Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Význam 30 kapitol Abramelinovy magie v0.2

První návrh pro významy kapitol Abramelinovy magie, tak aby se s démony dalo dál něco podniknout. :-)
Démony je možné pouze rozeznat nebo je volat a tím si přivodit danou schopnost.1. Pro poznání minulosti a budoucnosti do té míry, aby to neodporovalo vůli Boží
Sebeurčení operatéra.
sebeanalýza, symboly, intuice

2. Pro vysvětlení všech tvrzení a pochybných vědomostí
Uvědomění, schopnost jít pod povrch.
návyky - standarty
zlozvyky
nejisté vědomosti-předpojatost, předsudek
emoce - z čeho pramení, jaká je jeich úloha

3. Pro zjevení ducha a jeho proměnu do určité podoby
Schopnost vnímat konkrétní vnitřní sílu - démonium - jako ohraničenou.
aby se zjevil
potřeba něco vysvětlit - konflikt
demonstrovat něco
vysvětlit, zastřít, popřít

4. Pro dosažení rozličných vizí
schopnost představit si něco
proniknout k tomu co se stalo
Schopnost obrazotvornosti.

5. Kterak zadržet domácí duchy spoutané či svobodné v jakékoli podobě
ovládnutí různých stránek /stinných ale i světlých/ osobnosti
ovládnutí tužeb
ovládnutí duševního hnutí
schopnost najít vytěsnenou myšlenku, přiznat si něco
zadržet myšlenku - jaké symbolické znaky má duch před zadržením

6. Podnítit otevření dolů a napomoci postupu všech souvisejících prací
zdroje vnitřní i vnější
najít v sobě zdroj, motivaci /pro další práci/
nalezení zdrojů pro to, co chci /čištění kovů-alchymie/
Otevřít přístup k vnitřnímu bohatství.

7. Pomocí duchů vykonat obratně a rychle všechny nezbytné chemické práce a operace se zvláštním zřetelem na kovy
Očištění vnitřního bohatství.
hledání osobní podstaty

8. Pro vyvolání bouří
schopnost působit na nedobré podmínky v jakémkoliv smyslu
ovládnutí nálad, emocí, vztahů

9. Proměnit zvířata v lidi a lidi ve zvířata; atd.
manipulace s lidmi
polidštění toho co je zatím v mysli surového, zlidštění vnitřního

10. Zhatit každou nekromantickou nebo magickou operaci, vyjma operací kabaly a svaté magie
Obrana proti působení zvenku.
nenechat se ovlivnit, prokouknout podvodníky
vyplachování mozku

11. Získat všechny druhy knih, i ty ztracené nebo ukradené
zajistit a obnovit informace

12. Poznat tajemství jakékoli osoby
porozumět druhému z jeho projevu

13. Kterak oživit mrtvého, aby konal jako živý, a to na dobu sedmi let
jakýkoliv styk s tím, co souvisí se smrtí
oživování starých pořádků
navození situace, co už pominula a vrátit ji zpět

14. Dvanáct symbolů pro dvanáct hodin dne a noci, jimiž se kdokoli stane pro každého neviditelným
popření toho co se stalo/on za mnou nebyl/
to co jsem provedla ve společnosti aby bylo zapomenuto

15. Aby nám duchové přinesli cokoli, co si můžeme přát k jídlu a pití, ba všechny pokrmy, co si dovedeme představit
Jakýkoli druh vnitřní stravy.
poživačnost
nakrmení něčeho vnitřního /být malým dítětem, o které se všichni starají/
být bezpracně nasycen

16. Nalézt všemožné poklady a přivlastnit si je, nejsou-li magicky chráněny
vlastnit a používat cokoliv /i informace/

17. Létat povětřím a kamkoli cestovat
astrální cestování - skryté
procestovat skutečná místa
získat nápad

18. Uzdravit rozličné nemoci
Léčitelství jako takové nebo v přeneseném slova smyslu - léčení těla i ducha

19. Pro každý druh náklonnosti a lásky
Získat náklonost a lásku v jakékoliv formě.

*******
Písmeno Q ve čtverci = vždy důkaz vyvolání iluze,proniknutí iluze,výsledek není trvalého charakteru, věřit něčemu co neexistuje
člověk se zbytečně váže na něco, co není pravda
závislost, jíž je třeba se zbavit
*******


20. Vzbudit každý druh zášti, nepřátelství, roztržek, bojů, hádek, ztrát a škod
schopnost vyvolat konflikt
zabránění sporů s jinými nebo sám se sebou
neochota si něco přiznat
útoky

21. Proměnit se a přijmout různé tváře a podoby
schopnost hrát v životě různé role

22. Kapitola pouze pro zlo, neboť symboly zde uvedenými můžeme vrhat kouzla a učinit každý druh zla; neměli bychom je užívat
někomu ublížit
nenávidět

23. Bourat stavby a pevnosti
osobní konstrukce vůči druhým
zbavit druhého člověka jistoty
zbourat cokoliv co je oporou

24. Vyšetřit krádež
ten co háže klacky pod nohy
vnitřní zloděj
souboj s tím, kdo ubližuje

25. Chodit po vodě a konat pod vodou
požádat o pomoc
dostat se do nevědomí
oddělení horních a dolních vod, světa od světa

26. Otevřít každý zámek bez klíče zcela bezhlučně
otevřít dveře v vnitřím slova smyslu
úplatky v každém smyslu, oklamat, umluvit

27. Aby se objevily vize
vnutit jinému člověku svoji představu
možnost realizace - bez Q - ať už v doslovmém nebo přeneseném slova smyslu

28. Mít tolik zlata a stříbra kolik si jen člověk může přát, aby mohl uspokojit své potřeby a žít v blahobytu
postarat se o sebe, vydělat si na spokojený život
s Q-lehce nabyl,lehce pozbyl
schopnost dobře hospodařit, ale nikoliv jen s penězi

29. Aby se objevili ozbrojenci
ochrana
boj a agrese
Vyděsit někoho, vzbudit v něm negativní emoci.

30. Zjevení oper, komedií, jakékoli hudby a tance
schopnost se bavit a bavit druhé, oddech
umět se dobře naladit
hodit něco za hlavu, ale i lehkomyslnost

 
společná práce, leden 2012


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz