Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Padesátá léta
Magické období vývoje dějin


Padesátá léta byla v naší republice silně ovlivněna magií. Tu se snažily uchopit široké masy lidí. Mottem brigád socialistické práce, májových průvodů a i tzv. divadelních procesů, bylo magické : „Poručíme větru, dešti.“

Bohužel se zapomnělo na zbývající dva živly a proto nepršelo. Bylo dusno. Mračna se stahovala ze stalinského východu. A Setův srp kosil. Utínal hlavy všem, kdo „nešli s námi a šli proti nám.“ K. Gottwald v letech 1951-1954 schválil 147 trestů smrti.

Z inkvizičních tribunálů se ozývalo: „Milado Horáková, zhřešila jste s ďáblem. S ďáblem, který do vás zasel imperialistické a kapitalistické myšlenky, zlovůli, kterou jste se podvratně snažila zničit STB, milice, naše pětiletky, JZD, dokonce i Varšavskou smlouvu a RVHP!

Rudolfe Stránský, přiznejte se, dopustil jste se velezrady. Ve jménu naší andělské komunistické církve jsme nuceni přistoupit k tomu, abychom vám očistili mozkové závity. .. Ne, nebudeme používat slova mučení a týrání, vědečtěji zní brain washing.

A co vy ostatní? Nahnali jsme vám hrůzu? Bojíte se dostatečně? Teď jistě budete poslouchat na slovo!

Slyšte, slyšte, slyšte: „Imperialisté zuří. Tím hrdější je naše sebevědomí a vítězství. Celá naše strana stojí dnes ještě pevněji, ještě skálopevněji, s ještě hlubší láskou za K. Gottwaldem, s vůlí ještě plamenněji milovat soudruha Stalina!

Ozývá se bouřlivý potlesk, delegáti sjezdu vstávají a provolávají: AŤ žije soudruh Stalin, ať žije …

Ale co to říkáte soudruhu Chrusčove, že by náš drahý, předrahý, byl psychopatický masový vrah ?? Ale jděte ..
Anebo bychom měli odsoudit kult osobnosti ? Nu dobrá, trochu to mezinárodní napěti uvolníme. Koreu už jsme si rozdělili, politická krize v NDR, Maďarsku a v Polsku byla zdárně prokomunisticky vyřešena, tak si pojďme užít JAK CHUTNÁ MOC !!

A nemylte se, i nám na druhé straně polokoule moc chutná. Jsme přeci světová velmoc. Ani my nejsme pozadu a pořádáme hony a štvanice. Musíme přeci vymýtit ďábelské komunistické a černé živly. Ať žije bílá, ať žije demokracie, ať žije svoboda, FBI, Mc Carthy …
-------------------------------------------------------------------------------


Padesátá léta u nás:

M a g i c k é o b d o b í - Hon na čarodějnice

„Poručíme větru, dešti“, „Kdo nejde s námi, jde proti nám“. Nepřetržitě a stále se stupňující komunistická ofenzíva – Únor - do pohybu se dostaly masy nespokojených lidí, toho využila KSČ.

Posílení politických a bezpečnostních sil – lidové milice.

Ministr národní obrany Čepička
- zřízení samostatného ministerstva národní bezpečnosti, Státní bezpečnost STB, pracovala bez jakékoliv kontroly.

Procesy:
Měly urychlit podrobení lidí komunistickým vládcům, byly okopírováným sovětským modelem. Gottwald jednal dle přání Stalina - Generální tajemník Rudolf Stránský byl na jeho příkaz určen jako hlava protistátního spiknutí.

Mechanismus přípravy procesů: zničení fyzické, potlačení osobnosti „brain washing“, pak vnucení možné pravdy podle scénáře a pak jeho biflování – kombinace hrůzy, slibů, lákavé výsledky „Cukr a bič“. Výsledek – člověk bez vůle, osobnosti, těšící se na smrt a snad i věřící ve svou vinu. Inkviziční metody, novodobá inkvizice, hřeší s ďáblem, což jen v tomto případě imperialisté a kapitalisté, především z Ameriky.
Zvědavá, vzrušená a uměle roztříštěná veřejnost už ví, kdo způsobil, že není dostatek potravin a spotřebního zboží, kdo ohrožuje jejich životy … 10.500 rezolucí žádalo na procesech nemilosrdný trest.
Poučení z procesů: Imperialisté zuří. Tím hrdější je vaše sebevědomí a vítězství. Celá naše strana stojí dnes ještě pevněji, ještě skálopevněji, s ještě větší věrností a s ještě hlubší láskou ke K. Gottwaldovi, s vůlí ještě plamenněji milovat s. Stalina (bouřlivý potlesk, delegáti vstávají a provolávají „AŤ žije soudruh Stalin!“

STB podle pokynu poradců (ze SSSR) připravovala tzv. „divadelní procesy“ proti skupině představitelů "nekremlistických" stran – Milada Horáková, Pecl, Hejda, Bondel –
Obviněni z velezrady, vyzvědačství a rozvrácení republiky.
4 tresty smrti – všichni nevinní
- poté procesy s dalšími odpůrci režimu, důstojníky, duchovními, s velkými rolníky.
- Procesy hospodářské – sabotáží prý brzdili socialistickou výstavbu a tím útočili proti společenskému zřízení.
Vlastizrádné motivace. Počet obětí politických procesů po r. 1948 – 83.000
1949-1953: trest smrti pro 233 osob, 178 popraveno, popravy i bez soudu, STB tribuny vyšetřovatelů, které v ústraní vykonávaly popravy.
K. Gottwald schválil 51-59 147 trestů smrti.
- politické procesy proti vedoucím funkcionářům KSČ

Cíl:
Dosáhnout předem zamýšleného politického účelu
Schválené scénaře – poté do rolí zpracováni potřební herci – smyslem odstranit z čela KSČ zásadové či těžko ovládatelné osobnosti, které by hned byly schopny samostatné politiky, tedy i opozice x stalinova diktátu.

- měly zdvihnout i vlnu hrůzy a vyvolat strach z jakékoliv neposlušnosti.
 
Věra


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz