Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Sheela-na-gigs
Míša

Sheela-na-gigs jsou dřevěná popřípadě do kamene vytesaná umělecká díla, která znázorňují Bohyni Ženu v poměrně provokujícím postoji s důrazem na její rozevřené ženské orgány. Často jsou považována za ryze Irský symbol, protože zdaleka nejvíc takových kamených popřípadě dřevěných /nemůžu si vzpomenout na správný český výraz/ relikvií bylo nalezeno v Irsku, ale několik nálezů se objevilo v Anglii, Norsku a podle některých byly první takové výtvory kresleny ve Francii, či Španělsku. Vždy se jedná o Ženu... Bohyni, zpravidla ošklivou stařenu se zvýrazněnýma jakoby zírajícíma očima, která svýma rukama roztahuje klín, ale na některých výtvorech má také překřížené ruce popřípadě propletené nohy... klín je však také zvýrazněn... trochu cudnějším způsobem a to trojuhelníkem směřujícím dolu, tak jak jej známe z živlového symbolu pro vodní princip.Dále budu hovořit o Sheela na gigs, které byly nalezeny v Irsku. Budu tedy čerpat z poznámek, které k tomu mám uvedeny, ale můžete nalézt podrobnější na www.irelands-sheelanagigs.org pořípadě si přečíst The Divine Hag of the Christian Celts od Joanne McMahon/Jack Roberts nebo Sheela na gigs, Unravelling an Enigma od Barbary Freitag.Jedná se především o posvátný /a věřte skřípají mi zuby když musím napsat/ církevní předmět, který zdobí spousty kostelů, hradů a jinných tehdy důležitých objektů. Zpravidla je takový výtvor na nějakém prominentním místě jako třeba nad oknem, nebo dveřmi. Hodně Sheela-na-gigs bylo zničeno po reorganizovaní Irského katolického systemu v 17 stol., kdy začal být poněkud puritánský pohled na víru a žena s odhalenými ženskými orgány nebyla dále tolertována tak jak tomu bylo dříve. Na některých kostelech /a je jich málo/ byla ponechána jako znamení potenciálního hříchu. Nutno podotknout že stále trvájí ,,vědecké,, dohady o původu, stáří i řekněme mytologického popřípadě náboženského přiřazení Sheela-na-gigs a i o tom, jake jméno by se takovým uměleckým objektům mělo dát.
Do Irska bylo přineseno křesťanství Svatým Patrickem /některé prameny tvrdí 340-440n.l, jiné říkají druhá polovina 5.století n.l./ Každopádně prvním biskupem na ostrově byl Svatý Palladius, který byl vyslán papežem Celestinem I to bylo roku 431n.l... a podle některých informací je za svatého Patricka považován právě Palladius, myslím že se můžeme shodnout že v Irsku začalo rozšiřování křesťanství v druhé polovině 5 stol.n.l. a v 5-6 století n.l. bylo Irsko křesťanské, nicméně, protože Irové se nechtěli vzdát svých Keltských božstev, některá z nich byla prohlášena za křesťanské svaté, a hodně z křesťanské symboliky bylo převzeto právě z „ irské pohanské“ tradice. Každopádně nástup křesťanství v Irsku nebyl tak silný, jak by se dalo očekávat. Sheela na gigs tedy pochází nejspíš z ranné křesťanské tradice, nicméně její původ je horkým tématem historiků. K největšímu rozšíření sheela na gigs dochazelo 12stol. n.l. na ostrově a trvalo asi do 15století i déle ale náhle skončilo v 17století, jak už jsem psala.. náhlá změna křesťanského postoje a tak některá původní božstva byla označena za ďábelská a tedy vyhotoveniny nahé ženy s roztaženou vulvou nebyly již dále dovoleny a mnoho jich bylo zničeno, a spolu s tím byly zničeny i pozůstatky Ketlsko-Irských kostelů. Původní Keltská Božstva byla shrnuta pod jeden název Ďábel.
Jméno Sheela-na-gig /šíla na gíg/ často vyslovováno jako Sheela na Ghee /šíla na ghí/ pochazí z Irského Sile na gCioch, Sile nebo Sheela znamená ženství a také specilaní typ ženy- spiritualni- protože Irsky sídhe /vyslovovano anglicky Shee česky ší/ je spirit /duch/ nebo taky fairy /víla/. Slovo gig je interpretováno jako gioch nebo giob což znamená prsa nebo zadek, ale může být příbuzné se slovy gui /modlit se/ nebo tancovat- the jig /foneticka příbuznost/. Tyto figury byly často nazývany jako the „hag“ nebo „cailleach“ což znamená jak starou ženu, tak řádovou sestru jeptišku nebo idol. Podobnost s mytologií o Luně sestupující do podsvětí, ale i popřípadě Černé luně- novum, žena stařena, ale take panna Marie a tedy čista „nedotčená“ nun – řádová sestra, jeptiška nemusím zdůrazňovat. Dále je známo, že některá silná ketlská božstva byla ošklivá, právě proto aby byly zdůrazněny jejich nadlidské schopnosti, a také aby ohromily obyčejné smrtelníky svou silou. Stejně tak jako stojící Sheela na gig na jedné noze /popřípadě propletené nohy působící jakoby stála jen na jedné noze, jedna ruka vztyčená a s upřeným pohledem je známo být szmbolem Mága /viz Crowleyho tančící mág na špičkách jakoby skutečně stál na jedné noze s rukou vztyčenou/. Ženské obnažené, ba svou roztažeností zvýrazněné přirození, bude pochopitelně referovat k plodnosti, ale také smrti, zrození a regeneraci popřípadě transformaci. Z temnoty na světlo a zpět do temnot...z nebytí do bytí - souvislost s vědomím, uvědomovaním a věčný koloběh života a smrti - circle of life and death - souvislost s Gaiou a dalšími ženskými božstvy. Některé Sheela na gig interpretace zmiňují schopnost „turn the evil eye“ nevím jestli se tím myslí uhranout pohledem, nebo popřípadě tím myslí temnou podobu ženských bohyní, ale tak si to pořípadě přeložte po svém. Sheela-na-gig je nejspíš jedinným dochovaným elementem ze staré ketlské tradice a tedy... ženské spiritualní síly.
Volila jsem téma protože dřív, než jsem vůbec něco věděla o symbolice jsem vídala ženu odhalující sve přirození ohni.... v kruhu dalších žen ve svých snech, nejspíš se tím asi světil ohěň...o mnoho let později jsem narazila na popis Sheely-na-gig a na kamene relikvie dochované tady v Irsku.

 
leden 2012


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz