Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Živly postupně
Vikete
ŽIVLY

Cíl práce:


Pokusit se v rámci možností proniknout do vlastností živlů

Stanoveného cíle jsem chtěla dosáhnout pomocí vizualizačních cvičení, práce s Tarotem a sebeanalýzy v té míře, v jaké jsem jí já sama schopná dotáhnout do konce.ה
Země


Působí na první pohled pevně, strnule, těžce, ale obsahuje vnitřní stálý pohyb, až to na mě při vizualizačních cvičení působilo jako tanec.

Vlastnosti , které se k tomuto živlu vážou:
Stabilita
Uzavřenost
Pevnost
Strnulost
Vytrvalost
Neměnnost
Řád
Systematičnost
Puntičkářství
Opora
Suchopárnost
Rozvážnost
Těžkopádnost
Pečlivost
Přísnost
Smysl pro detail
Chlad , komisnost, neosobnost
Bezpečí
Poživačnost, lenost
Praktičnost
Omezení
Konzervativnost
Spolehlivost

Přirovnání a charakteristiky (spíše náhodně):
 • Země + voda – bláto – někteří lidé se lepí na druhé jako bláto, v jejich přítomnosti se cítím pošpiněna, špinavě, některé myšlenky jsou lepivé, mazlavé, přilnavé jako bláto, někdo může být tvárný jako mazlavá hlína
 • Písek , prach– něco může prokluzovat a být neuchopitelné jako když se písek prosívá mezi prsty, něco se může sesypat, na někoho se mohou sypat např. problémy, něco se může usazovat jako prach
 • Skála – u některých překážek jako když člověk narazí na skálu – buď se musí problém zdolat anebo obejít, skály a vysoké hory působí na mě uklidňujícím dojmem, majestátně, člověka se dotýká věčnost,
  O skálu a kameny se můžeme taky pořádně natlouct.
  Nejde s ní hnout, stejně také my někdy s něčím nemůžeme hnout.
  Někdo může být např. ve svých přesvědčeních pevný jako skála.
  O člověku bezcitném se říká , že je tvrdý a chladný jako kámen.
  Skála se ale také někdy může drolit pod rukama.

  Slovesa:
  Sune, sype, staví, rozpadá, hnije, tleje, padá, drolí, stojí,….

  Dvě oblasti:
  1)na povrchu
  2)pod povrchem

  Členění v této vodorovné oblasti lze podstatě jen u země a částečně u vody.
  Měnit povrch lze, sice někdy obtížně, ale více méně ho může změnit každý. Měnit strukturu hmoty může jen specialista. Je pro to potřeba znát zákonitosti pohybu uvnitř hmoty

  Vizualizační cvičení: pocit, že celá země je živoucí organismus, pocity spojené s prenatálními prožitky.
  Tanec atomů a molekul, tanec. Takže navenek se pohyb elementu země jeví jako pomalý, mě však ten tanec moc pomalý nepřipadal, spíše bych to nazvala niterný tanec, niterný skrytý pohyb. Pro udržení vnější kompaktnosti nesmí nic zůstat v klidu.  ו
  Vzduch


  Nese, spojuje, přenáší, zprostředkovává, předává, umožňuje, je prakticky neviditelný, všezahrnující, je stlačitelný,…

  Vlastnosti, které se k tomuto živlu vážou:
  Aktivita, živost
  Neurotická těkavost
  Rychlost
  Povrchnost
  Komunikace
  Vypočítavost
  Intelekt
  Necitelnost
  Duch
  Nervozita
  Bystrost
  Pokrytectví
  Výmluvnost
  Pomluvy
  Veselost
  Nepozornost
  Dynamičnost
  Nevypočitatelnost
  Lehkost
  Analýza, syntéza, nápady, nezávislost
  Zvídavost
  Přizpůsobivost


  Přirovnání a charakteristiky:
  Někdo nebo do něco může do situace nebo prostředí vnést svěží, čerstvý vánek, naopak někdy můžeme zažít smršť ( nápadů, problémů,..)
  Kdo seje vítr, sklidí bouři, já osobně mívám tendence většinu prací jen tak zběžně proletět a nechat je být, můžeme si jako vítr s něčím pohrávat, ale také můžeme v něčem lítat, někdo může někudy jen proletět, jiný může vlítnout do něčeho úplně jiného.
  Když se nám vzduchu nedostává, můžeme se dusit. Pokud nám někdo něco nechce dát,většinou to teda dělají děti, můžeme mu popřát, aby se tím udusil. Něco nás může tak ohromit, až nám to vyrazí dech. Znám lidi, kteří dokážou udělat pěkně dusno, ale taky jiné, kteří v sobě spoustu věcí raději dusí a nepustí je ven. ….  ה
  Voda


  Voda nemá tvar, mění jej, přijímá, podle toho, kde je. Spojuje, vyplňuje. Je základní stavební látkou všeho živého.

  Vlastnosti, které se k tomuto živlu vážou:
  Měkkost
  Tvárnost, poddajnost
  Hebkost
  Rozbředlost
  Fantazie
  Iluze, zrcadlení
  Spojitost
  Zasněnost
  Závislost
  Jemnost
  Zředění, rozptýlení
  Schopnost naladit se, empatie
  Přecitlivělost
  Nedůvěra
  Umění
  Pasivita

  Přirovnání a charakteristiky (spíše náhodně):
  Pod tekoucí nebo i stojatou, ale čistou vodu se umýváme, voda čistí, osvěžuje – chladná, ukolébává a konejší – teplá.
  Naproti tomu voda zkalená, špinavá, hnijící, dlouhou dobu stojící, vyvolává pocit hnusu, odporu .
  Určitě je každému známo, že někdo může působit jako leklá ryba, je tak pojmenovaný i jeden způsob podávání ruky, někdo se může cítit jako ryba na suchu, můžeme lovit v paměti.
  Pokud nás něco nepříjemného zaskočí, jsem jako když nás pojele studenou vodou, nebo můžeme naopak zůstat stát jako opaření.
  Podvodníků je taky spousta, možná víc než vodníků.
  Nemusíme být podvodníci, ale musíme pod vodu, pokud se chceme dostat věci na kloub, musíme se do problému, situace,…ponořit.
  Když se noříme moc, může nám začít kapat na karbid. Pak se tedy můžeme vynořovat, anebo se nám něco nebo někdo vynoří.
  Myslím, že sem patří i jiná forma vody – a to, že někdo může být chladný jako led.
  Anebo se na druhou stranu může vypařit jako pára.

  Slovesa:
  Plyne, konejší, kolébá, očišťuje, stojí, valí se, strhává, odnáší, padá, překážky buď obtéká nebo bere s sebou, někdy může nabrat rychlý spád ,…….
  Znovuzrození je slůvko, které také naskočí ve spojení s vodou – cítím se jako znovuzrozený – a nemůže se to nespojit se křtem vodou

  Dvě oblasti:
  1) na povrchu – hladina jako kontaktní plocha – zrcadlí vnější svět a umožňuje jeho vstup
  2) pod povrchem – v hlubině je oproti povrchu klid, ale i naopak, to, co se děje na povrchu se dolů někdy vůbec nedostane.
  V hlubině je klid. Na povrchu se neustále něco děje, hýbe, tříští, hlubina to nevnímá a pohyb je zde minimální.

  Vizualizační cvičení: pocit bezčasovosti nebo spíš nadčasovost, mnohosti a současně jednoty, pocity jsou hodně neosobní, zdůrazněný pocit soudržnosti  י
  Oheň


  Pohyb vzhůru, roztažnost, nestlačitelnost, prchavost, oheň zahřívá, sálá, dává teplo, světlo, dokáže zpříjemnit prostředí, pokud je pod kontrolou, pokud se vymkne zpod kontroly, působí, jako ostatně každý živel, destruktivně.

  Vlastnosti, které se k tomuto živlu vážou:
  Vůle
  Energie
  prudkost
  Ničí vše, co je nepotřebné
  spálí vše, co mu přijde do cesty
  Odvaha, odhodlání
  mocenské tendence
  Rychlost, dynamičnost
  Nepoddajnost, individualita
  pýcha
  Expanze, růst
  hněv, vztek, zlost
  Síla
  fanatismus, bezohlednost
  Aktivizace
  vyhasnutí, vyhoření
  Imaginace¨
  Intuice
  Sebestřednost
  Temperamentnost
  rozhodnost

  Přirovnání a charakteristiky (spíše náhodně):
  Být zapálený pro nějakou věc, nebo naopak být vyhořelý, mezi dvěma lidmi to může jiskřit, konflikt může naopak doutnat až se může rozhořet, někdo bývá výbušný, ale něco může vybouchnout, nezdařit se, můžeme hořet nadšením , můžeme být v jednom ohni. Něco může přijít jako blesk z čistého nebe, ale může se také blýskat na lepší časy, může se nám zablesknout v hlavě, pokud má někdo delší vedení, určitě mu neříkají Blesku, může nás něco osvítit, a když budeme mít hodně štěstí, může se nám rozsvítit, anebo můžeme mít úplně černo.
  A kdo chce zapalovat, musí sám hořet.

  Slovesa:
  Souvisejí s výše uvedenými charakteristikami.

  Vizualizační cvičení: Pokud šlo o malý udržovaný ohýnek, ale i větší, pokud je pod kontrolou, byly pocity pro mě ze všech živlů asi nejpříjemnější a kromě takových těch pocitů tepla, energie,… se mi vybavili u malých ohýnků kruhové útvary – oheň vlastně symbolizuje střed a i lidé to nevědomky dodržují .Velký oheň působí mnohem energičtěji, monstrózně, slavnostně, je v tom neuvěřitelné sebevědomí a pocit, že lze mít vládu úplně nad vším. Jenomže tyto pocity mohou nabýt takového rozměru, že se vymknou kontrole a z ohně se stane požár. Požár ale na rozdíl od války, kde je také využíván živel ohně destruktivně, dává lidi dohromady – všichni chtějí oheň uhasit. U války se každý stará hlavně sám o sebe (civilisté). Nejpříjemnější pocit bylo být sluncem – zde byla nejvýraznější změna vědomí.


  Závěr:


  Cílem této práce nebylo podat vyčerpávající charakteristiku živlů, spíše jsem se snažila o osobní proniknutí k nim pomocí zamyšlení se nad charakteristikou každého živlu zvlášť. Vizualizační cvičení anebo spíše náměty na ně jsem čerpala z knihy „Živlová magie“ ( Z. Antares). Snažila jsem se popsat závěry, ke kterým mě tato cvičení přivedla a vystihnout to podstatné. Někde se to povedlo lépe, někde sama cítím, že se mi to moc nedařilo.
  Původně jsem chtěla vlastnosti jednotlivých živlů rozlišit na konstruktivní a destruktivní. Otázka tohoto rozlišení je ovšem tak sporná, že by bylo třeba tomu věnovat další samostatnou práci, a proto jsem zůstala pouze u výčtu vlastností.
  Je mi jasné, že téma není ani zdaleka vyčerpáno, ba právě - pokaždé, když jsem si práci po sobě kontrolovala, jsem viděla, že tam ještě něco chybí.
  V konečném důsledku bych tento výplod považovala za první srovnání si myšlenek ohledně 4 základních elementů a pobídku k další práci s nimi.
 •  
  prosinec 2009
  

  (c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz