Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
30 kapitol Abramelinovy magie - přehled

Démonologický systém podle Abramelinovy magie. Přesné rozdělení kapitol do čtverců je na webu, v zásadě jej ale není potřeba.

Tento systém mohou uplatnit ti, kteří se rozhodli pro démonoligii podle Abramelinova systému. Démonia dělíte na 30 základních skupin, ty s nimiž budete chtít pracovat, přiřadíte jedné z nich.

1.Pro poznání minulosti a budoucnosti do té míry, aby to neodporovalo vůli Boží
2.Pro vysvětlení všech tvrzení a pochybných vědomostí
3.Pro zjevení ducha a jeho proměnu do určité podoby
4.Pro dosažení rozličných vizí
5.Kterak zadržet domácí duchy spoutané či svobodné v jakékoli podobě
6.Podnítit otevření dolů a napomoci postupu všech souvisejících prací
7.Pomocí duchů vykonat obratně a rychle všechny nezbytné chemické práce a operace se zvláštním zřetelem na kovy
8.Pro vyvolání bouří
9.Proměnit zvířata v lidi a lidi ve zvířata; atd.
10.Zhatit každou nekromantickou nebo magickou operaci, vyjma operací kabaly a svaté magie
11.Získat všechny druhy knih, i ty ztracené nebo ukradené
12.Poznat tajemství jakékoli osoby
13.Kterak oživit mrtvého, aby konal jako živý, a to na dobu sedmi let
14.Dvanáct symbolů pro dvanáct hodin dne a noci, jimiž se kdokoli stane pro každého neviditelným
15.Aby nám duchové přinesli cokoli, co si můžeme přát k jídlu a pití, ba všechny pokrmy, co si dovedeme představit
16.Nalézt všemožné poklady a přivlastnit si je, nejsou-li magicky chráněny
17.Létat povětřím a kamkoli cestovat
18.Uzdravit rozličné nemoci
19.Pro každý druh náklonnosti a lásky
20.Vzbudit každý druh zášti, nepřátelství, roztržek, bojů, hádek, ztrát a škod
21.Proměnit se a přijmout různé tváře a podoby
22.Kapitola pouze pro zlo, neboť symboly zde uvedenými můžeme vrhat kouzla a učinit každý druh zla; neměli bychom je užívat.
23.Bourat stavby a pevnosti
24.Vyšetřit krádež
25.Chodit po vodě a konat pod vodou
26.Otevřít každý zámek bez klíče zcela bezhlučně
27.Aby se objevily vize
28.Mít tolik zlata a stříbra kolik si jen člověk může přát, aby mohl uspokojit své potřeby a žít v blahobytu
29.Aby se objevili ozbrojenci
30.Zjevení oper, komedií, jakékoli hudby a tance
 
Chiah, červen 2011


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz