Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Aleister Crowley: Magie bez slz 65
Kapitola LXV: Člověk

Drahá Sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Doufám, že jsem ti v předchozích dopisech poskytl alespoň nějakou představu o zasvěcené koncepci Makrokosmu, a také, že jsem jasně vysvětlil, proč musíme používat symbolický jazyk a proč je nutné vytvořit speciální abecedu jako základ pro naši konverzaci o Magick. Také jsem ti poskytl grafy této abecedy. Samozřejmě by to bylo nemotorné a těžkopádné dát všechny ty různé systémy symbolů na Strom života. Strom je opravdu základnou naší klasifikace a doufám, že už teď si dobře obeznámena s procesem představy všeho na patřičných větvích Stromu života. V posledním dopise mi děkuješ, že jsem ti vyjasnil zasvěcené učení o Universu; a teď velmi oprávněně požaduješ tak, a teď kde jsme my?

Zdržuješ mě u jednoho z nejstarších axiomů Qabalah. To, co je nahoře, je jako to, co je dole, a ptáš se mě na podrobnosti. Ptáš se, co je složením Člověka? S jakými částmi Velkého Systému se ten Malý Systém shoduje 1?
Pravděpodobně udělám nejlépe, když odkážu tvoji pozornost k textu o Člověku v mé malé knize Little Essay Toward Truth.
V některých ohledech není ten popis tak jasný, jak bych si byl přál. Fakt je, že esej byla napsána především k užitku těm lidem, kteří jsou nějak seznámeni se Stromem života a jeho korespondencemi. Nevím však ani dnes, dvacet let poté, jak podat fakta jednodušeji. Varoval jsem tě na začátku, že v tomto studiu jsou zásadní obtíže, které nelze přeskočit ani se jim nedá jinak vyhnout.
Avšak nakonec je to ta samá obtíž, kterou zažívá každé dítě, které začne sučením jakéhokoli druhu. V latině, například, se doví, že mensa znamená stůl, který náleží k první deklinaci a je ženského rodu. Není tady žádné pro, žádné vysvětlení není možné; dítě to musí vzít jako skutečnost, která patří k danému jazyku a učit se s plnou důvěrou. A pouze po posbírání hromady nesrozumitelných podrobností vše zapadne jako skládačka na své místo a člověk zjistí, že je schopný vyložit klasické texty.
Musíš být trpělivá; musíš si opakovat a procházet vše, co je ti předkládáno a jen tak přijdeš k jasnému pochopení toho předmětu a také uvidíš, že jsi automaticky schopná přemýšlet v jazyce, který ti byl v počátcích takovou bolestí.
Cítím, že tě musím nechat s těmito popisy a grafy napřed v bolesti, ale nakonec budeš pyšná a spokojená, protože nalezneš, že spontánně uchopíš více komplexní kombinace těchto písmen a slov, které jsou jako anatomie našeho těla našeho Učení.
A nezapomeň to staré a velmi známé přísloví: „Pijte zhluboka nebo neochutnejte Pierianův pramen! – Trochu učení je nebezpečná věc.“ 2
Láska je zákon, láska pod vůlí.
Bratrsky tvůj,
666

Poznámka: Originál dopisu byl doprovázen čtyřmi diagramy Stromu života. Tři z nich byly kopiemi diagramů, které jsou v Knize Thothově. Byly překresleny a v některých případech zrekonstruovány jako pokus zpřístupnit tyto informace elektronicky.1 To coincide (shodovat se, kolidovat, konat se ve stejnou dobu).
2 Drink deep, or taste not the Pierian Spring! – A little learning is a dangerous thing.
 
Přeložil Anakin, 11.5.2021, Mnichov


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz