Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 3. kapitola, verše 62 - 75, Uria Sophia

III./62
Mě vzdávejte hold - Ra-Hoor-Khuitovi - jít za proměnou svého myšlení a vědomí za každou cenu, i přes "protivenství ordálie", kteráž je požehnáním...je třeba využít svých vnitřních rezer, které se určitým způsobem brání. Síly, které v současné době na jedince působí skrze jeho psychiku nejsou nic příjemného, je však nutné změny přijmout a ztotožnit se s nimi. Jen tak je možné "ustát" přeměnu a vývoj. Nechápeme, ale máme poslechnout :).


III.63
Blázen čte tuto Knihu Zákona a její komentář ....... ten, kdo se zabývá dešifrováním KZ a došel až k tomuto verši může být "blázen"/odlišný od davu - kdož lidstvo vzývají/, ale i ATU Blázen - přesněji podstata tohoto archetypu, která se v člověku mohla rozvinout.
A on rozumí tomu ne.....NE-LA-31. Vyrovnání - spojování do rovnováhy, rovněž verš č.63 = 9/Jesod/ patří na střední sloup SŽ. III. kap. je o spojování.
III./64 6+4=10......1.
První ordálie mu bude co stříbro - počátek cesty "vzhůru" je v Malkutu směrem k Jesodu, který je Základem. Patří Luně - kov stříbro. V lidském pojetí se ordálie vztahuje ke zkouškám charakteru člověka - jeho zdokonalování - zbavování je psychických "nečistot", ovládání sama sebe.
III./65 6+5=11......2.
Druhou, co zlato.....cesta pokračuje do Tiferet - Slunce - kov zlato. Střed člověka - při procítění této sefiry může člověk objevit svůj střed, své rozšiřující vědomí, uvědomění si své božské podstaty.
III./66 6+6=12.....3.
Třetí, co drahokamy nejskvělejšího třpytu......na středním pilíři SŽ následuje Keter - "vědomí si uvědomuje samo sebe", je součástí probleskující záře světel /třpyt/, které se pojí jakousi vibrací, ale zároveň každá záře udržuje svoji existenci.
III./67 6+7=13.......4.
Čtvrtou, co prapůvodní záblesky vnitřního ohně - čtvrtá ordálie směřuje nad Keter do těla Nuitina, kde je vše prapůvodní v různých možnostech je to "domovina" Hadita - záblesky vnitřního ohně......Nu je úkryt Hadita II.67!!
III./68
Všechny čtyři ordálie se v tomto verši setkávají ......však proto bude se to všem zdát nádherné. Trochu se mi verše 64 až 68 III. kap. pojí s 64 až 68 II. kap.
III./69
Při dosažení všech čtyř ordálií je možné tento verš chápat jako úspěch.
III./70
Jsem Pán ticha a síly s hlavou sokolí.....thébský Bůh Amon-RA na stélách praví: Jsem Jedno, z něhož byli dva, jsem dva z něhož byli čtyři atd...... a přesto jsem Jeden.Mohlo by se jednat o různé formy a podoby - členění Boha Hóra - on je také Vše i RHK je aktivní i pasivní - ticho a síla.
Můj nemes zahaluje noční modř nebe......v KZ je nebem Nuit, nyní hovoří RHK, tudíž Nuit je "potlačena do pozadí".
III./71
Pozdravení vám!dvojici válečníků u pilířů světa.......KZ se chýlí ke konci, jednoznačné oznámení, že to co platilo dříve už může pozbýt platnosti.....váš čas už je na dosah.
Pilíře světa - možná Bina jako počátek levého sloupu /pilíře/ a Chokma jako počátek pravého pilíře, u obou se začíná tvořit našeho Universum, které může být "zkrušeno" a zformováno do jiné podoby.
III./72
Jsem pánem dvojité hole moci, hole síly Kof Nia/?/........možná pánem nad nynějším Universem, symbolizovaným Hermovou holí, kde se protkávají dvě síly - dva protiklady. Současné Universum se tvořilo postupným rozvíjením Šemhamforaše - 72 genii /verš 72!!!/, jestliže se mění vládnoucí božstva, změní se i "podřízení" - zkrušil jsem Universum.....má levice je prázdná. Nechci to vidět úplně pesimisticky, tak si jednoduše verš 217 převedu na 1 jako počátek něčeho nového:), jinak sestaveného.
Kof Nia - Kof /Qof/ - hebr. písmeno patří k ATU Luna, navíc v zodiaku zastupuje Ryby, které končily v době diktování AL. Jinak pro dnešní dobu jsou charakteristické všechny projevy, které se pojí s nocí /s Lunou/.
Nic nezůstalo......NIC - NIA - Ain, v tom Nic je vše.
III./73
Technická poznámka.?
III./74
Je zář skrytá a velebná ve jméně mém....Ra-Hoor-Khuit - část Ra je sluneční, tedy zář. Tak jako půlnoční slunce se ráno zrodí v syna. /Egyptské podání slunečních božstev a samotné pouti Slunce/.

III./75
III. kap. KZ končí slovem Abrahadabra - toto slovo je klíčové pro nový aeon, kořenový had by mohl souviset s Haditem čili odlišným vědomím.
Poslední verš může poukazovat na celek v podobě zodiaku 7+5=12, který skrývá pohyb a změnu. Rovněž by to mohlo být ukryto ve 22O= 22 ATU - archetypů, neboli božstev.
Aum= Óm - touto mantrou byl stvořen vesmír, rovněž cosi potvrzuje a stanovuje.
Ha - část slova Had - Hadit??, nebo písmeno He - Hvězda - je v každém z nás.
 
7. 3. 2012


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz