Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Aleister Crowley: Magie bez slz, 2
Kapitola II: Potřebnost magie pro každého

Drahá Sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.

Rád od tebe slyším, že jsi spokojena s mým vysvětlením, co je Magie a na čem stojí její teorie. Je také potěšující slyšet, že jsi měla takový zájem a zbystřila si něco z té práce i ve světě; a co víc, bereš jako fakt, že tato zřejmě těžko srozumitelná a irelevantní informace má okamžitý dopad na tvůj dnešní osobní život. Přesto, nepřekvapila si mě. Měla ses ještě zeptat: „Proč bych měla studovat a věnovat svůj čas a energii k získání dovednosti ve Vědě a Umění Magie?

No, dobře, pravděpodobně si neporozuměla mým poznámkám z jednoho z našich dřívějších rozhovorů tak dokonale, jak sis myslela! Klíčový bod toho, mého výkladu bylo to, že Magie není vedlejší záležitostí tvého hlavního směru života, jako by mohla být muzika, zahradničení, nebo sbírání nefritů. Ne, každý akt tvého života je magický akt; kdykoli z ignorance, ledabylosti, nemotornosti a tak dále, dosáhneš nedokonalého úspěchu, nevyhnutelně zaregistruješ neúspěch, nekomfort, frustraci. Náhodou pro všechny z nás, většina z klíčových životních činností se děje neúmyslně; „nevědomí“ se tak dobře naučilo konat svoji „Pravou Vůli“, že není potřeba zasahovat; když se tato potřeba objeví, říkáme tomu nemoc a poohlížíme se k opravení toho stroje, aby spontánně uvolnil naplnění jeho funkce.
Tohle je ale jen část příběhu. Tak jak se věci mají, všichni jsme se vydali do Vesmíru nezměřitelných, nekalkulovatelných možností situací nikdy uvažovaných z pohledu Evoluce. Člověk je mořská nestvůra; Když se rozhodne, že by pro něj bylo lepší žít na zemi, musí si nechat narůst plíce místo žaber. Když chceme jezdit po sněhu, musíme vymyslet lyže; Když si přejeme vyměňovat myšlenky musíme zařídit konvenční uspořádání zvuků, uzlů na provázku, vyřezávané nebo psané znaky – slovem řečeno – vydat se na neomezený oceán hieroglyfů nebo symbolů toho nebo jiného druhu. (Teď bych měl vysvětlit nejvyšší důležitost takových systémů; vlastně, Universum o sobě není a nemůže být nic než uspořádáním symbolických znaků!)
Tady jsme, chyceni v síti okolností; Když chceme dělat cokoliv za automatickým vegetativním životem, musíme se vědomě věnovat Magii, „Vědě a Umění“ (abych připomenul!) „která způsobuje změnu ve shodě s Vůli.“ Všimni si, že ta nejmenší zahálka nebo chyba, znamená, že se stanou věci, které sobě neodpovídají; když se to tak stane, navzdory našim snahám jsme (dočasně) zmateni; když je to naše ignorance toho, co chceme, nebo nedostatek schopností k dosaženi našeho záměru, tak vytváříme konflikt v naši vlastní Přirozenosti: náš čin je sebevražedný. Takový vnitřní konflikt stojí za skoro všemi neurózami, což ostatně nedávno „objevil“ Freud – jako kdyby to v minulosti velcí učitelé neučili, a ještě navíc bez Freudových hrubých chyb! Zejména učení Tao, je nejpřesnější a nejvíce empatitcké v tomto smyslu; jasně, některým z nás se to může jevit jako trochu moc; protože v tomto schématu není nic přípustné, pouze přizpůsobení se okolnostem bez jakéhokoli tření.1 „Shovívavost a spravedlnost“ se zamítají! To, že nějaké takové nápady, někdy existovaly (říká Lao-tse) je pouze důkazem univerzální poruchy.

Taoiští sektáři, podle všeho předpokládají, že Dokonalost je nepřítomnost jakéhokoli narušení Proudu Nevědomosti; a to je téměř jako buddhistická idea Nibány.
My, kdož přijímáme Zákon Thelémy, měli bychom se teoreticky s tímto učení shodnout, ale nemůžeme připustit, že by tento plán fungoval v praxi; náš cíl je to, že naše Nic (Nula)2, ideální a perfektní samo o sobě, by si mělo užívat sebe samo skrze realizování sebe v naplnění všech možností. Všechny tyto jevy3 nebo „body událostí“4 jsou rovnocennou „iluzí“; Nic je vždycky Nic; Avšak projekce Nic na tomto plátně jevů pouze nevysvětluje, ale obsahuje To Universum. Je to jediný systém, který usmiřuje všechny protiklady vlastní pro Myšlení i Zkušenost; protože v něm „Realita“ je „Iluze“, „Svobodná Vůle“ je „Osud“, „Self“ je „Not-Self“; a tak pro každé puzzle Filozofie.
Analogie nekonečného kousku řetězu není špatná. Jako hnací pás, nemůžeš na něm uvázat uzel.5 Všechny ty spletitosti, které můžeš vynalézt jsou „Uzly Toma Blázna6“ a rozmotají se jen tím správným dotekem. Vždycky to bude jeden ze dvou: Nic nebo Dva! Avšak každé nové přeskládání, vrhá světlo na různé možné úhly, na Přirozenost toho Řetězu. Pokud to rozdělíš, je to vždycky „Nic“; ale stane se „Vším“ když si s tím hraješ7, jelikož tu není žádný limit, co do kombinací, které z něj můžeš udělat, uložené jsou jen ve tvé představivosti (kam celá ta věc patří!) a která mocně roste se Zkušeností. Proto stojí za to se obohacovat všemi možnými způsoby.
A tak (a tohle by si řekla), je potom nemožné „činit špatně“, jelikož jsou všechny jevy rovnocennou „Iluzí“ a odpověď je vždycky „Nic.“ V rovině teorie ti někdo těžko může takové tvrzení vyvrátit; ale co v praxi - co s tím? „Stav Iluze, který konvenčně nazývám současným vědomím je takový, že povaha činu A je mi přirozenější než povaha činu B?“ Nebo: A je zkratkou k Nic; A méně pravděpodobně způsobí vnitřní konflikt. Je to k něčemu?8
Nabídni psovi šťavnatou kost a kopu slámy; přirozeně si vezme kost, kdežto kůň by si vybral seno. Takže, zatím co si sebe představuješ jako Velkou Dámu hledající Skrytou Moudrost, přirozeně přijdeš ke mně; Kdyby sis myslela, že jsi Negrovská Zpěvačka hrála bys na banjo a zpívala písně, tak abys přivábila peníze z toho Světa od náročného Obecenstva! Tyto oba počiny jsou v samé podstatě identické – viz AL I, 22 – a vnímání tohoto faktu by tě dělalo Zasvěcencem velmi vysokého postavení; avšak ve všedním světě jsi „opravdu“ tou Velkou Dámou a opouštíš tu zpěvačku a adoptuješ si sirotka, aby nesl své banjo!
A teď, co mi dělá starosti je toto: Jestliže jsem vysvětlil a nebo nevysvětlil tuto záležitost s „Magií“ – „Když jsem se teprve teď dozvěděl o Magii, jako o alespoň seriózním předmětu ke studiu, proč bych si měl osvojit znalost jejích principů a nabýt sil které bych jejím zvládnutí získal?“ Musím tě uplácet sliby o zdraví, bohatství, moci nad ostatními, moudrostí, thaumaturgickými dovednostmi, úspěchem ve všech světských ambicích – tak jako bych docela upřímně mohl? Věřím, že nic takového není třeba – a přesto, měl bych to vyznat? Bylo tomu tak jen proto, že všechny ty dobré věci v životě, se najednou pro mě staly bezcenné, tak jsem se vydal naproti k dosažení Moudrosti. a přitom si užívám dosyta „Hostiny Života“, což mě chrání před přeplněností, otrávením nebo přerušením, jelikož vím že je to vše Sen a to mi dává Sílu, abych ten sen změnil podle své vůle v jakékoli podobě, která bude pasovat mému Sklonu9.
Dovol mi vše velmi stručně shrnout; jako obvykle mě mé nadšení zlákalo k přišperkování té mudrcovské rozmluvy Básnikovou představivostí!
Proč bys měla studovat a praktikovat Magii? Protože si nemůžeš pomoct a měla bys to raději dělat důkladně než blbě. Jsi už v tom, jestli se ti to líbí nebo ne; (…)10

Láska je zákon, láska pod vůlí.
Bratrsky,
666
1 Angl. „for nothing is permissible in that scheme but frictionless adjustment and adaptation to circumstance“. Domnívám se, že lze parafrázovat jako: Nepromítání osobních záležitostí do objektivní reality a přístupu ke všemu, co se děje, bez hodnocení.
2 Nothing
3 Phenomena
4 Point events
5 Driving band: V dělostřelecké skořápce je hnací pás nebo rotující pás pás měkkého kovu poblíž dna náboje, často vyrobený z pozlaceného kovu, mědi nebo olova. Wikipedia (angličtina)
6 Uzel Toma blázna je někdy považován za uzel pout, ale pro tento účel je poněkud podřadný uzlu, který obvykle nese toto jméno. Je to dobrý uzel, s nímž lze zahájit mírně fantastickou ovčí drť. To je také používáno jako trikový uzel kvůli rychlosti se kterým to může být vyrobeno. Wikipedia (angličtina)
7 N+/-N = Two or Naught; one is the Magical, the other the mystical, process. You will hear about this one day! (pozn. A.C.)
8 „Will that serve?“
9 Inclination. Interpretuji podobně jako „Přirozenost“ tj. „Nature“
10 Dopis končí několika slangovými výrazy a pojednání o golfu s analogií k číslům 6 a 19. Nevím si s překladem rady. Vzhledem k celému textu, bych si myslel, že přirovnání by mohlo sloužit k navedení na myšlenku tohoto typu: Proč bys měla pokračovat ve všedních automatických činnostech, které jsou velmi vzdálené od vědomého konání. Číslo 19 souvisí s IT – vědomím, možná zde bude souvislost. Uvádím kompletní originální text: „why go on topping your drive, and slicing your brassie, and fluffing your Niblick, and pulling your iron, and socketing your mashie and not being up with your putt – that is 6. and you are not allowed to pick up. It is a far cry to the Nineteenth, and the sky threatens storm before the imminent night.
 
Přeložil Anakin, 11.11.2020, Mnichov


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz