Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Anakin: Já & magie XVI.

*****

Theomá Anakin
Theomá dvojče, vnější projev vnitřní vůle Anakin, válečník
Astrum Vitae & Astrum Morte DXI DCCLXXXII
*את*

Mnoho trpělivosti se sebou samým na cestě k Pravému Já.

Audere est facere


*****


Úvod
Tato práce je pokusem o věrohodné vystižení začátku studia a vývoje vlastního názoru na magii v teorii i praxi. V odstavcích o teorii a praxi nastíním počátek své cesty a v závěru vytmavím zadané téma.

Vymezení pojmů
Magie je věda a umění, jejíž studium a praxe rozšiřuje a obohacuje vědomí o vnímání světa v širších souvislostech. Může být prostředkem k uvědomění netušených souvztažností v životě jedince & světa. Je prostředkem moci, kterak s těmito souvztažnostmi pracovat.
V této práci pracuji s já jako celistvou bytostí žijící v prostoru a čase ve vztahu s okolním světem. Chápu já jako sebe sama ve všech myslitelných úrovních světa. Vnímám jako přítěž a není předmětem práce rozlišovat mezi pojmy já a Já.Magie v teorii & teorie v magii
Před přihlášením do kursu magie byly mé teoretické znalosti minimální. Za magii jsem pokládal především komunikaci s duchy pomocí transu, zaznamenávání duchovních poselství, čtení budoucnosti, automatickou kresbu, léčení. Magii jsem chápal jako něco, co je mimo mě a co mi nějaká duchovní bytost zprostředkuje, nejlépe bez vlastního úsilí a bezbolestně. Vědomosti o magii byly na základě románu Frabato a popsaných kouzelnických vystoupeních Ariona. Další základní znalosti jsem nastudoval z teoretické části Brány od Bardona. Připustil jsem, že mág může být pánem světa. V tomto období jsem myslel, že je možné opravdu všechno. Přemýšlel jsem, proč žádný ze studentů Brány ještě v Praze nevyvolal za jasného počasí z nebe blesky, ale smířil jsem se s faktem, že ten, kdo ví, raději mlčí. Celkový pohled na magii byl pohádkově barevný. Stejně jako jsem si dlouho myslel, že pokud sním skořápku od vajec budu mít slepáka, tak jsem pokládal kartářky za Bohem vyvolené lidi s darem a schopností vizí. Představoval jsem si, že se napojí na ducha karet, který jím nadiktuje výklad nebo zjeví auru jiné osoby, případně umožní číst myšlenky.
Se začátkem studia se tento nekritický postoj začal vyvíjet.
S velkým zájmem jsem se pustil do doporučené literatury a úkolů. Přihlásil se do hermetického tarotu. Začal číst víc než kdykoli předtím. Za první rok studia jsem přečetl více knih než za celý dosavadní život. Čtením se rozšiřovaly obzory a vlastní názor se začal studiem tříbit. Celkový pohled na magii a její teorii se od počátku v zásadě nezměnil. Stále je pohádkově barevný a připouští mnoho možností. Studiem jsem poupravil názor na to, co je dáno a co je vybudováno. Více se přikláním na stranu vlastní píle než na stranu daru či osudu. Cituji Alberta Einsteina: “I have no special talents. I am only passionately curious". (Nemám žádné mimořádné nadání, jsem jen vášnivě zvědavý. zdroj:

Magie v praxi & praxe v magii
V období před pubertou mě zužovaly úzkostné sny a bál se duchů v pokoji. Prohlížel jsem každý koutek pokoje a usínal s rozsvíceným světlem, bál jsem se být o samotě. V pubertě jsem experimentoval s marihuanou a extází, tak jsem prožil jiné stavy vědomí včetně toho mimo tělo. Tyto zážitky mě spíš vyděsily než aby podpořily další zájem v této duchovní oblasti. Přesto jsem začal cvičit podle Bardona a psal deník. Pravidelným cvičením koncentračních a meditačních cvičení jsem postupně získával jistotu a vnitřní klid. Cvičím se v mentální magii a to po způsobu meditačních cvičení pro vyprázdnění mysli a koncentračních cvičení pro udržení a rozvíjení představivosti. Za magickou praxi považuji také pravidelné psaní deníku, což posiluje vědomí. Stejně jako komentovaná cvičení. Rituální cvičení LBRP1 pomáhá k nalezení vlastního středu, celkovému zklidnění a zvnitřnení.

Já & magie
Magie jako nauka o hledání souvislostí klade na roveň já & magii. Magii už nevnímám jako něco okolo mě, ale je v mém vědomí a proto mou součástí. S počátkem samostudia magie jsem měl pocit, že se věnuji něčemu bizarnímu, nebezpečnému nebo snad nelegálnímu a bral jsem jako samozřejmé o mém zájmu nemluvit. Taky se ve většině knih zmiňuje důležitost mlčení, nevyzrazení magických, okultních tajemství.
Osobně to pokládám za nutnost tehdejší doby, že se mlžilo a dělalo se okolo takové tajemno. Jednak lidé byli více pověrčivými a přístupní sugesci a také vládnoucí vrstvy si přirozeně chtěli udržet moc. Mág, alchymista, hermetik, byl nucen pracovat vskrytu neboť mu šlo o život.
Dnes o život víceméně nejde a meze toho, co se toleruje jsou daleko širší. Doba je užvaněná a každý toho nakecá tolik, že těžko hledat zlatá zrnka pravdy. Ať je doba a politický systém jakýkoliv vždy bude platit, že i pokud by byly na jednom místě zjeveny všechny okultní pravdy světa, nebudou masami pochopeny, natož zneužity. Okultní pravdy se umí skrývat po svém.

Závěr
V této ročníkové práci jsem popsal osobní okolnosti ve vztahu k mé cestě a studiu magie. Uvedl jsem své názory a postoje k magii v její teorii i praxi. Práci jsem vykonal při nejlepším vědomí i svědomí.


Zapsáno a zapečetěno II. IX ☉ v 10°17’ ♍︎ 2018 e.v., 21:34

Kráceno a upraveno pro web X. II ☉ v 21°23’ ♒︎ 2019 e.v., 11:19


אנאכין
 


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz