Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Damona: Osm

Na Stromě života je osmou sefirou Hod, nalézá se na jeho levé straně a náleží do světa Jecirah (utváření). V tomto světě vznikají konkrétní entity ve světě psychickém, ideje se zhmotňují a to, co bylo kdesi vysoko započato, se již nedá zastavit. Na cestě ze světa Ašijah, tedy z Malkut, je to místo setkání s překážkami, se sebou samým, s odlesky ve tmě. Sefiře Hod kabalisté přisuzují ideu Merkuru a značí slávu, nádheru, ale také odraz a rezonanci. Tímto je naznačeno, že dokáže impulz zachytit a odrazit jej někam do prostoru, buď ke svému zdroji, nebo někam jinam.
Podle numerologů je osmička číslem proudění, úspěchu, pevné vůle a pochopitelně i jejich protikladů. Také přináší zvraty a změny.Neapolské uspořádání bodu 8. přisuzuje představu o myšlení a pohybuje se mimo vědomí, pravá podstata je zahalena.
Tarotové Osmičky jsou reakcí na slabost Sedmiček, „fungují jako hojivá náplast na omyl Sedmiček. Bylo spácháno zlo a nyní dochází k reakci na něj. Lze tedy očekávat - …. – že se setkáme s oproštěním od takových základních chyb, jako tomu bylo v předcházejícím případě.“1
Na kartě 8 Holí se oheň jako takový neobjevuje, ten je přeměněn v blesky, které expandují všemi směry, slábnou a energie mizí v nenávratnu. Štěpení světla, lom, rozbití integrity (tím že se světlo rozštěpí do osmi barev spektra, se stává pro nás viditelným).
Pohárová Osmička působí beznadějně, temno na obloze i zemi. Krajina je vyprahlá a působí depresivně, minulost je strašák nezpracovaných omylů. Pseudokrása se proměnila v reálné zhnusení z toho, co je skutečnost.
Rozklad v Osmičce Mečů žádné východisko nepřináší. Chorobná mysl se nedokáže soustředit, nemá svůj střed. Postoje a záměry jsou slepé.
Osmička Disků vypadá na první pohled pohodově, nic moc se tu neděje. Na pohled druhý tu panuje stísněnost, nedostatek prostoru a omezené možnosti. Mysl je zde pevně svázaná s hmotou, nemá žádný rozlet, není co vymyslet. Nespokojenost, automatické konání a křečovité držení se zaběhnutých struktur.
Grafická podoba čísla 8 se objevuje na kartě Dvojka Disků. Je zde vytyčený prostor, v něm dochází k proudění a rotování disků. Zde je pohyb disků nejrychlejší ze všech karet v barvě Disků. Neustálý pohyb a Změna, které přináší harmonii.
Atu VIII. Rovnováha v sobě skrze písmeno ל v sobě spojuje ideál a její pokřivenou skutečnost. Ve světě projeveném vše podléhá času a plynutí, v čase a prostoru panuje věčná nerovnováha, která se snaží vyrovnat tak, aby bylo všeho akorát, zobáčky vah se na okamžik potkají a pak se od sebe opět vzdalují. V Rovnováze je volba, musí přijít rozhodnutí, impulz, který je vědomě ovlivnitelný jen částečně. Spravedlnost Boží, která je pro člověka nepřístupná a nepochopitelná, o to méně, čím osobněji se ho dotýká. „Zosobňuje manifestaci, která musí být stále vyvažována rovnováhou protikladů. Je obestřena rouškou tajemství; tím nejmysterióznějším, protože nejprůhlednějším; je sfingou bez tajemství, neboť je to čistě věc výpočtu. V orientální filosofii je to karma.“2 V běžném životě jsou pod vládou této karty záležitosti, kterým se nedá vyhnout, je potřeba je prožít a pochopit. Neporozumění možnostem, které jsou člověku nabídnuty, jejich ignorace a hon za něčím atraktivnějším s sebou přináší nekompromisní rozsudek a záhy i exekuci. „V Apokalypse Spravedlnost zastupuje Syn člověka, který je také jejím vykonavatelem, protože on je tím, který tlačí lis Božího hněvu, neboť ve Zj 19,15 je jmenován: Z jeho úst vychází ostrý (dvousečný) meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajících hněvu Boha všemohoucího.“ 3

Toto krátké zamyšlení nad číslem osm je doplněním k předchozí červencové měsíční zprávě. Nejen ve svém životě letos zaznamenávám „jiné“ dění, ale i v životech mého blízkého, vzdálenějšího i dalekého okolí. Zvraty jsou kladné i záporné, ale vždy zásadní, hluboce ovlivňují životy zúčastněných. Jedná se různorodé příběhy, v jejichž jádru nacházím vždy něco společného a to bych nazvala „Energií Osmičky či Rovnováhy“. Ve výše napsaném spatřuji spoustu inspirace a souvislostí s aktuálním děním a navíc mi to přijde lepší, než jen napsat, že „rok 2015 je suverénně nejhorší ze všech a prochází solidníma s***kama“, jak jsem kdesi slyšela. Za povšimnutí stojí i to, že součet číslic 2015 je rovněž osm.Poznámky:
1  CROWLEY, Aleister. Kniha Thothova: Krátký esej o Tarotu Egypťanů. 1. čes. vyd. Brno: Horus, 1994, s 218. Zlatý úsvit (Horus). ISBN 80-900228-8-x.
2 Tamtéž, s 108
3 MOUČKA, Ladislav. Apokalypsa a tarot: sedmdesát osm obrazů tarotu ve Zjevení svatého Jana. Praha: Půdorys, 2003, s 69. ISBN 80-86018-19-9.

 

srpen 2015(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz