kapitoly hovorí v podstate o tom istom, len inak. Otroci „ pretože“ – racionalisti, ktorí si potrebujú všetko zdôvodňovať a pochybujú o konaní s pravou vôľou, tí nevytrvajú. Pretože každý má konať svoju vôľu a nikto nemá právo to meniť.

55/ 121
Chlapec tvojej krvi- tvoje nové vedomie, Pravá Vôľa.. pokrračovanie v II/55 tak nájdeš nové symboly, ktoré im priradíš, posunieš sa, pochopíš,.. Násobenie 11.tky, čísla magickej expanzie. Magickej činnosti 11 x 11.
A.C. je informovaný o tom, že niečo nové vzniká- vznikne..

56/ 122
A znova súvislosť s veršom prvej kapitoly, kde sa hovorí o porozumení, o tom, že každé hodnotenie je subjektívne a každý sa má starať o svoju pravdu. V tomto verši sa hovorí o posmievaní , zneuctení, neprijatí,.. a číslo 56 patrí Nuit, tak ako jej patrí aj uctievanie a Hadit je ten , kto má uctievať.

57/ 123
Spravodlivý, vyrovnaný, ten, kto poznal svoje určenie a koná tak svoje, nemôže byť nespravodlivý, pretože každý jeho čin je aktom lásky. Kto je špína, bude špína stále. Spravodlivý sa tu definuje prívlastkom a špina podstatným menom, teda je to nemenné..

58/ 124
Buďte akí ste a nie iní- to sú spravodliví, pretzože sú spravodliví sami k sebe a sú zároveň králi zeme. Aj cesta na SŽ začína z tau. Otroci mnohosti, bolesti, rozdelenia majú slúžiť, aj oni sú potrební. Král má možnosť výberu, otrok nie. A Hadit nemá rád ani utešovaného ani tešiteľa

59/ 125
Nie „Miluj všetkých“ , ale prijmi..pretože je „ láska a láska“ nerozdeluj, netrieď, nemnož, neodsudzuj a nie je potrebné obávať sa, že niekomu svojím konaním ublížime.. Hadit nemá rád ani utešovaného ani tešiteľa.

60/ 126
Podľa mňa súvisí s predchádzajúcim veršom v tom, že ak viem, že mojím konaním môžem ublížiť, ale zároveň pomôcť.. potom udri a tvrdo a do pekla s nimi. Panuj! Král zeme!

61/ 127
Od tohto verša je to až po 70. verš akoby emočne veľmi nabité až mám miestami pocit, že hovorí Nuit.
A to že ide práve o 61. verš o Ain ma v tom len podporuje : - )
 
zima 2006 - 2007


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz