Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
19. + 20. století - náboženství

V období 19. a 20. století nastalo oslabování vlivu náboženství a to nejen v západním světě. Během těchto dvou století vznikalo a posilovalo se dělnické hnutí, které dává přednost materiálnímu pojetí života. Vzrostl v západní části světa ateismus, ve východní části světa terorismus. Obě tyto složky potlačovaly (komunismus až zesměšňoval) mystiku.

Dlouho existující náboženství zjistila, že není pro ně jednoduché vyrovnat se s „moderním „ světem a jeho hodnotami. Náboženství však i nadále zůstává zdrojem síly a útěchy pro miliony lidí, stejně jako omluvou pro nenávist a konflikty.
Velmi mnoho lidí si ponechalo jistou formu víry, ale už nemají tak silný vztah k organizovanému křesťanství, tj. K církevní obci a jejím rituálům, kromě toho, že jsou křtěni a že uzavírají sňatky v kostele. Po dlouhém období, kdy byli věřící lidé ve střední a východní Evropě a v Rusku utiskováni a pronásledováni, umožnil pád komunismu, že náboženské aktivity mohly být opět provozovány veřejně. Nelze však odhadnout, zda je to předzvěst nějakého davového návratu k církvi a k náboženskému oživení.


Křesťanství

Hlavním proudem křesťanství je římsko-katolická církev, jejíž hlavou je papež. Během 19. a 20. století se na papežském stolci vystřídalo 14 papežů (viz seznam papežů).
r. 1800 - 1823 … přijaté jméno PIUS VII
Po kompromisu s Napoleonem I. Obnovil po r. 1814 Papežský stát a Jezuitský řád. Pokoušel se o nové uspořádání církve a státu ve všech evropských zemích.

r. 1831 - 1846 … ŘEHOŘ XVI
Byl zvolen díky politickému vlivu Metternicha. Bojoval proti národní a státní církvi. Za ideál považoval středověké papežství a odmítal reformu církevního státu.

r. 1846 - 1878 … PIUS IX
Jeho pontifikát byl nejdelší v dějinách papežství - 32 roků. Byl nucen řešit konflikt církve a státu a zánik církevního státu.
1854 - vyhlásil dogma o neposkvrněném početí Panny Marie
1870 - na 1. koncilu vatikánském vyhlásil výčet domnělých omylů moderní doby a dogma o papežské neomylnosti.

r. 1914 - 1922 … BENEDIKT XV
Za 1. světové války usiloval o zprostředkování příměří mezi válčícími stranami. Po válce se snažil o zmírňování následků války. Do dějin vstoupil jako „PAPEŽ MÍRU“

r. 1922 - 1939 … PIUS XI
Posílil postavení Vatikánu, nejznámější byla smlouva s Mussolinim, která zabezpečovala suverenitu svatého stolce a církevního státu. Otevřeně měl výhrady vůči fašismu.

r. 1939 - 1958 … PIUS XII
Za 2. světové války udržoval přísnou neutralitu. I když se pokusil zabránit organizováním kontaktů Velké Británie a Německa (1943). V komunismu viděl větší nebezpečí než v nacismu.
1949 - exkomunikoval z církve všechny komunisty

r. 1958 - 1963 … JAN XXIII - PAPEŽ REFORMÁTOR
Jmenoval kardinálem Afričana, Japonce, Filipince. Vystupoval v zahraniční politice - zmírnění mezinárodního napětí, mírové řešení sporů.
1962 - zahájil Druhý vatikánský koncil

r. 1963 - 1978 … PAVEL VI
Ukončil 2. koncil vatikánský, prosadil řadu reforem. Jako první papež navštívil r. 1964 svatou zemi, vedl rozhovory s východoevropskými státníky, prosadil jmenování biskupů. Vyzýval k posílení kontaktů západu s třetím světem.

r. 1978 … JAN PAVEL II
První papež slovanského původu podnikl řadu zahraničních cest. K jeho heslům patří „Chceš sloužit věci míru - važ si svobody“, Je velkým reformátorem, zasloužil se o sbližování církví. Omluvil se za upálení Jana Husa. Je letos 25 let papežem.


Koncily

19. století … 1869 - 1870 … První koncil vatikánský
Přijal konstituci o víře vymezující vztah víry a vědění. Definoval po bouřlivém rokování učení o primátu a neomylnosti papeže, což vedlo k rozchodu části kléru s katolickou církví. Další jednání byla trvale přerušena prusko-francouzskou válkou, koncil do dneška není oficiálně ukončen.

20. století … 1962 - 1965 … Druhý koncil vatikánský
Je považován za nejvýznamnější mezník v životě církve od dob konstantinovského obratu, překonání konstantinovského období s jeho těsným spojením náboženství a politiky, moci a církve, zřeknutí se protireformačně vyznání víry, přechod k církvi odpovídající moderním požadavkům.
(Konstantinovský obrat je období v dějinách křesťanské církve a teologie, v němž probíhala přeměna křesťanství z náboženství trpěného s ostatními rovnoprávné a posléze v náboženství státní a výlučné).
Křesťanští mystikové nacházejí v bibli řadu výkladů mystické zkušenosti.
Na mystéria a mystiku se odvolává theosofie, antroposofie, hermetismus - C. G. Jung, Aleister, Crowley, R. Steiner a další.
Až do pádu komunismu byla tato jména a jejich učení prakticky nedostupná, pro lidi komunistického bloku.


Islám

Islám je druhé největší náboženství. Funkce státu a náboženství se prolínají do jediného rámce pro společenství muslimů. Stále platí - Pevná víra je nezbytným atributem muslima. Síla náboženství v politice dává vznik různých náboženských frakcí.

r. 1928
Bylo založeno „Muslimské bratrstvo“, které praktikovalo účast na masových demonstracích i v akcích individuálního teroru. Z radikálních interpretací jeho myšlenek (vycházejících z původního „čistého islámu“) vyšel islámský extremismus.

r. 1979
Revoluce v Iránu rozpoutala hnutí na oživení islámu, které chtělo návrat k tradičním hodnotám. Islamizovaná politika charakterizovaná jako - islámský fundamentalismus - začala kolem r. 1980 vyzývat ke „svaté válce“, jakožto reakce proti západním vlivům. Hněv byl a je namířen proti Spojeným státům, které zosobňují právě „západní hodnoty“

r. 1980
Případ Salmana Rushdieho (Ráždiho). Byl obviněn za rouhání proti islámu, byl nad ním vynesen rozsudek smrti nehledě na to, že byl zcela mimo iránskou soudní pravomoc. V islámu je mystika zastoupená v súfismu. Moderní reformismus jej odsoudil za výchovu k pasivitě.


Judaismus

19. století - žijí Židé po celém světě a stále si udržují svoji víru. V celém světě však proti nim vybuchují projevy nenávisti, jsou organizovány snahy o vyhlazení Židů (a to nejen za a po 2. světové válce Němci).

r. 1948 - byla obnovena židovská státnost a byl založen stát Izrael. Což vedlo k palestinské válce. Spory, násilí i teroristické útoky přetrvávají dodnes.
V současné době zůstává respektování základních náboženských hodnot a tvoří jednotný komplex náboženské, národní i kulturní roviny.
Židovská mystika byla a je stále významná - KABALA


Buddhismus

Buddhismus byl vystaven značné perzekuci obzvláště v Číně, během tzv. Čínských reforem. Vyvrcholení nastalo ve Lhase v březnu 1959 - Dalajláma byl vyhnán a s ním odešlo 80 tisíc Tibeťanů do severozápadní Indie, která poskytla Dalajlámovi azyl.
Současný Dalajláma je čtrnáctým Dalajlámou, je velmi osvícený a vzdělaný, je spojený se světskou mocí. Dalajlámou je od r. 1940.
V Evropě se aktivní zájem o buddhismus projevoval zejména od začátku 20. století. Buddhismus si podržel a má zde značný význam kult mnoha místních božstev a magické rituály.


NÁBOŽENSTVÍ 19. A 20. STOLETÍ … ŘÍMSKO-KATOLICKÁ CÍRKEV

Přehled papežů:
přijaté jméno:   období působení:

Pius VII           1800 - 1823
Lev XII            1823 - 1829
Pius VIII           1829 - 1830
Řehoř XVI           1831 - 1846
Pius IX          1846 - 1878
Lev XIII              1878 - 1903
Pius X           1903 - 1914
Benedikt XV       1914 - 1922
Pius XI           1922 - 1939
Pius XII           1939 - 1958
Jan XXIII            1958 - 1963
Pavel VI           1963 - 1978
Jan Pavel I        1978
Jan Pavel II       1978 - doposud
 
H+M


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz