Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 3. kapitola, verše 1 - 4, Vikete

1./146 Abrahadabra: msta-mzda Ra Hoor Khuta.
ABRAHADABRA – Slovo tohoto Aeonu, reprezentující dovršení Velkého Díla
podle Léviho A – symbolizuje Jednotu prapočátku, B s A – oplodnění dvojice jednotou a R je znamením trojice - numerace 418 stejně jako Chet a Al, počet písmen 11, symbolizuje spojení dvou principů, dvou světů. Fór je v tom, že je to něco podobného jako Nový Jeruzalém pro věřící a vše by se to mělo odehrát už za života, nikoliv a ž po smrti to slibuje Aeon Hora
MSTA – MZDA - dá se na to pohlížet jako bu´d anebo , nebo jako pomlčka doplňující další slovo, anebo jako všechno dohromady – může to být hrůza pro jedny, plnění něčeho, o co usilovali, pro druhé, ale příjemné to nebude ani pro jednoho
RA-HOOR –KHUT – je více lidský, Ra Hoor Khuit více božský – hodně zjednodušeně opsané.


2./147 Je tu poblíž domu rozdělení: existuje slovo neznámé. Kouzlo je zlomeno: vše není nic. Vari! Vytrvej! Cituj kouzelnou formuli Ra-Hoor-Khuita!
Dům rozdělení – Daat a poblíž něho slovo neznámé – Abrahadabra ?– opět související s jedenáctkou. V Daat vzniká rozdělení díky zrcadlení.
Všechno je jinak.
Tím, že slovo nezmámé je poznáno, je kouzlo zlomeno a všechno se mění. Může se jednat o přechod přes Abyss, k horní triádě?
Zatímco Ahbrahadarbra je msta – mzda Ra-Hoor- Khuta, je kouzelnou formulí Ra – Hoor Khuita – to, co božský svět má jako kouzlenou formuli, se projevuje ve světě lidském jako msta mzda?
Zajímavé je spojení čísla verše – 52 s kartou Velekněžka, které na cestě po SŽ vede právě přes Daat.

3./148 Nejprve vězte, že jsem bůh války a pomsty. Budu s nimi nakládat tvrdě.
Pokud k verši budeme přistupovat tak, že je určen lidem, pak Ra – Hoor Khuit v sobě obsahuje spoustu aspektů Marta. V sedmičkách je pod číslem 148 mj. také uvedeno jméno Boha.
Pokud bychom přiřazovali čísla veršů k sefirotám, pak tady je Binah, Velká matka rodí místo porozumění válku a pomstu. Končí čas klidu. Je třeba být stále ve střehu.

4./ 149 Vyberte si ostrov!
Ostrov je izolovaný kus pevniny v moři, stejně tak i my si musíme najít své ohraničené a svým způsobem izolované vědomí. Už nejde o bod, už nejde jen o PV, jde o oblast kde ji budeme rozvíjet a realizovat, kterak ji budeme projevovat. Možná právě i proto je tu zdůrazněná ta izolace, protože půjde o náš ostrov, o jeden jediný. Místo, kde se musíme spoléhat sami na sebe. Už nejsme v bezrozměrném světě Nuitině, ani v Haditově pohyblivém bodě, jsme v našem „reálném“ světě a podle toho se zařizujeme.
(149 v sedmičkách - žijící Bohové, a pak je tam také tlučení se do prsou – to dělají opice a pak také to vyjadřuje – to jsem já, ).
Vyberte – vy si vyberte, nikdo jiný. Je to váš čin, váš výběr a vaše zodpovědnost.
 
Srpen 2011.


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz