Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Liber Samekh - komentář, část V.
Překlad Chiah

Další část komentáře k rituálu Liber Samekh. Tentokrát bez pdf, kousek mi chybí. Překládat Crowleyovy básně je nesnadné.
Příště.

Část Gg

Adept by si měl uvědomit, že jeho akt spojení s andělem značí1 smrt jeho staré mysli, chráněné v rozsahu, v němž části jeho nevědomí uchovávaly svou paměť poté, co je vsály, a také značí2 smrt nevědomých částí samých. Ale jejich smrt je spíše pohybem kupředu k obnově vlastního života skrz lásku. Adept tím, že vědomě porozumí každé z nich zvlášť i všem dohromady, stává se „Andělem“ svého Anděla, jako Hermés je slovem Diovým, jehož vlastní hlas je hřměním. Proto v této části Adept vysloví tak zřetelně, jak jen slova mohou být pronesena, co pro něj anděl znamená. Hovoří, maje Scin-Laeca zcela staženou do fyzického těla, omezujíc Anděla, aby se zabydlel v srdci.

Řádek 1
„Já jsem On“ vyhlašuje, že pocit oddělenosti mezi já a Já je zrušen. Tím je vyhlášena existence, ale pouze ve třetí osobě. „Nezrozený Duch“ neobsahuje prostor, " má zrak v nohou", tedy si může vybrat svoji cestu. „Silný“ je g-b-r, Mág provázený Sluncem a Měsícem (viz Liber D a Liber 777). „Nesmrtelný oheň“ je tvořivé Já; neosobní energie nemůže zahynout, nezáleží na tom, jakou formu převezme. Spalování je Láska.

Řádek 2
„Pravda“ je nutný vztah jakýchkoli dvou věcí; a třebaže je tím prozrazena dualita, můžeme si díky tomu představit si dvě věcí jako jedinou, takovou, která vyžaduje být definována skrz doplňky. Hyperbola je tedy jednoduchou ideou, ale její konstrukce vyžaduje dvě křivky.

Řádek 3
Anděl, jak ho Adept zná, je bytostí Tiferethu, která zakrývá Kether. Adept si není formálně vědom hořejších sefirot. Nemůže si představit, jako to činí Ipsissimus, že vše je stejně iluzorní a stejně absolutní. Nachází se v Tifereth, jejímž úřadem je vykoupení, a oplakává události, které způsobily onen Žal, ze kterého právě unikl. Ač je stále v extázi, je si rovněž vědom hranic a chyb toho, čeho právě dosáhl.

Řádek 4
Poukazuje k fenoménům, které doprovází to, co dosáhl.

Řádek 5
Popisuje rozeznání Anděla jako pravého Já svého nevědomého já, skrytý Život svého fyzického života.

Řádek 6
Adept si uvědomuje každý dech, každé slovo svého Anděla nabitého tvořivým ohněm. Tifereth je Slunce, a Anděl je duchovní Slunce adeptovy duše.

Řádek 7
Zde je shrnut celý proces vnášení podmíněného Universa k poznání sebe sama skrze formuli tvoření 1; duše se zakořeňuje v těle zbaveném smyslu a v duši oproštěné rozumu, činí je schopnými uvědomit si svého obyvatele, a tak se podílí na svém vlastním uvědomění si Světla.

Řádek 8
„Milosrdenství“ má zde svůj pravý smysl „Příjemnosti“. Existence Anděla je vyrovnáním záměru stvoření. 2

Řádek 9
Tento řádek nechť je studován s ohledem na Liber LXV (Equinox XI. č.65).
1 Tzn. že Yod-He realizují svoji Vůli a Porozumění ve dvojčatech Vau-He, Mysli a těle.
2 Viz také obecné řešení hádanky existence v Knize Zákona a jejím komentáři – část IV. Book4.


Část H.

Toto shrnutí vyžaduje společný postup adepta i anděla, aby mohli „prožít svou radost na Zemi mezi živými. “


Část J.

Zvíře 666 vytvořil tento způsob užití Rituálu, vlastní praxí prověřil jeho neomylnou moc, je-li řádně vykonán, a zapsal jej pro svět, by byl ozdobou adepta, jenž přijme jej za vlastní a bude oslavovat Jeho jméno, když dospěje ku konci svého díla. Tak bude povzbuzen v Magick, neboť se mu připomíná, že již někdo dosáhl užitím rituálu Poznání a Rozhovoru se Svatým andělem strážcem, který jej nikdy neopustil, ale učinil jej Mágem, Slovem Aeonu Horova!
Proto věz. že jméno IAF ve svém nejtajnějším a nejmocnějším významu deklaruje formuli Magick pro Zvíře, jenž proto dokázal mnoho zázraků. A jelikož je jeho cílem, aby celý svět dosáhl tohoto Umění, ukrývá teď tuto formuli zde, aby ten, kdo toho je hoden, mohl nabýt této Moudrosti.

Nechť I a F čelí všemu1; a ještě ohlídá jejich A před útokem. Poustevníkem sobě, Bláznem nepřátelům, Veleknězem přátelům, Devítkou přírodě, Nulou svému cíli, Pětkou službě. V řeči hbitý, jemný a tajemný; v myšlence tvořivý, nestranný, nespoutaný; v činu vznešený, trpělivý a vytrvalý.
Herma slyšet, Dionýsa se dotknout, Pana zřít.
Panna, Dítě, a Zvíře!
Lhář, Idiot a Pán Lidí!
Polibek, chechtot, a řev; kdo má uši ke slyšení, slyš!
Vezmi desítku, která bude jednou, a jednu, která je jedničkou v trojce, a ukryj je v šestce!
Tvá Hůl všem Pohárům a tvůj Disk všem Mečům, ale nezraď své Vejce!

IAF je také skutečně 666 na základě počtu; a to je Mystérium Mystérií; kdo porozuměl, je adeptem adeptů a mocným mezi Mágy!
Nyní toto slovo SABAF, jsouce připočítáno k třem a desíti 2, je jménem pro Ayin, Oko, a Ďábla, pána našeho, a kozla Mendéského. On je pánem Sabatu adeptů, a je Satanem, pročež také Sluncem, jehož číslem Magick je 666, pečeť jeho služebníka Zvířete.
Ale opět SA je 61, AIN, Nicota Nuit; BA znamená jít, pro Hadita; a F je jejich Syn, Slunce, který je Ra-Hoor-Khuit.
Nechť Adept nastaví svá sigila na všechna slova, která jsou zapsána v Knize prací jeho Vůle.
A nechť pak vše skončí, řka: Taková jsou Slova! 3 Neboť tak učiní prohlášení před všemi těmi, kteříž jsou v jeho kruhu, že tato slova jsou pravdivá a silná, svazují to, co on by svázal a ztrácí to, co by ztratil.
Ať adept vykoná tento rituál správně, dokonale v jeho každé části, jednou denně po dobu jednoho měsíce, pak dvakrát, při úsvitu a soumraku, po dva měsíce;dál třikrát, kdy přidá poledne, po tři měsíce, nato ať půlnoc dotvoří jeho směry, po čtyři měsíce čtyřikrát, každý den. Pak nechť jedenáctý měsíc je zcela zasvěcen této Práci; nechť je bezprostřední v neutuchající vášni, odmítajíc vše až na prostou potřebu jídla a spánku. 4 Neboť věz, že pravá formule, skrze jejíž účinek dosáhl Zvíře svého cíle, byla tato:

INVOKUJ ČASTO 6

Tak mohou všichni lidé nakonec přijít k Poznání a Rozhovoru se Svatým andělem strážcem; tak pravila Bestie, Zvíře, a modlila se ke svému vlastnímu andělu, aby tato kniha byla jako hořící Lampa, a jako živoucí pramen světla a života těm, kdo v ní čtou .
666
 
11. 1. 2013


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz