Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 2. kapitola, verše 56 - 79, Uria Sophia

II/56
Pokud není prožívána radost (život je ryzí radost), poznání PV, je život žit "ve smutku" - čili v protikladu.
Haditu nebyl dán prostor k projevení se, varování před rozdělením lidstva.

II/57
Potvrzení významu předchozího verše o rozdělení lidstva. Má však každý stejnou šanci?
Kdo je moudrý, ať tak zůstane. Kdo žije v zaslepenosti, rovněž tak zůstane.

II/58
Oslovení "moudrých či spravedlivých"...buďte jací jste - stůjte ve svém životě pevně ve středu, nenechte
se vláčet okolnostmi.Nebudete sice vyčnívat v prvních řadách z lidského hlediska /budete maskováni/,
ale budete mí - budete si vědomi přítomnosti božství. /Šašek byl vždy moudřejší krále/.


II/59
Doporučení ke stálé bdělosti a rozpoznání situací.

II/60
Udeř tvrdě a dole - snad zde v Malkutu. Jestliže dole, tak někdo z vyšších světů /dole - nahoře?/

II/61
Samovolné objevení se světla - Hadita. Má potřebu se projevit - velice žádoucí.

II/62
Počátek projevení se Hadita - 6+2=8 nekonečno - Nuit verš 128 - 1+2+8=11 extáze - polibky hvězd

II/63
Naplnění inspirací - propojení vnitřního vědomí s vědomím vyšším.

II/64
Básnický popis stavu propojení vědomí s božstvy, popis pocitů, které jsou nabízeny a uskutečňovány,
božství se vrátilo tam, kde se zrodilo.

II/65
Ukončení extáze, zpětné oddělení vědomí. Jasné definování rolí - Pán - Adonai - Anděl Strážce + vyvolený.

II/66
Piš, pracuj, buď uchvácen, pojď, jásej - vše čiň tak, abys našel mne - Hadita.
Tvá smrt - rozplynutí bude naší pečetí - spojení s Universem.
Jedno - Hadit, nikdo - Nuit.My jsme jedno, my jsme nikdo.

II/67
Nic nevzdávej! Posiluj se extází, buď stále bdělý!

II/68
Vlož více úsilí, překonej se - potlač své ego, jen tak můžeš poznat extázi/zemři/

II/69
Evok. texty jsou vystupnovány na maximum, vše se chýlí k závěru, čili návratu do běžného vědomí,
vyprahlosti.

II/70
Verš popisuje další návod jak se stavět k životu. Udržovat rovnováhu, držet na uzdě emoce, vše tak
jak se má ....k milování patří smyslnost, k radosti jemnost, nadšení ber s mírou, síla spočívá
v rozhodnosti...opak přísluší nevyvinutému člověku - nebuď zvíře.

II/71
Vynikej - vybočuj - nesmíš patřit do stáda.
Chovej se dle moudrostí předchozího verše, staň se sám sebou.

II/72
Snaž se stále víc - ať poznáš podstatu bytí. Naplň svůj život, ať poznáš vše, co poznat máš /PV/.
Po dovršení toho, co člověk má poznat již není kam jít - smrt - transformace.
Život je třeba prožít a ne přežít.

II/73
Život = aktivita, smrt= klid
Střídání rovin bytí. Po naplnění života je třeba odpočinku a posunu do dalších rovin.

II/74
Délka tvé touhy budiž silou její slávy - čím více prožitků, zkušeností a naplnění života má člověk,
tím je člověk silnější. Naplňuje-li svůj životní pohár kvalitním obsahem, nezáleží na tom jak dlouho je
naplňován.

II/75
Zpozorni, naslouchej!

II/76
Číselná šifra, která by měla být rozluštěna v budoucích časech.
Prozatím se má připravovat "cesta", rovněž se to týká vývoje vědomí.

II/77
Pouze silný člověk dosahuje cílů.

II/78
Jen silný člověk může stoupat vzhůru a dosáhnout celistvosti. Opět otázka vývoje vědomí a člověka,
učení R. Steinera

II/79
II/67 - Nu - úkryt Hadita - počátek Haditovy kapitoly
II/79 - Hadit již nemá potřebu se skrývat - projevoval se, či představoval se celou druhou kapitolou,
projevil se ve všech svých podobách, síle a poznání.

79/145
7+9=16=7 1+4+5=10=1 7+1=8 Nuit - nekonečno = Hadit


požehnání a velebení půvabné Hvězdy
 
duben 2007


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz