Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Zednáři a Rosekruciáni

Tajné společnosti hrály v dějinách vždy velkou úlohu - nebo se tomu tak mnozí aspoň domnívají. Protože se jednalo o společnosti tajné, není jejich skutečná úloha do dneška objasněna. Tyto společnosti se často kryly rtůznými druhy mystifikací. Skutečnost často nelze oddělit od fám.

Zednáři

Kořeny zednářství sahají až do starověku. V antickém Římě existovala kolegia řemeslníků, kteří měli zvláštní postavení, protože se v nich sdružovali stavitelé chrámů a ti byli považováni za zástupce bohů. Stavební řemeslníci nebo také zedníci, požívali různých výsad, dokonce byli chráněni papežskou bulou. Stavební řemeslníci zastupovali všechny profese potřebné při stavbách velkolepých chrámů. Byli tam zastoupeni architekti, statici, kameníci a další stavební profese. Postupně byly zakládány tzv. Chrámové hutě, zde byla předávána řemeslnická tajemství mezi členy kolegia. Členové užívali speciální poznávací znamení, různá gesta, stisky rukou. Postupem času chrámové hutě začaly plnit i sociální roli, kdy si členové pomáhali při nemocech a nezaměstnanosti. Mnohé z hutí se připojili ke klášterům, protože ty byly nejen středisky vzdělanosti, ale poskytovaly i ochranu. Později, kdy se chrámy začaly stavět jiným způsobem, hutě postupně přijímaly členy i z jiných profesí.

Založení řádu Svobodných zednářů spadá do Anglie a r. 1717. Název řádu pravděpodobně vznikl z anglických výrazů, kdy zedník pracuje s „tvrdým či měkkým materiálem“, neboli tvrdým či měkkým kamenem. Jiné prameny tvrdí, že zednáři žili opravdu svobodně. Poznávací znamení se rozšířilo o symbolický oděv - zástěru, coby symbol nevinnosti a čistoty, rukavice - symbol síly a moci, pracovní zednické nářadí - symbol dostavby chrámu, úhelník, kružítko a zednické lžíce - symbol schopnosti spojovat. Všechny tyto symboly mají skrytý význam, kterým není nic jiného, než práce na rozvoji vlastní osobnosti.

Řád se rychle šířil a měl výrazně nadnárodní charakter. Postupně se rozrůstal ve Francii, Německu, Rusku, Rumunsku, Českém království, Rakousku a jiných státech Evropy, neminul ani Ameriku. S nástupem císaře Františka na trůn bylo hnutí zakázáno v souvislosti s obavami revoluční Francie. Hnutí sehrálo velmi významnou roli v „národním obrození“, které se týkalo Českého národa.

Svobodní zednáři stáli vždy u zrodu velkolepých národních změn, ať už se to týkalo politiky, kultury či jiných oblastí. Za poslední téměř tři století zednáři sehráli obrovskou ekonomickou, politickou, vojenskou a kulturní úlohu.
Dnešní zednářství, zejména ve státech totalitních režimů, navazuje na historické tradice s přizpůsobením moderní společnosti. Doménou všech zednářů však stále zůstává „opracovávání hrubého kamene“, neboli transformace své osobnosti.
V současné době je zednářství společnost, která se snaží o duchovní růst svých členů. Tento růst je veden v duchu pomoci bližním.
K výrazným osobnostem zednářů patřili - Ignác rytíř Born, většina panovníků Řecka, Polska, Anglie a Německa, Hayden, Mozart, Tolstoj, Turgeněv, Wilde, Z. Freund, většina amerických prezidentů, z českých osobností je to prezident Beneš a jiní.


Rosekruciáni

Rosenkruciáni, neboli bratři Růžového Kříže, je mezinárodní společenství, jehož členy jsou lidé na intelektuální výši. Podstata Rosenkruciánů spočívá v předávání pradávné a přece vždy nové moudrosti o vývoji lidského bytí. Tyto moudrosti byly vždy předávány v přiměřené formě dané doby.
I když vznik řádu patří do 14. století, jeho kořeny sahají až do Starého Egypta, zejména do doby vlády faraona Amenhotepa IV., a jeho manželky Nefertijti. V tomto období Starověku se začaly otevírat školy mysterií, kde se vzdělávali umělci, filozofové a vědci. Seznamovali se s učením o Bohu a člověku. Do Egypta tak proudili učenci z různých zemí a po načerpání vědomostí se vraceli domů, kde učení šířili dál. Mimo teoretického učení se šířily iniciace a rituály. Takto postupně v různých koutech světa vznikaly první řády pod různými názvy. Členové řádu se vývojem doby museli skrývat, protože byli pronásledováni církví.
V r. 1459 se vysoká duchovní bytost vtělila do lidské osobnosti, která nesla jméno Christian Rosenkreutz. Tato osobnost působila jako učitel zasvěcených žáků. Tato spirituální individualita působila vždy jako vůdce rosenkruciánského učení. Do 18. století se bratrstva, mající přísná pravidla, uzavírala před vnějším světem.
V 18. století bratrstvo proniklo do střední Evropy a rosenkruciánské moudrosti se začaly šířit do kultury a literatury. Největší osobnost této doby byl J. W. Goethe, který ve svých dílech podal nejhlubší moudrosti.
V 19. století rosenkruciánské vědění muselo ustoupit do pozadí a opět ve století 20. se zpřístupnily jeho prameny. V tomto století byl výraznou osobností rosenkruciánů Rudolf Steiner, který svým jasnozřením předával moudrosti skryté mimo náš svět.
Před II. Světovou válkou bylo učení zachycené v knihách, převezeno do USA a jedině tak se mohlo dochovat. Po válce se vrátilo zpět, do všech zemí Evropy a opět došlo k zakládání nových řádů. V současné době je řád zastoupený v devadesáti státech.
Z britských rosenkruciánů vznikla organizace Hermet. Řád „Zlatý úsvit“, (Mathas, Westcatt, Crowley, Macken). V Německu vznikl Vril a Thule.
Rosenkruciánská činnost se také projevila v Čechách a na Moravě, hlavně v 18. století. Základem učení bratrstev byl výklad kabaly, číselná symbolika, magie, alchymie a experimentální přírodověda. Sídlo řádu bylo v Brně a v Praze.
Do řad rosenkruciánů patřili - H. P- Blavatská, J. A. Komenský, Descartes a mnoho dalších zvučných jmen. Z britských rozekruciánů vznikl Hermetický řád Golden Down (Zlatý úsvit) - členy byli Mathers, Westcott, Crowley, Machen, Yeats. V Německu vznikl Vril a Thule.
 
J.P.


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz