Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Damona: Nuit

Patří mezi prastará božstva, byla uctívání již 3 000 let př. n.l. Význam jejího jména je nejasný, označení pro nebe je až druhotné.
Tvořila první dvojici bohů společně s Gebem (země). Byla dcera Šova /Šua (vzduch) a Tefnut (voda), jejími dětmi byli Osiris a Set, Isis a Neftis. Je bohyní matkou, stvořitelkou bohů, rodičkou bohů i Ra, boha slunce.
Její tělo tvoří nebeskou klenbu, která odděluje nebeský řád od prvotní hmoty. Někdy bývá zobrazena jako žena se supími křídly, která roztahuje nad mrtvými. Je patronka mrtvých a má několik přezdívek jako např. Paní západu nebo Vládkyně pohřebišť. Když zemře panovník, Nuit jej obejme, což znamená, že se dotyčnému právě otevírají nebeské dveře.Je manželkou i matkou Ra, kterého za úsvitu rodí vulvou a při západu jej pohlcuje ústy. Koloběh hvězd probíhá tak, že v noci putují po těle bohyně a přes den v ní. Je matka a ochránkyně znovuzrozených blažených, otvírá jim brány nebes, proto byla zobrazována v hrobkách a rakvích. Rakev, sarkofág i hrobka mohou být označeny za lůno Nuit, do něhož se zemřelý navrací.
Hrom byl pokládán za smích bohyně, déšť představoval její slzy. Viditelným projevem je Mléčná dráha. Některé prameny uvádějí, že synem Nuit byl i Horus. Ten je potomkem Isis a Osirida, ale narodil se již v lůně jejich matky Nuit.

Nuit tvoří svět a celé universum, tvoří spirální energií, stojí na počátku, je dračí bohyní, podobně jako stará akkadská bohyně Tiámat. Nuit nejdříve pohlcovala své děti, což Geba roznítilo, spor ukončil tím, že mezi ně dal Šu – vzduch.
Dále souvisí s Gaiou (bohyně země, která vznikla z prvopočátečního chaosu, je také matkou, ale toho, co je na Zemi, stvořila sebe sama, hvězdné nebe, hory, moře atd.), Imentet (bohyně západu, která vítala zesnulé do říše mrtvých, mrtvému přinášela potravu a vodu), Bat (božstvo podobné krávě, souvisela s nebeskou klenbou, je to stará bohyně, jejíž vlastnosti získala Hathor), Isis (zastupovala spíš mateřský a manželský cit), Hathor (je s Nuit ztotožňována, protože také ztělesňovala nebesa a nebeskou klenbu, matka a manželka Hora).
V tarotu je vyobrazena na Atu XVII. Hvězda jako žena s poháry, skrze kterou se vše rodí. Nuit je všude, je nekonečná, stále tvoří, díky ní vše přetrvává a trvá. Stvoření od Nuit přichází přes Abyss, je vzdálená - tam, pouze se sklání dolů a přináší lásku lidem, jak vypovídá Al vel Legis, kde je vyobrazen další rozměr bohyně. V Knize zákona je jedním prvkem ze tří, svou láskou spojuje, nečiní rozdílu. Její hvězdné tělo představuje nesčetné možnosti, cesty, její projevy (Hadity).

נויט – 75 – číslo Nuit, hvězdné bohyně
- číslo 75 souvisí s nocí, pleádami, naříkáním, truchlením
75 je také číslo Lucifera, který je padlou hvězdou

Nuit mě velice zaujala před lety, když jsem se seznámila s Knihou zákona. Její energie je všudepronikající a vždy, když o ní medituji, hází mě to do jiného světa, do jiného způsobu uvažování. Tam, kde je ona, platí jiná pravidla a neexistuje omezení. Vymyslela jsem si i jednoduchý rituál, který jsem pravidelně vykonávala. Hledala jsem ho, ale nemůžu ho najít, ani si ho už nepamatuju. Hodně jsem se o Nuit napřemýšlela, když jsem psala komentáře k první kapitole Al, proto se zde více nebudu rozepisovat. Jiné poznání jsem získala v Chrámu, kdy jsem byla nikde a tak jsem pocítila ono spojení, na okamžik jsem nevnímala dualitu.

 
listopad 2010


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz