Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 2. kapitola, verše 62 - 79, Chavan

máš pred očami svetlo oznamuje Hadit, ale svetlo nechcené, preveľmi žiadúce akoby ho A.C. odmietal vidieť, alebo ho Hadit pripravuje na to , čo príde..
- 61 je Ajn
- všetko sa rodí z tmy, ale akonáhle tmu definujeme musí mať aj svoj protiklad
- napadá ma ku tomu obraz Atu Luny
-vo veršoch 61, 62, 63 akoby A.C. ešte nepreciťoval spojenie
- je to popis, čo má cítiť
- prepojenie prichádza v 64 verši


61, 62, 63, 64 / 127, 128, 129, 130
65/ 131
- 65 je Adonaj – Pán – používané v Starom zákone namiesto nevysloviteňého božieho mena
- ustanovenie „ ja“ a „ ty“

66/ 132
- 66 ako číslo Veľkého diela
- je tu tiež akýsi návod, ako na to
- samek a vau = umenie človeka spájať súvislosti

67/ 133
- buď stále pri vedomí, vedomí si sám seba
- nestrať sa v tom a nenechaj sa zastaviť nejakým úspechom, alebo úspechom, ale „ Vytrvaj! „
- 67 je Bina, ale aj zayinu

68/ 134
- prekonávaj sa, pracuj na plno, posúvaj si hranice možností..

69/ 135
„ ach, ach“ – citoslovce, tu už slová nehovoria, tu sa preciťuje
- objavil sa nový pocit spojený s otáznikmi
-je toto slovo už púšť? = som v Daath?

70/ 136
- buď silný a unesieš viac radosti, čím viac skúseností budeš mať, tým budeš silnejší a radostnejší
- nebuď zviera, maj svoje pudy pod kontrolou
- zviera si neuvedomuje

71, 72 / 137, 138
- nebuď v dave, pracuj na sebe, daj do toho všetko a vynikaj
- ak aj meškáš v radosti, vedomie smrti- mystickej, ako konca je istotou, že si človek prežil to, čo mal
- pretože smrť je korunou všetkého!

73/ 139
- znova sú tu použité citoslovce, teda je zakúšaný pocit smrti a kto raz vkročil na cestu a zažil, nie je cesty späť
- 73 je gimel, cesta, ktorá spája Tiferet a Keter

74/ 140
- dĺžka a mohutnosť v predstave zlúčenia je vlastne obsiahnutím všetkého
- ten , kto žije vedome a naplňuje si svoju PV, čaká už len na korunu slávy- smrť
- 74 ako lamed, byť v rovnováhe

75, 76 / 141,142
- buď pozorný a pokús sa spájať a načúvať tomu, čo hovorím
- zároveň sa tu hovorí, že príde niekto, kto to vyloží.., že ešte neprišiel ten čas..

77/ 143
- silný človek vypadá ako pyšný a hrozivý, pretože mu nikto nemôže ublížiť a tak má vypadať král

78/ 144
- vyvyšuj sa, je len inak povedané ako v predchádzajúcom verši
- medzi ľuďmi si král a medzi Bohmi vyvolený- nie je rovno ani tam, ani tam..
- rozosvietiš svoju hviezdu na nočnej oblohe a splynieš v nádhere Nu
- 666 ako číslo človeka
- 418 číslom chet- cesty bojovníka a abrahadabra

79/ 145
- 79 je číslom Joachin a Boaz
- koniec ukrývania Hadita

 
máj 2007


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz