Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Aleister Crowley: Magie bez slz, 43
Kapitola XLIII: Svatý Anděl Strážný není Vyšší Já, ale objektivní individualita.

Drahá sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Při procházení několika nedávných dopisů vidím, že tvoje otázka ohledně Williama Gillette a Andělů byla skutečně rozžhavená dvojka. Držíš se syčení já, toho jemného já. Měla jsi na mysli nejen se informovat o sféře bytostí, kam andělé patří, ale také jestli jsou náchylní k nehodám, neštěstím a tak podobně.
Odpověď je taková, že to záleží na andělovi – pro účely tohoto dopisu, navrhuji používat slovo anděl pro všechny netělesné bytosti, od démonů po bohy – ve všech případech, jsou objektivními bytostmi; subjektivní anděl je rozdílný od snu jen nepodstatně.

Někteří andělé jsou vlastně emanací živlů1, planet nebo znamení, ke kterým náleží. Jsou částečnými bytostmi velmi podobně jako zvířata. Nejsou mikrokosmem, tak jako muži a ženy. Jsou téměř zcela složeni z planet (nebo ať je to cokoli), ke kterým náleží. Ostatní části jejich bytosti, pokládám téměř za náhodné. Například Archanděl Ratziel je pánem společenství andělů Auphanim; nikdo si nesmí představovat, že všichni tito andělé jsou stejní, neboť to by pak nemělo příliš smysl. Mají jakousi strukturu, něco jako individualitu; a charakter a vystupování toho Anděla, může být určen jeho jménem.

Nemyslím si, že jsem někde zmínil, jak se to určení dělá. Vezměme si například Qedemel – hebrejská písmena Q.D.M.A.L. Numerace je 175, což je součet prvních 49 čísel, tak jako náleží Venuši.2 Mohli bychom tedy očekávat, že hlava nebo čelenka toho ducha, bude nějakým způsobem charakteristická pro znamení Ryb. Rámcová forma těla bude naznačena písmenem Daleth, písmeno Venuše a dolní část (nebo možná kvalita) bude určena vodním Mem. To omezení Aleph Lamed se obvykle bere k určení vhodných symbolů. Například Aleph by mohlo ukázat zlatou auru a Lamed dvojici vah. Nějaké další podrobnosti by mohly vzejít, kdybychom vzali písmena Daleth a Mem dohromady, vzniklo by Dam, což je hebrejské slovo pro krev. Z takové úvahy je možné vytvořit ilustrovaný obraz v mysli, který by mohl sloužit jako standard, ke kterému by více méně mělo každé jeho zjevení sedět.3 Otázkou je, nakolik jsou takové bytosti nesmrtelné nebo věčné.
Na příkladu výše, je evidentní, že jeho existence (anděl Qedemel), je závislá na planetě Venuši; můžeme se domnívat, že kdyby byla Venuše zničena a vypadla ze solárního systému, už by nebylo Qedemel. Ale je to příliš unáhlený soud; Venuše samotná je pouhou emanací čísla 7, a tak je nezničitelná. (Rukou psaná poznámka: Protože ona-on pochází z… toho kdo je (trojúhelník) + (čtverec), 3+4)
Je to podobné té představě výše, která je někde na pozadí běžných představ, že elementálové jsou nesmrtelní a stanou se smrtelnými, když jejich ambice a oddanost způsobí, že se inkarnují jako lidské bytosti. (Je tohoto dosáhnuto nějakého druhu sňatku s reinkarnujícím Egem? Nebo jak? Všechno tohle je obskurní; potřebujeme více evidencí.)
Budeš nepochybně číst v mnoha Východních příbězích o zničení vodních nymf nebo Nats tak, že jim byl pokácen strom, ve kterém měly své obydlí. Nymfa, podobně, by byla zničena, kdyby její fontána byla vysušena.
A teď otázka, může se takový anděl někdy zmýlit, čímž se myslí, jestli může někdy být nepravdivý vůči vlastní přirozenosti? Nevidím, jak by si někdo něco takového mohl představovat; oni jsou natolik kompletními bytostmi živlů, ze kterých jsou složeni, že musí být považováni za zcela zbaveni vůle ve všech srozumitelných významech toho slova. Jejich akce jsou ve skutečnosti pouze re-akcemi. Oni samozřejmě naprosto ztrácí v Nadpřirozené Triádě4. Tak není otázek o tom, jestli v nich je něco, co by sestrvalo skrze změnu. Možná, by bylo lepší říct, že změny se jich příliš nedotýkají. Vezmu-li to z jiného konce, dalo by se říct, že jsou přídavnými jmény, nikoli podstatnými. Jsou pouze účelnými manifestacemi živlů, ke kterým náleží a k písmenům jejich jména.

Na druhou stranu, je tu zcela odlišný druh anděla; zde musíme být obzvláště opatrní a pamatovat si, že zahrnujeme bohy i ďábly a jsou mezi nimi takové bytosti, které za žádných okolností nejsou závislé na jednom konkrétním prvku své existence. Jsou vlastními mikrokosmy, ve stejném smyslu jako muži a ženy. Jsou individualitami, které posbíraly prvky své struktury a vzaly je jako možnosti a pohodlí jim diktuje, stejně tak jako nám lidem. Rozuměj, že bohyně jako Astarte, Astaroth, Cotytto, Aphrodite, Hathoor, Venus, nejsou pouhými aspekty té planety*; jsou oddělenými individualitami, které byly vzájemně rozpoznány a přináležejí Venuši pouze proto, že jejich charakteristické povahové rysy se blíží tomuto ideálu.
Je teď jednoduché odpovědět na otázku jejich vývoje, stárnutí a umírání; jsou ze stejného řádu Přírody jako jsme my samy, téměř cokoli je pro nás pravdivé, je také pro ně.
*“Venuše“ je samozřejmě „věc-o-sobě“; planeta je pouze jednou z věcí té celé ideje. Měl jsem tendence spíše rozvést toto téma, kvůli jedné osobní důležité otázce, která vzešla z vícera nedávných dopisů; tak věřím, že Svatý Anděl Strážce je Bytost tohoto řádu. On je něčím více než člověkem, možná je bytostí, která už prošla skrze stupně lidství a jeho podivně intimní vztah s jeho klientem je vztahem na bázi kamarádství, komunity, bratrstva nebo Otcovství. On není, zdůrazňuji, pouhou vlastní abstrakcí; a to je důvod, proč jsem poněkud tvrdě trval na tom, že termín „Vyšší Já“ zahrnuje „zavrženíhodné kacířství a nebezpečnou iluzi“.
Kdyby tomu tak nebylo, neměla by Svatá Magie Mága Abramelina smysl.
Kromě jakýkoli teoretických spekulací, moje Sammasati a analytická práce nikdy nedosáhla než pouhého naznačení existence Svatého Anděla Strážce. On není k nalezení nijakým pátráním v sobě. Je pravda, že ten proces analýzy nakonec vede k seberealizaci, což není nic více než jen úhel pohledu nerozeznatelný sám o sobě od jakéhokoli jiného úhlu pohledu; ale Svatý Anděl Strážce je přesně v té stejné pozici. V milionech směrech si mohou být tyto identity blízko, ale kompletní identifikace není nikdy dosažitelná.

Zapamatuj si především tohle; oni jsou objektivní, nikoli subjektivní, jinak bych na nich neměl plýtvat Magick.

Ještě ti řeknu zejména v souvislosti k Bohům, že Bůh Jupiter, kterého invokuješ, není nutně stejný, kterého invokuji já. Je zcela jasné, že pakliže se ti jakkoli zjeví, je toto zjevení upraveno k tvé vlastní citlivosti; stejně jako v běžném životě, tvoje představa konkrétního kamaráda, může být zcela odlišná od toho, jak daného člověka vnímám já. Třeba je muzikantem, a tak se stane, že jsem k jeho naprosté části osobnosti prakticky necitlivý. Ty bys s ním mohla mluvit hodiny, a já bych tomu, co bylo řečeno rozuměl jen málo nebo nic. Podobně, kdyby byl horolezcem, tak bys zase ty byla tou zvláštní osobou, která je mimo.

Láska je zákon, láska pod vůlí.

Bratrsky tvůj,
666
1 Angl. the elements
2 Sic. Součet prvních 49 přirozených čísel je 1225, což je tím pádem čtvrté „magické číslo“ Venuše; 175 je třetí, když 1225^7, odsud ten součet čísel každého řádku „magického čtverce“ Venuše – T.S.
3 To je v podstatě učení Golden Dawn s drobnými Crowleyho úpravami – T.S.
4 Angl. In the Supernal Triad. Pravděpodobně míněna triáda Kether-Chochma-Binah.
 
Přeložil Anakin, 11.10.2020, Mnichov


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz