Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 3. kapitola, verše 30 - 40, Uria Sophia

III./30
předchozí verše byly jakýmsi receptem, co dělat a jak to dělat. V tomto verši upozorňuje jedna z forem RHK na svůj oltář, který je zdobené mosazné dílo. Oltář je posvátné místo, které bývá uprostřed svatyně /střed - nitro - Khabs - Slunce/, mosaz - převedeno na planetární vlivy je vyrovnání aktivní a pasivní síly Venuše a Jupitera, rovněž to zdůrazňuje č. verše 3O - lamed - rovnováha. Zapaluj na něm ve stříbře a zlatě, opět spojování protikladných sil na různých úrovních.
Ve verši I./30 se popisuje nutnost rozdělení, ve verši II./30 jde o upozornění chybných kroků a ve III./30 se hovoří o důležitosti spojování protikladů.
Z hlediska alchymie se hovoří o malém a velkém díle.


III./31
Tady přichází bohatec ze Západu - západ odpovídá materii 3+1 = 4. Číslo 31 - jedna z části vývojového cyklu /Isis, Osiris,Horus/. Předchozí aeon byl Osiridův, pádem Seta do hmoty se mění na tohoto boha. Západ - dokonání čehokoliv, ukončení vlády Osirida. Sice jeho"rituály jsou již černé", ale je to základ /bohatství/pro další vývoj - zahrne tě zlatem. Je třeba pokračovat na uskutečňování Velkého díla - základ je dán. Zlato - téměř ve všech jazycích ór, aur - spojitost s aurou - světlem vědomí - ain sof aur.

III./32
Základ byl dán, dále je přikázán další postup jak pokračovat ve Velkém díle. Ocel je velmi tvrdá slitina různých prvků - opět sjednocování. Kout ocel - pravý čas, kdy zpracovávat to, co mám k dispozici.

III./33
Bojová výzva a také buď a nebo - dána volba pasivity či aktivity.

III./34
To, co bylo jednou vytvořeno, či získáno - /svaté místo tvé přetrvá nedotčeno/, zůstává na věky. I když dojde k Velké rovnodennosti to předchozí zůstává, to je vývoj. Změní se okolnosti, podmínky, vládcové, to nabyté přetrvá. Pán se sokolí hlavou /RHK,Horus/, bude nahrazen jiným vládcem. KZ pozbyde účelnosti - jiný prorok z nebes přinese nové zapálení.

III./35
Heru-ra-ha/nejvyší jednota/ sjednocuje dva protiklady: Hoor-pa-kraat a Ra-Hoor-Khut.

III./36
Příprava uctění Nejvyššího.

III./37
Já jsem pánem Théb a já to byl, kdo inspiroval zvěstovatele Mentuova - mohla by to být minulá forma současného Ra-Hoor-Khuita??? Mentu je thébský bůh války cca 4 tis. let zpátky, v době st. Egypta. Současný bůh války RHK + Hor mají stejné symboly - sokolí hlavu /symbol sokola se ve St.Egyptě používal od nepaměti věků - je to spojení s nebem, neboli vyjádření spojení s Nejvyšším/ . V různých vývojových cyklech se projeví jinak - zejména při Rovnodennosti bohů, kdy se jejich síla, čí forma mění. V toto období ...se trhá závoj nebe.....pro připravené je to výzva - z hlediska lidí, z hlediska kosmického je to právě ta Rovnodennost - předávání vlády a nebo průchod na druhou stranu?Ankh-af-na-Khonsu - přešel na druhou stranu.
Pokračování evokace.....uctívám velikost Tvého dechu.....stvořitelský důkaz – dýchání. Uctění Nejvyššího....všemocný a strašlivý Bože, ty učiníš, že i bohové a smrt se před Tebou třesou...........Bůh obsahuje jak stvořitelský tak ničitelský princip - vymanění se z koloběhu stvoření.
Nejvyšší Bůh se zjeví v Keter - nejvyšší místo Universa. Cesty Khuovy otevři - otevření průchodu do Keter/počátek tvoření proudící z nejvyšších světů - z Nejvyššího/. Cesty Kaovy zalij světlem - vykonání rituálu a přinášení obětin do hrobek, aby duše mohla stoupat - vše se dává do pohybu. Cesty Kabs mnou procházejí , aby mne rozbouřily či utišily - i forma RHK je podřízena tomu Nejvyššímu, Pán Théb, či RHK jsou bohové války dle okolností budou jednat, podle obdržené síly/ světla, energie/. Konec evokace.

III./38
Spojení světla HRH se světlem pána z Théb, ten je nyní tím vyvoleným, který bude šířit řád. Existují tajně dveře,které jsem tam usadil, abych Ti připravil cestu do všech končin - cosi se při spojení světel, či prostoupení světla od Nevyššího událo -/připravení cesty do všech končin/, pro koho?? - Následovníky z řad lidí, a nebo předávání žezel v kosmickém řádu??? Nebo tajné dveře - střed??
Jsou zmiňovány světové strany a jejich zastoupení příslušnými božstvy - mezi nimi je střed - /opakování předchozího odstavce/ - průchod kamsi, či soustředění energií do Středu, odkud vše pochází a vzniká. Jsem tvůj Théban, ó Mentu, prorok Ankh-af-na-khonsu - /moje úvaha: Mentu/Montu/ i Chonsu čili Khonsu jsou synové Mut a Amona, jsou tudíž bratři. Ankh je život, af - nádech, na - výdech, Khonsu - bůh, nemá to jakousi spojitost se stvořováním????
Při Bes-na-Maut biji se v prsa, Moudrosti Ta-Nech snovu čar svých - jména supích božstev, které patří k těm nejstarším, rovněž se jedná o božstva zastupujícím nebe jako sokol. Biji se v prsa + snovu čar - "Já jsem vytvořen", postupnou činností. Vzývání všech tří sil AL.

III./39
Přeladění na jiné informace.

III./40
Důraz na sílu Hadita....který s jistotou povede pero.
 
duben 2011


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz