Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Non Me Dedero: Innana

Moje božstvo
SUMERSKÁ BOHYNĚ INANNA

Inanna ,bohyně nebe i země, lásky, plodnosti a války se těšila mimořádné úctě. Vládla nad láskou a nad válkou, dvěma nejsilnějšími vášněmi lidského pokolení. Byla ničitelka i stvořitelka přinášela mír i válku.
Na starých vyobrazeních ji vidíme jako svůdnou ženu, která jede na lvu. Někdy je ozbrojena lukem nebo třímá jiné zbraně.
Jejím obrazem byla planeta Venuše, její jméno Hvězda - proto jejím atributem byla hvězda s osmi nebo šestnácti paprsky. Je modelem ženské celosti, jenž přesahuje mateřskost.
Inanna spojuje zemi s nebem, hmotu s duchem, štědrost země s moudrostí nebe.
Láskou, kterou vládla není však láska manželská, je to spíše vášeň, spalující sexualita, která požírá milence.Nejdůležitější mýtus - Sestup bohyně do podsvětí.
Průchod branou proměny.
Sestup do světa smrti a temnoty,kde vládla její sestra Ereškigal: Inanna-Ereškigal-dvě sestry, světlo a tma, jedna bohyně ve dvou aspektech.
Inanna objevuje a vstřebává svůj protiklad, své vlastní, dosud nepoznané JÁ. Musí odložit pýchu, ctnost, krásu i život, je nucena se sklonit před naprosto něčím nesnesitelným. Pak zjistí, že ona a její protiklad nejsou dvě různé bytosti, ale jeden celek.
Při objevování a zkoumání těchto hlubinných vrstev je třeba obětovat pozemské aspekty a doufat ve znovuzrození s hlubším souznějícím uvědoměním spojením toho, co je nahoře s tím co je dole.
Návrat bohyně=návrat potlačovaných hodnot, osvobození od starých vzorců chování a myšlení:

 • Vyhledávat jiné zdroje najít sebe sama =sebepotvrzení.
 • Překročit hranice společenských konvencí, dostat se za omezující horizonty, do oblasti stále se rozšiřujícího vědomí.
 • Ponořit se do hlubin nevědomí - dobýt úrovně vědomí uložené hluboko pod intelektuální rovinou.
 • Zaujmout vlastní postoj, navázat vztah s hlubinami svého nitra.

 •  
  srpen 2010
  

  (c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz