Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Magická modlitba k československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami československého egregoru. Ten pokládáme za spojení egregorů těch národů, kteří žili v hranicích Československa. Je rozumnější posilovat egregor celistvější, než egregory jednotlivých našich národů a spojení národů do podoby Československa se vcelku osvědčilo.1) Příprava:


Stojíme v kruhu okolo stolu nebo jiného označeného místa, na kterém leží vlajka současné České republiky, která je nástupnickou vlajkou bývalého Československa.
Na chvíli si zavřeme oči, soustředíme se a pak s očima už otevřenýma vztáhneme k vlajce ruku s aktivním magickým předmětem (nejlépe holí, ovšem je možné i dýkou), případně nemáme-li zbraň s nataženými třemi prsty - ukazováčkem, prostředníkem a malíčkem.
Magickou zbraní kreslíme znamení pentagramu ve směru hodinových ručiček a na konci modlitby se slovy Staniž se tak - Amen píchneme doprostřed pentagramu nad vlajkou - jako v pentagramových rituálech.

Opakujeme modlitbu po větách po předříkávajícím:


2) Litanie:

My bdělí Československé republiky modlíme se, nechť povstávají síly a schopnosti našich předků. Nechť je nám dáno pokračovat v jejich díle a naplnit jejich sny. Svatá sílo naplňuj egregora Československé republiky svou posvátnou mocí. Nechť se my i naše země měníme v dokonalé bytosti schopné mocných skutků v pokoře před Tebou. Nechť jsou nám okolnosti stále více příznivé v získávání prostředků na naši činnost, aniž bychom dřeli v potu tváře jako otroci tohoto světa. Nechť maximum času věnujeme naplnění našich snů a představ. Staniž se tak.
 
podzim 2014


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz