Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Řecko, Řím a jejich doba

Období řecko-římské je pro historii hmotnou i duchovní velmi významné. Jednak je to první historická doba, v níž těžiště kultury i politiky leželo na území Evropy, jednak tehdy došlo k důležité vývojové změně - k proměně mythu v logos.

Mythos značí, že myšlení člověka, nebo přesněji jeho vědomí, je smybolické a vnímá celek. Logos je takovým myšlením, které pracuje s pojmy. Ztracením mythu ztratil člověk i vědomí svých kořenů a sounáležitosti se všemi ostatními tvory. Vše, co bylo vytvořeno a zaznamenáno v antice, především v období od Platona dále, tvoří základ dnešní vzdělanosti. S troškou nadsázky lze říci, že od dob Řecka nebylo nic vymyšleno.

Náboženství Řecka a Říma
Antické náboženství bylo polyteistické. Každý bůh nebo bohyně meli svoji sféru vlivu, která se mohla měnit dle místních zvyklostí. Kdysi se asi jednalo o mocná božstva, víra ale pozvolna upadala. Nám se dochovaly zprávy, podle nichž jsou bohové vlastně takoví dobře žijící lidé, zabydlení vesměs na Olympu. Mají své zcela lidské vlastnosti, jichž využívají podobně jako lidé - akorát si mohou víc dovolit. Římská božstva jsou ještě plošší a materiálnější, než bohové řečtí.
Tak jako každé náboženství, sloužili i antičtí bohové k udržení lidu v poslušnosti, ke zdůraznění rozdílů mezi vrstvami i k politickým cílům. Běžnému člověku často posloužili i méně známí bůžci a daimonionové, ochranní skřítci a živlové bytosti.
V době, kdy božstva přestala mít mezi řeckým lidem vážnost, začaly se organizovat mystéria, což byly kolektivně prováděné rituály. k zasvěcení měli přístup jen vybraní jedinci a je pravděpodobné, že výber nebyl odvislý jen od jejich způsobilosti, ale souvisel i s dary, které přinesl. Podstata mystérií není dodnes zcela historicky doložena.

Stručná historie antické doby
První civilizace Řecka, krétská a mykénská, vznikly přibližně 2000 let před n.l., navázala civilizace Féničanů. V roce 776 se konaly první Olympijské hry, o deset let později píše Homéros své eposy. Do roku 450 je vybudován silný řecký stát s tzv. demokratickým zřízením. V roce 336 se na trůn dostává Alexander Makedonský, později zvaný Veliký, jeden z nejslavnějších řeckých válečníků.
Okolo roku 200 př.n.l. se dostává Řecko politicky i kulturně do pozadí a nadvlády se pozvolna ujímá Řím. V kultuře se vlivy mísí a Římané přejímají řecký vzor. Před začátkem letopočtu se k moci dostává Caesar, pod jehož vedením země vzkvétá. S nástupem křesťanství se do země vkrádá zmatek. Lidé touží po krvi křesťanů.
Po začátku našeho letopočtu má Řím spíše politický než duchovní vliv. V roce 286 dochází rozhodnutím Diokleciána na rozdělení říše na západní a východní. Západní říše zaniká 480, východní ji přežila o necelých 150 let.

Orientační data:
-1500 - rozmach Mykén
-900 - založení Sparty
-800 - založení Korinthu
-750 - Homérovy eposy
-600 - orfikové
-600 - Pythagoras
-500 - založení Římské republiky
-430 - Herodotovy dějiny, v nichž hovoří o Atlantidě, skryté za Heraklovými sloupy
-430 - Demokritova atomové teorie hmoty
-400 - Sokrates obviněn z ateismu a popraven
-385 - Platon zakládá filosofickou školu, počátek období logos
-340 - Aristotelův vzestup
-270 - Aristrachova představa o heliocentrické soustavě
-200 - První makedonská válka, která je počátkem římské intervence v Řecku
-200 - punské války
-100 - založení technické školy v Alexandrii
-20 - Vergilius
65 - začátek pronásledování křesťanů
100 - Plinius starší - rozmach přírodních věd
244 - Plotinos a novoplatonici
313 - rovnoprávnost náboženství na území Říma
350 - začíná období útoků germánských kmenů
622 - zánik východní říše Římské
 
E.Q.A. & Chiah


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz