Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Liber Samekh - komentář
Překlad Chiah

Ars Congressus Cum Daemone

Část A


Nechť Adeptus Minor stojí v kruhu ve čtverci Tiferet, vyzbrojen Holí a Pohárem; nechť koná Rituál skrz své Světelné Tělo. Nechť hoří Světelné koláčky nebo Abramelinův olej; měl být připravován podle Liber CLXXV, čtením Liber LXV, a praktikováním Jógy. Hadita může invokovat "...Vínem a nezvyklými drogami" pokud chce. (Každá taková formule by měla být užita pouze tehdy, dosáhl-li Adept plného poznání založeného na zkušenosti s užitím takových látek. Připraví kruh obvyklou formulí Zažehnání a Vysvěcení, atd. Recituje Sekci A pro zopakování vlastností svého HGA. Každá fráze ať je provedena s plnou koncentrací sil, aby mohla přivodit Samádhi tak dokonale, jak to jen lze při správném provolání.Řádek 1
Ztotožní svého Anděla s Ain Sof, a z něj vycházející Keter; jediné vyjádření Hadita v nekonečném Těle Nuit.

Řádek 2,3,4
Vyhlásí, že Jeho Anděl byl vytvořen (k účelu seberealizace skrz projekci v podmíněné Formě) třemi páry protikladů : (a) Pevný a Prchavý; (b) Neprojevený a Projevený a (c) Nehybný a Pohyblivý. Z jiného pohledu, Záporný a Kladný vzhledem k Hmotě, Mysli a Podnětu.

Řádek 5
Velebí svého Anděla jako Sebe dokonale stvořujícího; dodává, že tato Individualita je tajemně nedotknutelná. V Rituálu Neofyta podle G.D., (jak je vydán v Equinox I,II pro starý aeon) je hierofant dokonalý Osiris, který přivádí kandidáta, přirozeného Osirida, k jednotě se sebou samým. Ale v novém Aeonu je hierofantem Horus ( Liber CCXX, I, 49) proto kandidát bude Horem také. Co je tedy formulí zasvěcení Horova? Již nechce být člověkem, který umírá. Chce být přirozeným vývojem Dítěte. Jeho zkušenosti nebudou více považovány za katastrofické. Jeho hieroglyfem je Blázen: nevinný a impotentní Harpokrates; dítě se stává Horem - dorostencem tím, že získá Hůl. "Der reine Thor" (nevinný Thor – pozn.př.) se chápe posvátného Kopí. Bakchus se stává Panem. Svatý Anděl Strážce je Nevědomé tvořící Self - Spirituální Falos. Jeho vědění a rozhovor s ním přispívají k magickému dospívání. Je proto vhodné, aby adept v počátku změnil jméno Asar-Un-Nefer za Ra-Hoor-Khuit a pak za jméno vlastního Svatého Anděla Strážce, až s ním bude navázáno spojení.

Řádek 6
Vítá Anděla jako Besz, Hmotu destruující a pohlcující Božství, ve smyslu vtělení jakéhokoli Boha.

Řadek 7
Vítá Anděla jako Apophrasz, Pohyb, destruující a pohlcující Božství, ve smyslu vtělení jakéhokoli Boha. Spojený akt těchto dvou ďáblů je strpěn Bohem, čímž oba mohou vstoupit do radosti existence skrze Svátost odděleného Žití (Chléb-tělo Besz) a Lásky (Víno-krev nebo jed Apophraszův).

Řádek 8
Velebí svého Anděla jako toho, který "pojedl ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého", jinak řečeno toho, který dosáhl moudrosti (tzn. dyády, Chokmah) s přihlédnutím k formuli rovnováhy, která je mu nyní vlastní, jsa schopen užít sebe přesně v souladu se svým okolím.

Řádek 9
Velebí Svého Anděla jako toho, kdo pokládá Zákon Lásky za Magickou formuli Universa, pročež může rozdělit fenomenálno od jeho noumenální podoby sjednocením jakýchkoli dvou protikladů v extatické vášni.

Řádek 10
Velebí svého Anděla jako toho, kdo ustanovuje formuli Lásky, která může nejen rozpustit oddělenost milenců do jeho neosobního božství, ale jejich uspořádáním v Dítěti kvintesencializovaného z podstaty rodičů ustanovuje vyšší řád Bytí, než byl ten jejich; a tak každá generace je alchymickým pokrokem k dokonalosti ve směru za sebou jdoucích spletitostí. Tak jako řádek 9 prohlašuje Involuci, tak řádek 10 vyhlašuje Evoluci.

Řádek 11
Velebí Svého Anděla jako toho, kdo zůstavil tuto metodu seberealizace; předmětem Vtělení je získat reakce s jinými vtělenými Bytostmi a sledovat je mezi sebou.

 
zima 2011/2012


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz