Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 3. kapitola, verše 1 - 20, Uria Sophia

III./1
Abrahadabra je slovo tohoto Aeonu.Vzniklo ze slova Abraxas/souvisí se Sluncem - jeho poutí za 365 dní/.
Kořen Had rovněž souvisí se Sluncem, neboli božskou jiskrou.
Ra-Hoor -Khut v sobě skrývá možnost navázat spojení s horním světem, jehož prostředníkem je Hadit /Had/.
/Abraxars se týká kratšího časového úseku tj. 1 rok, Abrahadabra symbolizuje 1 Aeon /Hóra/.
/verš 1/146 = 12 Zodiak, pro oba dva časové úseky důležitý/.


III./2.
Ra-Hoor-Khut se změnil na Khuita - promítnutí božského principu do pozemského dění.
Vari vytrvej! - důrazné varování - udělej vše pro spojení.
29/29 - neboť jsem v zájmu lásky rozdělena, kvůli naději na spojení
/11/11 - extáze - spojení = 22 - ATU - cesty SŽ /.


III./3
Stručné, ale varovné oznámení - jsem bůh války a pomsty. Pokud není dáno cokoliv dobrovolně, je to vynuceno
násilím - válkou. Pokud se chce někdo mstít, bylo-li mu ublíženo, bude následovat odplata - budu s nimi nakládat
tvrdě /s kým???/
Válkou se mění celé původní uspořádání, dochází k obrovským změnám.

III./4
Je dána jedna možnost - vyberte si ostrov = pevnost svého vědomí, nebo sami se rozhodněte co dál.

III./5
Pokud je již vybráno, stanoven základ, je třeba jej zdokonalovat - opevňovat, aby byla vytvořena otrlost vůči všem
nežádoucím vlivům.

III./6
Buďte aktivní, vše dělejte vědomě.

III./7
Budu stát při Vás, budu Vás podporovat, dostanete potřebné.

III./8
Obdržíte sílu, která bude Vaší zbraní.

III./9
Bojovník musí být stále aktivní - bdělý, jen tak může zvítězit, což je zákon válečného štěstí.
Číhejte - soustřeďte se na svůj střed - tajný dóm.

III./10
Tajný chrám/střed/ je již založen a připraven přijmout stélu zjevení?????
Stéla - Hvězda, kterou proniká světlo???

III./11
Něco bylo získáno - síla či poznání. Ten, kdo toto získá, přesto bude zkoušen. Je třeba věřit a uctívat,
aby síla zůstala.
Ohněm a krví - svojí životní podstatou, mečem a kopím - vědomě, s určitým cílem.

III./12
Je nutné obětovat nejen hmotné, ale i sám sebe.

III./13
Vše má však svůj čas.

III./14
Správný čas přijde.

III./15
Nemusí to však být příjemné.

III./16
Není o co se opřít, nevěřit nikomu a ničemu, není žádný opěrný bod. Jen stvořitel ví co je dobré.

III./17
Nemít strach, nebát se ničeho a nikoho, nebát se, že o něco přijdu.
Nu jest vaše útočiště jako Hadit vaše světlo, a já jsem moc, síla a pádnost vašich paží...................
Toto mi připomíná žalm 128 /asi/...........Bůh je moje útočiště moje síla atd.....

III./18
Lítost nikoho nikam neposunuje, ,jedná se pouze o emoci.
/v současné době mi připadá, že je lítost vyvolávána téměř všude, ale jaksi uměle, každý každého lituje,
vše se schovává pod roušku charit./

III./19
Verš navazuje na verš 1O. Stéla se bude nazývat Ohavnost zpustošení - nepříjemné změny ve vývoji lidstva.
Pokud již byla stéla - hvězda - světlo vloženo do tajného chrámu, zkáze nepropadne, jen tak může
přežít.

III./20
Otázka vyvolává odpověď /proč - protože/, vytváří se koloběh dění, pokud by toto pominulo, zastavil by se čas.
 
říjen 2007


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz