Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Thele-mák: Já & magie XII.

Vezmu tuto větu od konce.
Myšlení, schopnost produkovat myšlenky, to je to podstatné, čím nás náš Stvořitel odlišil od ostatních tvorů. Využíváním této možnosti nám dal i moc vrátit se nazpět ke svému původu, spojit se se svým Tvůrcem.
Magické-mýtické, nadpřirozené,fantazijní, symbolizující. Magické myšlení je vývojově nejstarší fáze lidského myšlení.
A já. To malé já, které se snaží věřit, chápat, hledat, poznávat vědět.

Důležité pro mne vždy bylo, že jsem nějakým způsobem od malinka věřila, že je ještě něco jiného mimo náš hmotný svět. Jako dítě jsem žila obklopena pohádkami. Věřila jsem na víly,. skřítky, draky, ježibaby, čerty, anděly. Ale i na boha, jakousi nepředstavitelnou a nedefinovatelnou sílu, která vše řídí. A věřila jsem v dobro a zlo. A v odměnu a odplatu za lidské skutky.
Během svého dnes už dost dlouhého života jsem o něco málo pokročila. Nejprve jsem poznala, jak velkou sílu má myšlenka. To když jsem podstupovala jakýsi druh samoléčby. Pochopila jsem, že lidská myšlenka se pohybuje ve vyšší vibrační úrovni než svět hmoty, že obrazotvornost či představa je skutečnou magickou silou působící změnu. Ale jinak jsem se o věci nadpřirozené nezajímala.
Až postupem let, dá se říct až v poslední fázi života, v klidu důchodových dnů, ničím nerušena a nezatěžována nastala ta možnost hledat ztracená poselství dávných generací, hledat zapomenutá uložená poznání, pátrat v knihách, ve své mysli, naslouchat znalostem a zkušenostem svých učitelek. Přesto se neodvážím napsat, že mé myšlení je magické. Pod tímto pojmem si představím nadsmyslové myšlení, kterým oplývali naši dávní předkové a které je v dnešní době výsadou jen málo vyvolených jedinců.
Mezi ně já nepatřím. Myslím, že zajímat se o magii a věci neviditelné ještě neznamená magicky myslet. To, že jakési pozůstatky poznání a touhy po něm jsem si do tohoto zrození přinesla, je příjemné. Nejvíce jsem to vždy pozorovala v přírodě. Se starostmi a bolestmi na duši jsem vždy odcházela do polí, do luk, do lesa. Vždycky jsem tam našla nějakou odpověď na své problémy, země mi vždycky dala sílu a energii. To je asi magické působení přírody na duši člověka. Ale z mé strany je to bezmyšlenkovité přijímání.. Zapojím li myšlení, vědomě něco konám, zapojím svou vůli, něco nebo někoho chci ovlivnit, použiji k tomu nějaké magické prostředky, tak to je magické konání, i magické myšlení, které ale nastane, jen když já chci. Takže vlastně magické myšlení je vědomé prožívání toho, co konám. Nebo, lépe je, že magické myšlení mě vede k vědomému prožívání toho, co dělám a následně tedy k vědomému poznávání a ovlivňování věcí nebo dějů.. A to já dělám jen občas. Přesto mi mé myšlení umožnilo pochopit, že magie je věda (velice složitá) a umění způsobit změnu, aby nastala ve shodě s Vůlí. Něčemu porozumět, pochopit něco ale neznamená, že jsem schopná to udělat. A tady nastupuje mé racionální myšlení. Můj život se pomalu šine ke svému konci. Co bylo prožito, nedá se změnit.

Můj nástup na magickou cestu přišel
a ) příliš pozdě. Mnoho síly a odvahy je zapotřebí na tuto pouť a to jsou přednosti mládí. Příliš mnoho věcí je zapotřebí prostudovat, vstřebat, naučit se
b) příliš brzy. Člověk musí být připraven na změnu, která v jeho životě nastane.

A tak používám svůj mozek, tu vysílací a přijímací stanici všech myšlenek, aby občas přesně řídil vše, co mám udělat, o čem vím, že je mi ku prospěchu, že mě to posune trochu blíž ke Stvořiteli. A občas ho nechám bláznit a nechám ho, aby mě ukolébal do lenosti.nebo aby nechal mé myšlenky bloumat ve vysněné budoucnosti, kde nebude k magickým postupům potřeba složitých rituálů a učení se pro mne nesrozumitelných textů, kde se spojí věda magie s ostatními vědami a vše bude tak jednouché a prosté a kde myšlenky budou řídit a vykonávat má přání, využívání magické energii už nebude.jen pro zasvěcené. Ale moje stanice mi taky jasně hlásí, že se znalostmi první obecné nemohu být přijata na vysokou školu.
A co tedy dál? Pokud budu schopna myslet, (a to bude pro mne magické), budu se snažit ještě mnohé poznat, naučit se, pochopit,hledat si své místo v řádu světa..
A až se příště zrodím, kdo ví?
 
Svojetice, 9. 3. 2012


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz