Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Mem: Ježíš

Kriste, náš Sluneční vůdce,
osviť cestu mé duše, ať nebloudím
a posilni mou vůli, ať po té cestě kráčím.Moje osobní božstvo

To, že jsem si zvolil právě Krista nebylo nejspíš pro nikoho překvapením – s ohledem na mou minulost.
Jak to ale u slov a pojmů bývá, stejně si za každým z nich každý člověk představuje něco jiného, u těch nejběžnějších a nejprofláklejších nevyjímaje. A tak je ve vědomí každého člověka každý symbol zastoupen (ne zcela, to bychom se nedomluvili, ale) jiným obrazem. A v takové formě pak právě zcela specificky působí na jeho psýchu. (Bylo by zajímavé sledovat alespoň některé pro nás důležité a blízké pojmy – symboly, jak se jejich obraz v našem vědomí formoval, jaké informační vlivy jej postupně měnily, utvářely a neustále dál utváří... Je to vpodstatě tentýž principiální vztah a interakce, jakou má jakákoliv věc či bytost /otevřený systém/ se svým měnícím se prostředím světa, v němž ko-existuje: Prostředí se neustále mění → obraz se mění → ten mění prostředí...).Pojem je tělem informace... To by asi bylo na samostatnou úvahu, jak duše (informace) formuje tvar slova, pojmu, symbolu (na té nejpovrchnější úrovni se tím zabývá etymologie). Tvary a zvuky slov to nejsou jen média (jako placka CD), jsou živým tělem, otevřeným systémem, jako je biologické tělo, a to tělo je formováno zevnitř – samotnou in-formací... A ta dále formuje nejen nositele, ale i příjemce... Tak jako u člověka: duše je formou těla – tj. in-formace ukrytá v duši formuje tělo (ať už duší myslíme cokoliv, třeba těla éterná, astrální... jemnohmotná, DNA...). Opravdu, udělejte si někdy meditaci nad rozdílem mezi zvukem a slovem, (!!!) a třeba i proč na počátku bylo Slovo... a proč se Slovo stalo tělem :-))

A tím už jsme u Krista. My v křesťanské kultuře jsme chca nechca s tímto jménem hodně spjati, obklopuje nás jak verbálě, tak i v nespočtu vyobrazení... což vytváří jeho celkový obraz v každém z nás. Dokážu si představit, jak toto jméno ve většině myslí na první pohled vyznívá až příliš staro-aeonsky a tradičně nepřitažlivě... ale tak tomu nemusí vůbec být. Ani já vlastně už nemám žádné tradiční pojetí Krista. Samotného mě udivuje, jak se jeho obraz ve mě změnil. A když se pokusím postihnout – na základě mého vztahu s ním, resp. tím, co daný pojem v mém vědomí vlastně reprezentuje – čím a kým je Kristus pro mě dnes, dostávám se k maximálnímu zjednodušení. Tak jako jsme si zvykli (a jak si časem zvykneme) na jakýkoliv koncept, přestane být pro nás novým, máme pocit, že jej známe a už nás jako by němůže nijak překvapit, oslovit, pohnout, nasytit... a tak nás nudí. A přitažlivými a živými se naopak stávají nejrůznější další nové a neznáme in trendy pseudo – náboženské – okultní – magické – spirituální tvary, které vybočují nebo se často staví proti stávajícímu nudnému pantheon establishmentu... ať je to cokoliv... A právě protože je to nové, je to vždy volání Ctulhu... Seta... kdysi i Krista...

Dnes už si Krista vůbec nepředstavuju jako z romanticko-idealistického svatého obrázku. Spíš se jej snažím vnímat a prožívat (svým způsobem v pojetí Steinera) jako zástupce jistých – slunečních sil... Ale i to se velmi zjednodušilo. Prakticky se jedná o velmi jednoduché zvědomění představy, kterou si navozuji v různých situacích a obdobích dne. Cíleně pak hlavně večer před odebráním se na astrální pláně. Je to prostý obrazo-pocit toho, KDE stojím, kam v hierarchii veškerenstva patřím, pokud možno bez přílišných představ – spíš než co, se snažím prožívat kde, - přítomnost kde: tady (je mi jasné, že jakékoliv umíšťování něčeho někam, a tím spíše v abstraktní myšlenkové práci – bez nějakých představ nejde. Ale právě proto jsem je vědomě zjednodušil a zredukoval na nejnutnější minimum potřebné k orientaci). Ale tady je to trošku přesahující, jak se říká transcendentní a moje uvědomění mého vetknutí do tohoto přediva, bez přeceňování a ponižování, bez jakéhokoliv hodnocení.

Zrovna tak jednoduché je i chápání té 3-řídkové osobní mantry* v mottu této stránky.
Každý řádek v podstatě popisuje jednu skutečnost:
1 – právě to vědomí místa, kam patřím v mém osobním konceptu universa
2 – je o vlivu mimo-řádných motivátorů, které určují mou pravou vůli (a její - mé nalezení)
3 – je vyústění: dělat to, o čem vím, že mám dělat.

* Mantra = krátká invokace, sloužící k meditaci (má-li nějaký myšlenkový obsah), vedoucí ke koncentraci mysli během života => eliminuje útěky mysli do minulosti a budoucnosti a ukotvuje ji v přítomnosti. Jak věří buddhisté, hiduisté a pod, v hodině smrti právě tato praxe (její zautomatizování) vede člověka jako maják, udržuje vědomí i to, za čím jej obsah mantry směřuje. V podstatě člověk který se snažil žít bděle (a mantra je jednou z pomůcek) zůstává bdělým a koncentrovaným i po smrti...
Podobné mantry mají v podstatě všechna náboženství, u katolíků třeba růženec... a pod.

 
leden 2011


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz