Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
LAM
Podle Starfire vol. 1 No 6
& Kenneth Grant – Outside The Circle of Time
přeložila Chiah

Jeho portrét je užíván jako brána k proniknutí vědomí do jiných dimenzí. Na jejich
okrajích se mísí a splývá kosmické nekonečno a kolektivní nevědomí. Jako vstupní
bránu pro kontakt s extraterrestriálními (mimozemskými) inteligencemi jej začal
využívat Kenneth Grant.Lam je formou Aiwaze, který je formou Seta. Tuto nad-lidskou entitu objevil Crowley,
když se s ní spojil v průběhu roku 1918 za svého pobytu v USA.
Aiwaz (nebo Aiwass, podle formy projevu) je nezrozená inteligence, mysl pracující na
extrémě vysoké frekvenci, beztvará a neohraničená, avšak občas se může zacílit a
jednat skrz lidské sebe-vědomí. Energetický potenciál bytosti je větší, než může
nervový systém člověka unést na víc než velmi krátký okamžik, protože je stresován
různými obrannými mechanismy. Podobně člověk reaguje, musí-li absorbovat a
zpracovat šok. Vibrace Aiwaze jsou proto zpomalovány, dokud se nesjednotí s
psychikou člověka. Lidské energetické pole reaguje jako anténa a jedinec má pocit,
jakoby byl Aiwaz uvnitř jeho mysli. Funguje jako přijímač. Aiwaz je vždy mimo dosah
našeho vnímání, protože naše vjemy jsou vždy rozbouřeny. Aiwaze si můžeme
představit jako moře vědomí, světla a lásky bez hranic, jako kosmickou mysl, která na
nás čeká na výspě naší reality.

Kterak pracovat s entitou Lam
Zírej na portrét, dokud na tebe nepřijde ospalost. Tvůj pohled se přirozeně sám od
sebe zastaví na očích; ty se budou zdát pořád větší a budou se vpíjet do vědomí, až
nakonec budeš pozorovat pocit, že jsi uvnitř hlavy entity. Teď můžeš jít dvěma
cestami, buď nahoru nebo dolů.
Půjdeš-li dolů, může být sestup doprovázen vjemem ženoucího se větru až o síle
vichřice. Hluboká čerň zaplaví mysl, když budeš procházet temným tunelem za
Lamovými ústy a vjem větru bude pak vystřídán zvukem kypících vod. Budou vřít
okolo Lamovy tváře do té doby, než zářící a jasný plamen nevyšlehne jako blesk skrz
olejovitou proudící kapalinu. Jeho pohyb vzbudí představu chobotnicovité entity, jejíž
chapadla jsou chodbami tunelu, větvícího se pod Lamovými ústy. Následovat bude
náhlý klid rušený jen neurčitými pohyby chobotnici podobné entity. V tomto klidném
okamžiku můžeš navázat kontakt se sítí tunelů, jež se větví dolů ke spodní částí
Lama, kde mají původ sexuální vzruchy.
Tím přeneseš mysl do mohutného víru a tvé vědomí se začne zdánlivě rozpouštět v
myriádách tvarů, které rychle vznikají, aby se spojily ve tvar jediný. Ke splynutí dojde
mezi očima Lamovýma, v oblasti zvané adžňa čakra, a plamen vystřelí dovrchu do
nedozírného jasu lebky, která se bude zdát nekonečně rozlehlá a oslnivě třpytivá.
Mantrou je Ipsoslam nebo Lamipsos a měla by být zavibrována v souhlasu s tím, zda
tunely klesají nebo stoupají.


Poznámka

Když si přečtu, co o Lamovi píše Grant, je to mnohem strašidelnější - jak je u Granta
obvyklé. Lam je podle něj branou do Prázdnoty, jeho číslo 71 jako ALIL je číslem
Nicoty, ale jako IVNH, jonah, je číslem holubice, což KG spojuje s AL I/57: Zde jest
holubicí a tam jest hadem.
Cvičení je vcelku jednoduché a k něčemu jistě vede, byť si nejsem jista, zda vždycky k
tomu, co popisuje návod. Vyzkoušejte a napište.


 
6. 3. 2012


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz