Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Možná...: Já & magie I.

Drobné magické operace provází celý lidský život. Ať už se to týká našich přání, v dětských letech poněkud příkře prosazovaných až rituálně až hlučně, nebo vyplnění složitých komplexů přání , vznikající během celé naší existence, která se však často mění v opak původního chtění, vznikajících naší neukázněností nebo nepředvídatelností změn v našich hodnotách. Tak se stává, že se uskuteční něco, co je nám pak přímo na obtíž a musíme se toho zase pracně zbavovat. Většinou si také neuvědomujeme, že použitím slůvka záporu „ne“, vlastně říkáme ano. Proto nevychází řada obranných reakcí, nechceme-li být něčím nepříjemným postiženi, nebo přitáhneme nechtěné události i tím, že na ně často myslíme a obáváme se jich. Přitom zase některá přání jakoby se nechtěla naplnit. Kdo by předpokládal, že magickým úkonem může být i napsání přihlášky na školu, dopisu, různých nápisů.

Takže magické působení se vyskytuje v běžném životě více, než by se na první pohled původně zdálo. Snažíme se v mysli ovlivnit dopravní prostředek aby na nás počkal nebo aby jel právě ten a ten autobus nebo tramvaj jak potřebujeme, abychom potkali nebo právě naopak nepotkali určitou osobu, až po hromadná, nespojitá a opačná přání skupin, aby se změnila vláda, vyhrálo oblíbené sportovní družstvo, odstěhoval se nepříjemný soused a pod.
Magie je působení vědomé, chtít však můžeme i neuvědoměle, to když nám v předneseném slova smyslu spadne do klína něco, co jsme potřebovali a nevěděli o tom. Obvykle při splnění nechtěného si náhle uvědomíme sílu myšlenky, myšlení. Naše záměry bývají účelové, málokdo si asi sedne a modeluje z plastelíny postavičku milého nebo mu zastýlá byliny do postele, i když návodů k těmto praktikám se lze dočíst v řadě časopisů.
Můžeme se také setkat s působením nám nepříznivým, nepřejícím od jiných lidí, ze závisti nám přejí nejhorší věci, vyhrůžek, až tzv. woodoo. V naší civilizaci se to děje spíše mocensky, otevřené zevní agresí, ale musíme být připraveni i na tento skrytý způsob, protože stoupá počet osob, zabývajících se okultními vědami a je praktikujících. Je dobré vracet odrážením zpět tato možná napadení.
Od určité doby chápu a nezlehčuji užívání talismanů, amuletů a jiných předmětů - prostředníků (od dětských plyšových medvídků, po hromadně uctívané symbolické předměty, kameny). Dobrý ochranný vliv přinese též zapálená svíčka, např. hromniční. Též v dějinách pohanských zvyků je vidět magický smysl, např. vynášení Moreny, aby se zima nevrátila. I dnes při sledování televize uvidíme výkony hodné čarodějů. Pálená americké vlajky muslimskými extremisty dokládá jejich snahu o ovlivnění této části země směrem ke K.O. Též pozorováním života různých církví, např. katolické, si lze povšimnout podivných praktik exorcismu, v zádušní mši se dá spatřit působení, které dává pokyny bloudící duši k opuštění tohoto světa. O čem jiném než magickém působení se může hovořit v případě osoby, která sebe trápí až onemocní a zemře (např. na nádor).
Ve zcela nedávné době se i k nám dostaly též různé duchovní směry a jejich praktická aplikace. Touto pavučinou zachycena, zúčastnila jsem se kursu Silvovy metody (kontroly mysli) a tím začala moje účast na zevním magickém životě. Tam jsem se poprvé setkala s čímsi, co bylo označeno jako hladina alfa, mozková frekvence, v niž probíhá aktivní tvoření a nabyla jsem možná tehdy nekritického přesvědčení, že je možné docela snadno ovládnout např. zřetelně divokého nebezpečného psa (což předvedl i Krokodýl Dunde ve filmu). To byl start a v tomto vlnovém ladění (alfa) jsem poznala své již dříve četné stavy zahledění - rozdvojení pohledu (lidově dívání se do blba - výstižnější termín pro to neznám), nepřítomnost mysli (!). Musím říci, že došlo k něčemu ještě pozitivnímu, zbavila jsem se tehdy stálého pocitu strachu, pocitu iracionálního, daného snad neustálou rozumovou sebekontrolou, vymýšlením si obav a možností.
Byl to společný jmenovatel pozdějšího vývoje směrem do pokusů o léčitelství (reiki), používání kyvadla, meditaci. Po uznání možnosti (ne osobním užívání) astrálního cestování jsem pochopila, že člověk je bůh v tom smyslu, že může, má-li na to, používat zdánlivě zázračných a přitom zcela přirozených způsobů, které se vymykají běžnému lidskému chápání.
A pak přišel další zlom v mém životě, hledání pravdy skrze vlastní podvědomí pomocí tarotu. Po otevření těchto dveří jsem se ocitla v hustém předivu kabaly, která co ukrývá, to skrývá. Tím přišlo i definitivní poznání , že andělé (archetypy) a jiné bytosti skutečně existují, že to nelze zlehčovat.
V TM mi utkvělo v paměti rozporuplné zjištění, že si nemáme všímat vynořujících se myšlenek, odezní samy. Vyvěrají odkudsi z hlubin (z transcendentální roviny) do našeho povrchového vědomí. Jak je to tedy s myšlenkami, o kterých si myslíme, že jsou naše?
Po tomto krátkém, vmezeřeném sebezpytování individuálním, se pokusím vrátit zpět do objektivní roviny, do obecného uvažování. Chci rozhodně vystoupit na obranu mystiky, kterou považuji za principiálně důležitý korekční způsob jednání a usilování, za rozhovor s transcendentnem (Bohem). Je to druhá strana mince, tím je možné se vyhnout zásadním důležitým chybám či osobnímu šílenství zahrnujícím přehnané sebevědomí a nezdravé přesvědčení (např. o konci světa). Nevědomky se lze octnout mezi nekritickými (či nadkritickými) vyznavači různých směrů, pojetí, zkrátka mezi nepravými proroky.
Zamyslet se lze i nad tím, čím byla magie když nebylo ještě vyvinuto vědomí a mágové (viz Hermes Trismegistos) už byli! Asi v tom byla jen vůle, která je tedy i nevědomá.
Nakonec se dostávám k vizi o Novém aeonu A. Crowleyho. Magik jednoho dne přijme mystické poselství (je to vůle někoho jiného). Je v transu, neví co píše, nevnímá to rozumem, později se snaží pochopit, co mu bylo sděleno. Možná N.a. už je tady, ale možná je k němu ještě daleko. Možná k němu promluvil bůh (Nu), možná to bylo jen jeho osobní nevědomí. Osobní nevědomí je jen předsíní kolektivního. Pustí se kohoutek a on teče. Géniové umí propojit obě části - vědomí a nevědomí. Crowley to uměl a mohl čerpat z informačního pole (jako Mozart slyšel hudbu sfér), jak dnes a napořád chápou ti, kteří tvoří, totiž že netvoří oni sami, ale že se tvoří skrze ně (spisovatelé a umělci vůbec, Mohammed, Šavel, Cayce a pod.). Jednoho dne se kvantum informací a zážitků změní v jakousi novou kvalitu, poskládá se, zapadne do sebe, spojí se, vznikne, dojde. Obrazně řečeno Nuit se svými něžnými chodidly opředla o jeho nevědomí a zadupala, aby si uvědomil - v textu je tzade není hvězda a Vůl a 1 jsou jedno. Tak dnes a denně se nás Nuit (nebo někdo jiný) dotýká, to je to naslouchání vnitřnímu hlasu, které málokdy uposlechneme. Nuit je opravdu hodně daleko, protože kdyby věděla jak to na zemi chodí a co se tu děje, nemohla by mu říci - dělej, co ty chceš!
Zdánlivě existují možnosti, je ve skutečnosti jen jedna daná pravou vůlí. Koho? Člověka? Pravá vůle byla i v aeonech předchozích, a byla to božská vůle. To, že člověk tuto vůli nerespektoval, nastal Pád.
Neexistuje pravda? Každý má svou pravdu, každý má svou vůli. Je pravá? Pravda je iluzí? Pravda se zdá iluzí v dolním světě, pravda relativní, daná úrovněmi 7, 8, 9, 10,
Nuit nám dává z lásky i krutosti, násilí, ponížení, nemoci, užijme si jich dosyta, není to trest. Tak co je to?
Vidím kolem sebe tolik nadšení a nemůžu se chytnout. Pravda není, nemá cenu ji hledat. Pravdu mají všichni, mám ji tedy i já?
Co říci závěrem? Trochu hrůzu mi nahání vyvolávání bytostí (např. Choronzona) a užívání drog k vyvolání extatických zážitků. Vždyť samotný život přináší takové stavy vytržení a překážky znesnadňující pohodlí, též nebezpečí zešílení, že toto umělé, modelové úsilí mi připadá jako hraní si s ohněm, podceňováním sil, které si dobře nedovedeme představit, ani jim čelit.
A tak na konci zde chci přát člověku, aby pochopil, že pravá vůle je božská vůle, a aby byla zase člověku odejmuta moc svobody, kterou stále zneužívá.
 
30. 9. 2002


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz