Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Aleister Crowley: Magie bez slz 46
Kapitola XLVI: Sobectví

Drahá Sestro, Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Sobectví? Těší mě, že máš plno starostí s touto kostí, která je plná masa; jemné, šťavnaté maso, žádné z tvých Chlazených Argentinských nebo Canterburských jehněčích. Je to pánev, co víc; na ní svým způsobem stojí celá struktura etiky Thelémy. Je v tom však nebezpečí; tato otázka je pastí pro ušlechtilé, velkorysé a vysoce smýšlející. Nesobeckost, velký znak Mistra Chrámu, kvintesence jeho snažení; není s tím v rozporu nebo přímo v protikladu; je perfektně slučitelná (ne, měli bychom říct kamarádská?)

Kniha Zákona má mnoho co říct k tomuto tématu a nebere si servítky.
Prvně text; kázání potom, jak říká básník.
AL II, 18, 19, 20, 21.: Jsou mrtvi tito bližní; citu nemají. Pro ubožáky a smutné tu nejsme. Páni země jsou naši příbuzní. 1
Má Bůh žít v psovi? Ne! Jen ti nejvyšší patří k nám. Ti se budou radovat, naši vyvolení: ten, kdo se rmoutí, k nám nepatří. 2
Krásní a silní, poskakující smíchem i ti v mdlobách rozkoše, rozhodní a ohnivý, ti patří k nám. 3
Nemáme nic společného s vyvrženci a neschopnými: nech je zemřít v bídě. Neboť citu nemají. Slitování jest neřesti králů: rozdrťte ztroskotance & slabochy: tohle je zákon silných: toto je náš zákon a radost světa. … 4
To tvoří normu a s pomstou!
(Pozn. citu nemají je dvakrát zopakováno. Mělo by být něco důležitého v tomto skrytém tvrzení.)
Tato pasáž se stává přepjatou, ale následující verš pokračuje v tématu, nastavuje filosofickou základnu těchto zjevně násilných a arogantních poznámek. … Je to lež tato pošetilost namířená proti sobě… (AL II, 22) 5
Toto je centrem učení Thelémy v její podstatě. Co bychom tím měli rozumět? Že tento debilní a otravný kult slabosti – někteří tomu říkají demokracie – je naprosto odporný. Pojďme se na věc podívat. (Napřed konzultujte s AL II, 24, 25, 48, 49, 58, 59. a III, 18, 58, 59. Mohlo by být matoucí, kdybych citoval celé tyto texty; ale objasňují toto téma podstatně více.) Slovo soucit 6 je jeho přijatým významem – což
je špatná etymologie – míní, že jsi hodný chlapík a ostatní jsou zlí 7; znamená, že ho urážíš lítostí za jeho neštěstí. Ale Každý muž a každá žena je hvězda; tak to nedělej!
Máš ke každému přistupovat jako ke Králi stejného řádu jako jsi ty. Samozřejmě, devět lidí z deseti se s tím neztotožní, ani na minutu; pouhý fakt, že s nimi zacházíš slušně je děsí; jejich pocit méněcennosti se zhoršuje a zesiluje; trvají na plazení. To je zařazuje. Oni tě nutí, aby ses k nim chovala jako k pouličním psům; a tak jsou všichni
šťastní!
Kniha zákona se snaží naznačit správný postoj jednoho Krále k druhému. Když s ním bojuješ, Jako bratři bojujte! Tady máme starý rytířský typ válčení, který s příchodem rozumu na scénu se stal nemožným. Rozum a Emoce; tohle jsou dva velcí nepřátele etiky Thelémy. Tyto jsou tradičními překážkami k úspěchu v Józe a
také v Magii.
Nyní prakticky, v každodenním životě, tato obětavost 8 se vždy objevuje. Nejen že urážíš svého bratra Krále tou svoji vznešenou obětí, ale jsi téměř svázána s tím, že se pleteš do cesty jeho Pravé Vůle. Charita vždy znamená, že zdánlivě vznešená duše, která ji propůjčuje, se ve skutečnosti v hloubi své duše snaží zotročit příjemce své šeredné štědrosti!
V praxi, a teď začínám znovu, je to takřka zcela záležitost úhlu pohledu. Ten chudák vypadá, jako by mu dobré jídlo neublížilo; a dáš mu peníze 9. Urážíš jeho hrdost, ochuzuješ ho, děláš ze sebe pěkného nevychovance a odcházíš s odleskem toho, že jsi pro svůj den udělala dobrý skutek. Všechno je špatně. V takovém případě bys z toho
měla učinit žádost o laskavost. Řekněme, že umíráš touhou po někom, s kým chceš mluvit a on by stál o to, jít s tebou na oběd do Ritze nebo kdekoliv, kde si myslíš, že by se cítil nejšťastněji. Když dokážeš udělat takovou věc, tak jak se má, bez pocitu ztrapnění, falešné stydlivosti, s celým svým srdcem v těch slovech – udělej to
jednoduše, abych to shrnul – ocitneš se na cestě do královské republiky, která je ideálem lidské společnosti.

Láska je zákon, láska pod vůlí.
Bratrsky tvůj,

666


P.S. Dovol mi trvat na tom, že lítost 10 je téměř vždy podvodník. Je to psychická útěcha ze strachu, ubohý muž je opravdu ubohý muž! neboť je takový zbabělec, že se neodváží čelit svému strachu ani v představách!

P.P.S. Den poté, co jsem napsal dovětek výše, jsem narazil na knihu Grahama Green – Ministerstvo Strachu 11 – po dlouhém hledání. Míní, že lítost je vyspělá emoce; dospívající ji necítí. Přesně; O jeden krok dál a došel by k tomu, co jsem popsal výše. Je to dvojče mravní odpovědnosti, ve významu viny nebo hříchu. Hebrejská bajka o
Edenu a Pádu to říká jasně. Ale pamatuj, že had Nechesh {Nun-Cheth-Shin} je ekvivalentem k Messiach, {MemShin-Yod-Cheth}, ten Mesiáš. M je Viselec, hříšník; a je vykoupen vložením Falického Yod.

P.P.P.S. Zábavná shoda okolností. Právě, když jsem krášlil tento dopis, tak dáma, se kterou jsem se právě zasnoubil, aby mi pomohla s nějakou prací, mě vytočila do takové míry, že můj řev se stal srdcervoucím a vesnice po tom nebude spát už nikdy tak klidně jako předtím. Ty řevy rozdělily nebe 12 na několika místech; a přestože
neviditelní opraváři byli ihned povoláni, obecně je to pociťováno tak, že to už nikdy víc nebude ta původní jednota. A proč? Pouze kvůli její úzkosti potěšit! Zeptala se mě, jestli by něco mohla udělat; řekl jsem Ano; a ona mě potom prosila o svolení, vysvětlovala, proč měla takovou prosbu, omlouvajíc se za svoji existenci! Nemohla pochopit, že vše, co měla udělat, bylo pokusit se uspokojit sebe – tu nejvyšší část sebe – aby byla ujištěna o mém plném uspokojení.

P.P.P.P.S. Ale ta A.A. přísaha; nejsi ty – my – za vše pro zdokonalení rasy, bez počítání toho, co nás to bude stát! Čistá sobeckost, dítě s prozíravostí! Chci slušné místo k žití, příště, až se vrátím. A delší možnost prvotřídních vozidel pro moji Práci.
1 Crowley, A. Liber AL vel Legis. Horus, Brno 1997. s.49.
2 Tamtéž.
3 Tamtéž.
4 Tamtéž.
5 Crowley, A. Liber AL vel Legis. Horus, Brno 1997. s.49, 51.
6 Angl.. compassion. Česky soucit, soustrast, účast. Pozn. Anakin
7 Angl. Dirty. Česky špinavý, sprostý, hnusný, ošklivý, zlý. Pozn. Anakin
8 Angl. Unselfishness. Česky nesobeckost, obětavost. Pozn. Anakin
9 Angl. Half-crown: a British coin worth two shillings and sixpence used as legal tender until 1970. Zdroj:
https://www.merriam-webster.com/dictionary/half%20crown (Je britská mince, která má hodnotu dvou šilinků a šesti pencí, používané jako zákonné platidlo do roku 1970.) Překlad Anakin.
10 Angl. Pity. Česky lítost, soucit, útrpnost. Pozn. Anakin.
11 The Ministry of Fear.
12 Angl. Welkin. Česky obloha, nebe, nebeský blankyt.
 
Přeložil Anakin, 11.8.2021, Olomouc


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz