Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 3. kapitola, verše 41 - 55, Uria Sophia

III./ 41
Ustav ve své Kabě dům písařů - povolání písařů se vyučovalo v Domech života, ty patřily k chrámu, což potvrzovalo věčnost a posvátnost psané řeči. Ve své Kaabě - ve svém středu, základu,vědomí - ustav to, co navždy zůstane.
III./42
Mluví RHK - nevím ke komu, k Thébanovi, Crowleymu nebo nějaké božské části??? Ordálie spasí slepé - ti, kdo se nenechají vyrušovat vnějšími vlivy/odporuje si s veršem II./14 kdy má být lidstvo pohlceno i s tou slepotou - tudíž nevidí to, co mají/. Verš dále pokračuje - jinými slovy řečeno...zákon je pro všechny ALE......zrádce poznáš, neargumentuj, napadni, nešetř, znič....opakování z předchozích veršů.


III./43
Ať se má Šarlatová žena na pozoru!Jestli se v jejím srdci zabydlí soucit a útlocit, jestliže opustí mé dílo - v srdci se rodí úmysl.... I./43 a 44 ....to dělej - ryzí vůle nezkalená úmyslem...zde je dán základ pro neopuštění díla, či jeho porušení - staré sladkosti - vracet se k tomu co bylo - rituály starých dob jsou černé... neboli neplatné, vše má svůj vývoj a postup. Sobě i jí dítě zahubím....pokud byl dán základ k vytvoření magického vědomí - bude zahubeno, za starých podmínek není možný postup. Pokud by byla ŠŽ myšlena část psyché člověka, je nezbytné v sobě provést revoluci.

III./44
Dbát rad RHK, umrtvit své osobní tužby, otevřít se přicházejícím vlivům.

III./45
Pokud bude dán základ pro magické vědomí - /zplozené dítě/ - přicházející vlivy, či síly mohou protékat. Vše se stává Jedním - Nu, Hadit a RHK.

III./46
40 - mem - voda
80 - pé - oheň
střídavé ničení Světa, jednou ohnivou, podruhé vodní katastrofou - já jsem válečný bůh - on je Pánem obojího. Mohl by to být vývojový mezník pro Velké změny, ať se nám to líbí nebo ne - pro nikoho se nevracejte....
80 - pé - Věž - zničení všeho dosavadního - oheň, přechod k dalšímu cyklu - hrubý musí projít ohněm - naučit se nepodléhat iluzi času, oprostit se od hrubých nánosů svého dosavadního myšlení.

III./47
Dána důležitost na to jak má být KZ šířena, nepozměňovat tvary písmen - ve kterých jsou mystéria/již zmiňováno v I./54/ a II/54/. Po AC přijde někdo, kdo najde klíč k mystériím písmen. To nelze pochopit lidským rozumem.

III./48
Nyní jest mystérium písmen dokonáno - dotvořeno? A já se chci odebrat na místo světlejší -mimo pozemský svět? Ten, kdo, hovořil v předchozích verších, svůj monolog ukončuje vrací se do svého působiště splnil to co měl,v následujícím verši se představuje jako čtyřnásobné slovo.

III./49
Verš by mohl souviset s veršem I./49, kde je sděleno, že všechno předchozí již neplatí, náznak významu vlády nového boha Hoora - zrušení protikladů, ve II./49 se říká, že Hadit - vědomí /nová forma božství pro nadcházející aeon/ je ukryt v pátém, který je neviditelný, v Jediném, ze kterého vše ostatní vychází, či se tvoří. III.49 - jsem tajným čtyřnásobným slovem - IHVH JSEM který JSEM. I když všechna předchozí božstva pozbyly platnosti, IHVH je původní nejvyšší Bůh,vždy byl a bude, mění se jen forma vládnoucích božstev - sil podle potřeb pro vývoj lidstva i celého vesmíru.. Postupný vývoj z nejvyšších světů - Keter, Daat, Tiferet, Jesod, protékání nejjemnějších energií z pátého/nad Keter/ - tvoření . Rouháním proti všem bohům celého lidstva - božství je v každém člověku, je to podstatou nového aeonu na to přijít /Bůh stvořil člověka k obrazu svému/.

III./50
Je dán důraz na zavržení všech dosavadních bohů lidstva - jejich vláda již neplatí. Pochopit, že předchozí již neplatí. Akceptovat nově přicházející události, i když se nám to nelíbí.

III. /51
Svojí hlavou sokolí vyklovám Ježíšovi oči, an visí na kříži - předchozí aeon Osiridův, byl v křesťanství symbolizován Ježíšem, tudíž zdůraznění neplatnosti tohoto Boh
a, dán důraz na nynější vnímání nitrem - vyklovám oči /jednoduše řečeno, vidět to jinak/.

III./52
Mohammed bude rovněž oslepen- neplatnost jeho náboženství.

III./53
Indové, buddhisti,Mongolové a Dinové jsou také zavrženi.

III./51, 52 , 53

Na zrušení všeho předchozího je použita - hlava, křídla, pařáty/Keter, Tiferet, Malkut/nového Boha se sokolí hlavou . Tyto verše mi přijdou velmi osobní AC, zejména Ježíš. Z hlediska poselství KZ je to velmi konkretizované i pro ostatní náboženství. /Ježíš byl pro vývoj lidstva nepostradatelnou a velmi důležitou částí! Všechno je dle těchto veršů špatně - Kdo se chce za každou cenu uplatnit? Staré síly a nebo je to nutné , aby vývoj pokročil? Porušení dosavadní rovnováhy - dosavadního Universa?/Pokud vše předchozí pozbyde platnosti, musí zákonitě přijít něco nového, dalšího, jiný model Universa.

III./54
Bahlasti! Ompehda! Pliji na vaši víru trpící kocovinou.
Na první dvě slova si netroufám, jen mi je vodítkem jejich numerická hodnota 358 + 21O = 16 + 3 = 1.
1 - nový počátek, třesk, /eso holí/
16 - vylití jiných sil /pro tento aeon/
3 - jiné ustanovení Universa /původní Beriah/
Mj. verš 54/199 = 1!
Pliji na vaši víru trpící kocovinou - víra v předchozí je chabá, bez pevného základu. Pravá víra má posilňovat a posunovat.

III./55
Marie by v tomto verši mohla zastupovat všechny pannenské bohyně - z nevinnosti /pasivity/, musí přejít do aktivity. Nevinnost - cudnost nic nepřináší, není to plodné. Ať je lámána v kole - kolování - jednou tak, podruhé tak - uzavřenost se musí změnit na plodnost v jakémkoliv slova smyslu. Je to i význam Trojjediné Bohyně - třech forem ženské energie /v kole - v čase - vše se stále mění/.
Z lidského pohledu by se dalo říct, že v dnešní době má ženství zcela jinou podobu než v předchozím aeonu, cudnost není nic co by se dalo obdivovat. Žena musí v sobě projevovat i svoji ženskou nespoutannost - přirozennost viz ATU VIII., v psychice dnešní ženy/vlasně každého/ se odehrávají jiné děje, než např. před 100 lety a více. /Každý muž a každá žena je hvězda/.
 
léto a podzim 2011


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz