Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola celá, DT
1/1 Udělej ze sebe nástroj a vyčkej,jaké místo ve všeobecném životě ti přisoudí božstvo. Dovedu si představit nekonečno v kruhu. Chápu,že ne všem je dáno pochopit podstatu bytí, ba co víc se jenom tímto zabývat.


2/2 Jeden sluneční paprsek stačí prosvítit hodně tmy.
Uvědomila jsem si, že vesmír se skládá z vrstev. Jak těžké je se dostat z jedné vrstvy do druhé, nevím. . Každá vrstva má svá pravidla,své zabezpečení a nástroje k řízení.

3/3 V konečném důsledku jsme na této zemi jen cizinci a jen na nás záleží,nakolik jimi přestaneme být. Jak nahoře,tak i dole. Každá hvězda má své typické vyzařování,své postavení a okruh působení. To stejné je i u nás. Jsme nezaměnitelní. Máme své vyzařování,kterým si přitahujeme do své blízkosti podobné lidi,setkání příjemná nebo ta,která s námi nesouzní a tím dochází ke kolizi. Je na nás, naučit se v tomto pohybovat. Ale stačí to?Vše je řízeno tajným řádem, nám nepochopitelným. Uvědomujeme si to v okamžiku,kdy hovoříme o synchronizaci.

4/4 Mnozí lidé se podobají počítačům. Nikdy se nemýlí, jsou jen špatně naprogramovaní. Pokud nejsou mé myšlenkové postupy postaveny na pevných základech,zbortí se. Myšlenky se tvoří stále,vznikají a zanikají stejně tak rychle,jak vznikly. To se děje i ve vesmíru. Světy zanikají a vznikají. Počáteční jednota vyplňuje vše. Jejím úkolem je stáhnout se tak,aby vznikl prostor. Číslo vzniká posloupnosti jednoty. Jednota je tedy příčinou,posloupnost účinkem a číslo následkem. Jednota je principem tvořícím,číslo principem stvořeným,z toho důvodu dvojnost(číslo 2).

5/5 Každá doba,stejně jako každý člověk,má jistý obzor myšlení,nad který vůbec nevidí. Tady bych připomněla svou původní odpověď před rokem,kdy jsem se výpočtem čísla 5 a verš má také číslo 5 a určitých souvislostí s tím spojených, dopracovala k Darwinově evoluční teorii. Nevnímala jsem ještě proces s vývojem člověka směrem kupředu. Dnes jsem schopná pochopit,že vývojové etapy budou směřovat k vyvinutí nadčlověka. Nadčlověka,který pochopí a uchopí zcela vědomě své skryté možnosti,schopnosti. Nadčlověka,který pochopí,že ve svém základu je duch. Jestliže je ale základem duch, je tedy bezpohlavní. Proces rození,tak jak píše Steiner, projde ústy. Člověk si bude plně vědomý pravé lásky. Tento proces se bude týkat vyspělého jedince,nikoliv lidstva.

6/6 Tisíce jablek spadlo na naši zeměkouli. Jenom někdo uměl z toho vytěžit. Morálka, která byla dost dobrá pro naše otce, nikdy není dost dobrá pro naše děti. Proces vývoje nového člověka nelze uskutečnit hned. Ale lze s tím začít již u malých dětí a rozvíjet jejich schopnosti . Naučit je meditovat,používat tzv. třetí oko a tím porozumět světu kolem nás. Mnohem lepší než se učit řadu nesmyslů ve škole. Umět se napojit na info z vesmíru. Umět aktivovat svou kundalini. Vždyť máme za úkol živit jen tuto sílu,nikoliv plesat nad dobroty a pocity slasti z jídla. Tak tedy bych rozuměla významu verše Buď ty, Hadite, mým tajným středem,mým srdcem a jazykem.

7/7 Hle, toto zjevuje Aiwass,vyslanec Hoor-paar-Kraata.
V prvním momentu mě zaujalo to, že se zde mluví o setkání s mimozemšťanem. Dočetla jsem se,že tato setkání mohou být až smrtelná,protože jejich sílu vyzařování nejsme schopni přijmout bez následků. První zpráva o setkání s mimozemšťanem je uveřejněna v díle Johna Deeho. Jeho knihu Deník Johna Deeho jsem přečetla,mimozemštana nenašla. U tohoto verše stojí za zmínku, že je vyslancem Hoor-paar-kraata nikoliv Ra-Hoor-Khuita. Kličovými symboly Knihy Zákona jsou totiž Nuit(absolutní vědomí),Hadit(projev vědomí) a Ra-Hoor-Khuit(odraz či promítnutí Hadita v podobě objektivního universa). Hoor-paar-kraat, Sét, představuje pohlcení energie vyslané Horem.
V tomto verši bych se ještě vrátila k verši 3/3. Každý muž a každá žena je hvězda. Vnímám, že člověk je vesmírná bytost,zatím neznající prostředky ke kontaktu jiných bytostí.

8/8 Khabs je Khu, nikoliv Khu v Khabs.
Vysvětlení tohoto verše jsem si doplnila o představu hvězdy, u níž je na chvostu soustředěná síla.
Dále o písmeno chet. Osm je v AJ eight ,stačí doplnit h a dostaneme height-výšinu. Může představovat i vrchol tajuplných procesů. Chet,418,je číslem Velkého Díla,završení sňatku jedince s kosmickým vědomím (height). Dočetla jsem se,že egyptské slovo khabs znamená hvězda a khu je ženská podstata či magická síla. Údajně tyto verše obsahují celou metodu sexuální magie způsob a jejího použití.

9/9 Uctívejte tedy Khabs a vizte mé světlo,které na vás vylévám!
Verš jsem si doplnila o písmeno Tet. Vyvažuje Dalet.

10/10 Nechť je mých služebníků málo a jsou skrytí. Oni budou ovládat mnohé a známé.
Ve své původní verzi mám napsáno:“Odpovídá písmenu Jod. Dokončení prvního trojúhelníka. Našim očím se to jeví jako ztráta,ztráta energie,z pohledu boha se jedná o výstavbu člověka. “Již samotné přečtení tohoto verše působí hrozivě. . Připsala bych poznámku Charlese Forta s odkazem na tajnou společnost na zemi,která je již v kontaktu s kosmickými bytostmi a snad i připravuje jejich příchod. Ale kdo jsou ti štˇastní,kteří budou ovládat mnohé a známé? Uvádí se, že jsou skryti v Proudu 93,které je číslem Aiwase,Thelémy a Agapé.

11/11 Jsou to blázni,kdož lidstvo vzývají,jak jejich bohové tak a ti lidé jsou blázni.
Zůstala bych u své první verze výkladu. Nehledat boha mimo sebe,ale v sobě. Dále rozšířím o poznámku sjednotit ducha a tělo a tím se vyhnout dvojnosti. Až dosud bylo tělo chápáno jako odtržené od ducha. A kdo jsou blázni?Všichni ti pyšní a arogantní uznávající své ego uvězněné v mantinelech náboženské a třídní morálky.

12/12 Přistupte,o děti,ku hvězdám a užijte si dosyta lásky.
Co to znamená? Možná to, aby se člověk ze své svobodné vůle rozhodl navázat kontakt se zvláštním proudem magické síly,kterou AL poskytuje jak otevřeně,tak skrytě. Al v sobě skrývá metody kosmického dosahu. Přečetla jsem zajímavou poznámku,hovořící o tom,že toto bude trvat 2000let. Nezasvěcení,kteří neznají okultní tradice,jež se týkají aeonických cyklů, se tohoto již teď děsí, protože jej ovládá vzorec, který ničí staré formy chování a víry.

13/13 Já jsem nad vámi i ve vás. Má extáze je ve vaší. Mojí radostí je vidět vaši radost.
Ve své původní verzi jsem rozebírala hebrejské slovo dalet ,brána a poznání Daat,která se liší pouze prostředním písmenem. Závěrem jsem napsala, že člověk musí projít branou za předpokladu poznání,životní zkušenosti nikoliv znalostí intelektuálních (Šípková Růženka).
Doplňuji o poznámku, že číslo 13 je pozpátku 31 a číslo 31 je číslem AL(Hor),LA(Nuit) a ŠT(Set) a tyto tři 31 tvoří směr 93,který představuje Šajtan-Aiwaz,jehož receptem je láska pod vůlí. (Agapé 93,Thelema 93). Na to přišel Achad,magické dítě A. C.

14/14 Tady nechávám původní svou verzi. Celý význam verše je pro mě ve smyslu, překročit, putovat,najít sebe sama v celé své celistvosti. Tedy být vedený svou intuicí k magickému proudu 93. Umět se vymanit z davu,pracovat na sobě tak,aby svůj život naplnil svým talentem.

15/15 Nyní vězte,že vyvoleným knězem a apoštolem nekonečného prostoru je princ-kněz Bestie, a prostřednictvím jeho ženy,zvané Šarlatová žena,je mu dána všechna moc. Shromáždi mé děti ke svým ovečkám: budou vnášet slávu hvězd do srdcí lidí.
Pozemská Nuit je Isis,Šarlatová žena. Crowley ji charakterizuje jako kteroukoliv ženu,jež předává solární slovo nebo částici Hadita. Lze ji přirovnat ke kněžce Kálí,bohyně času a časových cyklů,jejímž symbolem je jasně červený ibišek neboli čínská růže. Bestie – řecky Therion(666). Číslo 666 se vyskytuje v jisté řadě symbolů u slova computer,tři 6 má jakákoliv stránka www. Verš odpovídá tarotovému arkánu Umění,kůl,písmeno samek.

16/16 Proto jsem vždy slunce a ona luna. Jemu je však okřídleným tajným plamenem a jí klenutým hvězdným nebem.
Slunce září,luna je odleskem slunce. Vědomí,nadvědomí. Člověk je schovaný sám uvnitř sebe,ve svém domě a hledá cestu ven. Naráží na plot,který má v sobě od svého narození vystavený. Cestu ven, z kruhu,přes skulinu,musí sám v sobě objevit. (Moje meditace nad tímto veršem. )Odpovídá arkánum Ďábel, písmeno ayin, dojít prozření.

17/17Ale vy nejste takto vyvoleni!
Vyvoleným se stává ten,který se ze své svobodné vůle rozhodne navázat kontakt se zvláštním proudem magické síly, k níž AL poskytuje jediný a úplný klíč. Al v sobě skrývá metody kosmického rozsahu,některé jsou vyjádřeny otevřeně, jiné skrytě. Odpovídá tarotové arkánum Věž, písmeno pe. Což potvrzuje se zbavit všech starých dogmat až do samých základů svého bytí,očístit se a dát se cestou vyvolených, cestou Thelémy. Thelemité zde byli dávno před křesťanstvím.

18/18 Vzplaň na jejich čele, o zářný hade!
Aktivace kundaliny. V meditaci se mě objevilo semínko, které chce růst. Celkem jsem tomuto verši věnovala hodně času s tím, že většina z nás ani neví, že bychom měli mít za úkol toto v sobě objevit a přivést k růstu. Tomuto verši náleží tarotové arkánum Císař. V hebr. Písmeno cade je obsažen ajin.

19/19 ˇO ženo s blankytnými víčky, skloň se k nim!
V současné době je člověk oddělenou, izolovanou jednotkou. K dorozumívání s jinými potřebuje řeč. Po plném nastolení solárního vědomí bude řeč nahrazena mlčením,nikoliv nepřítomnosti zvuku,tedy tichem,nýbrž určitým kmitajícím fluidem přímého intuitivního porozumění. Porozumění je atributem Biny. Kdo žádá? Aiwass? K čemu se sklání? Lze využít i slovo prach. V kartách by to bylo Luna, Mág , Blázen. Na základě meditace mě vyšlo, že se má aktivovat šišinka. Dle čísla 19 quof, týl,jehla. Prach, nános neinformace,toto vysvětluje. Číslo 100 je číslo máji,magie,iluze a také číslo falu spojeného s kteis,neboť ti jsou ploditeli iluze. Tarotové arkánum je Luna.

20/20 Klič k rituálům je v tajném slovu, které jsem mu dal.
Ve verši je užitý dokonavý čas. Jedná se o skutečnost, která se opakuje a bude se znovu opakovat s určitou pravidelností. Dočetla jsem se, že každý Aeon má své slovo. Tak tedy i tento . Slovo pro tento Aeon je ALLALA. Slovo s numerickou hodnotou 93 znamená :“Bůh (je)negací negace. “Zajímalo mě, zda se tato informace týká jen Thelemy nebo zda je v povědomí i jiných esoteriků. Zjistila jsem, že Petr Chobot, který se věnuje šamanismu a jezdí do Peru, o tomto ví a tedy i zřejmě jeho přátelé nejen v Americe. Zajímavá byla moje meditace,v níž se mi objevily snubní prstýnky s vepsaným jménem ve vnitřní straně prstenů. I slovo pro Aeon je vždy skryté. Odpovídá písmenu reš, tarotové arkánum Slunce,význam hlava.

21/21 Pro Boha a vzývatele jsem nic,oni mne nevidí. Je to,jako by byli na zemi, já jsem nebe a není žádného Boha mimo mne a mého pána Hadita.
Verš chápu ve smyslu sjednocení těla a ducha. Tělo po staletí bylo chápáno odděleně od ducha. Člověk hledal Boha mimo sebe. Toto období a příští je zaměřeno na uvědomění sebe sama jako Boha se svými skrytými dokonalými vlastnostmi. Období, které zplodí nadčlověka,dle Thelemy člověka Královského,odpovídá tarotovému arkánuAeon, písmenu šin, zub.

22/22 Nyní jsem vám tedy známá pod svým jménem NUIT a jemu pod tajným jménem, které mu sdělím, až mne nakonec pozná. Neboť jsem nekonečný prostor s jeho nekonečnem hvězd, vy buďte také takoví. Nesvazujte nic!Vy sami nečiňte žádného rozdílu mezi jednou věcí a těmi ostatními,vždyť tudy kráčí bolest.
Při výkladu tohoto verše bych se držela svého původního výkladu. Spojit, svazovat je hebrejsky chavor,můžu ale též použít cherev,meč. Tyto výrazy v sobě tají obrovskou moc. Energii, která ničí, hubí,vyhlazuje, vysušuje. Jedná se tedy o užití všech čtyř živlů současně,což v konečném důsledku v sobě skrývá katastrofu. Ale přeskupením dostaneme hebrejské slovo rachev. Znamená osvobození, propuštění na svobodu. Za zmínku stojí kořen hebrejského slova rav,které znamená růst, množení, panství, vláda. Setkání krajních písmen chet a bet dá vzniknout slovu chov, s významem svatí, skrytí. Jeli mezi těmito písmeno reš, které znamená hlava, potom se jeví meč jako tajemství hlavy. Tomuto verši patří tarotové arkánum Universum, písmeno tau, kříž, coby most mezi fyzickými a metafyzickými světy. Pokud bych toto celé převedla do věštby, ukázalo by to na to, co se bude dít v tomto Aeonu.

23/23 Ale kdokoliv v tom vyniká, nechť je hlavou všech!
Člověk se rodí opuštěný. Nemyslí se tím anglické slovo alone, ale destitute. Což znamená například narozen na pustém ostrově, kde nikdy nikoho nepotká a pomalu začne zarůstat. K tomu,aby se to nestalo, potřebuje vůdce, potřebuje růst. Potřebuje být veden Stromem života ,opírat se o něj a jít za svým naplněním.

24/24 Já jsem Nuit, a mé slovo je šest a padesát.
Šest – člověk byl stvořen šestého dne,50 – celek, možnosti v zárodku, padesát bran. (Poznání nabyté 50branou:Veškeré dění spočívá na ideách,nikdy ne na zkušenosti. Co jsou idee? Idee jsou šatem sefirot. ) V tarotu patří šestka arkánu Velekněz, hebr. písmenu vav, padesát je pro kartu Smrt,
písmeno nun. V Liber 777 je pod číslem 56 v překladu uvedena NUIT. Za zajímavost stojí písmeno a,které spojuje číslice, stejně jako písmeno a, které spojuje dvě v. Poukazuje na to, že člověk je člověkem spojeným(tělo a duch). Zajímavé je též, že NUIT promlouvá, užívá slovo. Co je to slovo? Slovo je skrytá vibrace,která člověka od počátku modeluje,hněte,ladí a intonuje tak dlouho, až se stane slovem. Právě tak jako Aeony mají své tajné slovo, tak i člověk má své tajné slovo, které má v sobě objevit a které ho povede k jeho růstu,naplnění, k využití jeho talentu. Uvádí se, že se člověk má spojit se svým andělem strážným, získat slovo od něj, které mu dá pochopit jeho talent, směr a naplnění v životě. Anděl strážný má tajné jméno a číslo, které má i člověk s ním spojené.

25/25 Dělte, sčítejte, násobte a porozumíte.
V tomto chybí odečítejte. Jestliže bychom tedy odečetli, došlo by ke kolapsu. Vše je dané a je dané tak, aby mohlo růst, rozšiřovat se a zvětšovat se. Příkazy jsou tři a jsou uvedeny tak,že porozumíme. Trojku má karta Velekněžka,písmeno gimel. Verš je ve významu nechat se vést. Verš navazuje na předchozí verš, v němž bychom mohli pracovat s číslicí šest a padesát. Je docela možné, že by se v detailu mohlo jednat i o čakry našeho těla. A nebo lze ve výkladu postupovat tak,že dělte, sčítejte a násobte uspořádáme do tvaru trojúhelníka. Dodržováním příkazů dělte,sčítejte ,násobte,vytvoříme symbol nejvyšší bohyně(dévi či šakti, světlo a síla) podle tanter.

26/26 Poté praví prorok a otrok oné překrásné:Kdo jsem já a jaké bude znamení?Tehdy mu odvětila, sklánějíc se a kladouc laskavé ruce na černou zem,tancující nebeský plamen, všetečný, všepronikající a svým pružným tělem vzepjatým k lásce a svými chodidly, které neubližují květinkám:Ty víš! A znamením budiž má extáze, vědomí setrvalosti existence, všudypřítomnost mého těla.
Zastoupení čtyř živlů ve verši. Živly jsou aktivní,ale aktivní tak,aby vytvářely rovnováhu(neubližují květinkám). Verš chápu ve smyslu rady. Nejprve ovládnout živly uvnitř sebe, to je základní podmínka osobního růstu. Velká vnitřní sebekontrola , která si nedá poroučet svým egem. Extáze, umění se spojit se svým já. V anglickém textu je použito 2x slovo sign,2x zvěrokruh a v návaznosti na to věta o setrvalosti existence. Tedy se jedná o znamení roku,číslo 12. Chodidlo mě připomíná známý obrázek Budhova chodidla, v němž je znázorněna stavba člověka. Dále je zde slovo květina, může se myslet i rostlina všeobecně. Kladu si otázku, co má člověk společného s rostlinou?Buňky.
Snažím se dál pracovat s číslem 12. Chemickým prvkem zaujímajícím v atomovém řetězci své místo je také číslo 12. Jeho atomová váha je 24, tedy 2x12. Jeho zelená přítomnost v chlorofylu rostliny je obdobou výskytu železa v červených krvinkách,jejichž pigment je stejného složení jako pigment chlorofylu s tím rozdílem, že u jednoho jde o železo a u druhého o magnesium. Železo (atomové číslo 26) je vybaveno 26 elektrony,které obíhají kolem jádra. 26 je svaté číslo Tetragramu. Červený člověk,udělaný ze železa, tančí své jméno v tajemství své krve. Jeli chlorofikován,stane se zeleným člověkem a dospěje ke svému jádru. Význam verše chápu ve smyslu toho,že příroda je ve svém vývoji dokončená(neubližovat rostlinám) a člověk teprve k dokončení svého vývoje spěje. Připisuji i poznámku o dalším vývoji rostlin a zvířat ve smyslu duchovním tak, jak uvádí A. C. Tím, že je pozřeme,umožňujeme jim duchovní povýšení.

27/27 Poté odpověděl kněz a pravil ke Královně vesmíru, líbaje její rozkošné obočí a slzu její zory a koupaje své tělo v sladce vonícím parfému:ˇO Nuit, věčná nebes, nechť je tomu vždy takto, aby o tobě lidé nemluvili jako o jediné, nýbrž o žádné, a nedovol jim vůbec, by o tobě mluvili, vždyť jsi věčná!
Verš chápu ve smyslu uvědomění si rozdílů mezi Nu-Isis,Nuit a Nun.
Nu-Isis označuje koloběh či polaritu nebeských (Nu) a pozemských (Isis) proudů, které se projeví prostřednictvím polarit dvou pohlaví a vytvářejí vír, jenž dává tělesnou podobu kosmickým silám nadlidského potenciálu. Nuit je bohyně noční oblohy,kterou staří egypťaně často zobrazovali v podobě ženy skloněné nad zemí a s tělem posetým hvězdami. (Stéla zjevení, 718 ). Nun je čtrnácté písmeno hebrejské abecedy,znamená ryba,přiřazuje se hvězdnému proudu Štíra, v němž je Mars(Hor)povýšen a souvisí s vlhkostí a putrefakcí. V tarotu je to karta Smrt. I v běžném životě ztrácíme tzv. orientaci a ubíráme se falešnými směry,které nás evedou k pravému cíli.

28/28 Žádná, vydechlo to světlo, jemná a @snová, z hvězd, i dvě.
Vybrala jsem slova jemná,snová,z hvězd ,dvě. Dvě ve mně vyvolává představu završení sňatku jedince s kosmickým vědomím. Jemná a snová mě nabízí představu Luny, která je antromorfně zobrazována jako Babalon, Šarlatová žena. Její barva poukazuje na krev, která představuje lunární rozpouštědlo. Je to roucho, v němž se představuje Hadit, když se jako Šelma(falus)promítá navenek a odívá se svou podstatou(světlem)spolu s temnotou hmoty(Babalon) symbolem objektivnosti. Verš obsahuje číslo osm. Osm odpovídá písmenu Chet,astrologicky Rak, dům Luny.

29/29Neboť jsem v zájmu lásky rozdělena, kvůli naději na spojení.
Nabízí se mi slova láska a rozdělení. Láska Agapé (93) ,v chemickém smyslu se jedná o přitažlivost a odpudivost. Číslo 9 je v hebrejštině tet a představuje hada a dělohu. Číslo sexuální magie spojené s devátou kosmickou silovou zonou,Jesod. Co plodí láska?Dítě. Jedná se tedy o zplození bytosti,která bude nadřazena bytostem zplozeným běžným použitím sexuálních sil. Toto tzv. dítě bude pořipraveno k vypuštění do vesmíru(tj. do Nuitina lůna). V průběhu života zažíváme okamžiky, kdy bychom se nejraději vrátili ke své matce, která nám poskytuje bezpečí.

30/30Toto je stvoření světa, protože bolest z rozdělení není ničím a radost ze smrti vším.
Ve svém základu jsme pouze duch. To je naše pravá podstata. Nebudu popisovat náboženské manipulace či materialistické přesvědčení, že smrtí vše absolutně končí. Nabízí se i Isis a její hledání Osira. Tedy radostné shledání po smrti. Patří sem i Thoth coby bůh přechodu, hranice či meze.

31/31 O to bláznivé lidstvo a jeho bědy se vůbec nestarej!Citu mají málo,a to, co je, je vyváženo žalostnými radostmi,vy však jste mými vyvolenými!
Shrnutí všeho , co jsem napsala výše. Z nepochopení podstaty vyplývají těžké poruchy, které se projevují prostřednictvím lidstva,tam jsou nejvíc zřetelné. Tyto poruchy jsou stabilně na programu dne každé vysílací stanice či rozhovoru mezi lidmi. A z výše uvedeného vyplývá, že změna ke Královskému člověku se bude týkat jedince,nikoliv lidstva. Kartu bych přiřadila tarotovému arkánu 1,Blázen, ve smyslu tvrdě prorazit (pluh),písmenu alef.

32/32 Povolte mému prorokovi!podstupte ordálie mého poznání!hledejte jen mne! Potom vás radosti mé lásky osvobodí ode vší bolesti. Je to tak:přísahám na to při klenbě svého těla,při svém posvátném srdci a jazyku, při všem, po čem toužím od vás všech.
Nejprve jsem hledala význam slova ordálie. Ordálie nebo boží soud,je krajní důkazní prostředek při rozhodování soudních pří, když jiné prostředky selhaly nebo chyběly. O vině a nevině měla rozhodnout zkouška, při níž se očekával zásah nadpřirozených sil. Dále potom slovo srdce(Tiferet) a slovo jazyk. V aj je uvedeno slovo tongue(jazyk v ústech) nikoliv language či paroll. Hebrejsky je slovo ve významu jarok, též znamená plivnout, dále jerek ve významu zelený. Zeleň je barvou života,věčnosti, světlem. Otevřená ústa, chřtán jsou zobrazena na tarotové kartě Věž (pe,80). Co nám tedy Nuit sděluje?Připravit se na nejhorší. Být připraven znamená uvědomění si toho,v jaké iluzi žijeme. Tím, že projdeme procesem uvědomění si pravé podstaty bytí(lépe to vyjádřit neumím) po katastrofě, která lidstvo čeká, vyjdeme posíleni(slovo jerek-zelení), posílení světlem Nuit. Netýká se ale lidstva, jen thelemitů.

33/33 Poté kněz upadl do hlubokého trasu nebo mdlob a pravil ke Královně nebes:předepiš nám ordálie,napiš nám rituály, napiš nám zákon.
Královnou nebes je Nuit,ordálie rituály,zákon jsou tedy zcela jiné,než naše pozemské,které byly uměle vytvořené. A bychom je získali, máme použít hlubokou meditaci, která nám dá odpověď.

34/34 Ona však řekla: ordálie nepředepisuji:rituály budou napůl zjevné a napůl skryté:Zákon je pro všechny.
Všichni, bez rozdílu, budou vědět o nadcházejích změnách. Ale budou chápat,co se jim sděluje?Budou takoví, aby prováděli rituály ,aby hledali to, co je skryté očím? Tento verš vypovídá o vnitřní kázni, sebekontrole, sebereflexi, o tajném, skrytém vedení a o poslušnosti. Možná se dá mluvit i o vnitřním vedením andělem strážným

35/35 To, co píšeš,je trojitou knihou Zákona.
Proč trojitou? I my v životě procházíme vývojem. Dětstvím,dospělostí a stářím. Každé období má svá specifikazrání. Nebo mohu napsat tři vrstvy. Důkladné poznání vrstvy umožní vstup do druhé a následně do třetí. Poznání se neděje hned, neděje se bez předchozí zkušenosti. Pokud nezvládnu dokonale první, nepomyslím na to, že by mohlo následovat něco dalšího. Další takové, které rozvíjí předchozí. Jedno je zabezpečeno před druhým či třetím pochopením. To celé se nestane hned. Je odvislé na schopnostech jedince. Ale i poznání první vrstvy je obohacující a současně zavazující. Proč zabezpečeno trojitým způsobem? Protože bez tohoto zabezpečení by zavládl chaos, zmar.
36/36 Můj písař Ankj-af -na- khonsu,kněz princů,ať nezmění ani písmenko v této knize,by však nebylo pošetilostí, ať ji komentuje moudrostí Ra-Hoor-Khu-ita.
Ra-Hoor-Khuit je egyptský bůh síly a ohně. Je dítětem Nuit a Hadita, tedy projeveným universem. Jeho dvojčetem je Hoor-paar-kraat,který je skrytým universem. Je podobou Hora a jako takový je naplněním magikovi vůle. Na Stéle zjevení je zobrazen na trůně a s korunou. Písař je reinkarnace A. C. Aiwas je jeho vyslancem. Dále jsem se dočetla,že Ra-Hoor-Khuit je korunované a vítězící dítě v nás samotných, náš osobní Bůh. 37/37 Rovněž mantry a zaříkávání, obeah a wanga, dílo hole a dílo meče, to se má učit a vyučovat.
Výše uvedené vede k nutné znalostí čtyř živlů. Jejich pochopení a ovládnutí v sobě. K práci se živly prostřednictvím magie, hermetického tarotu. Bližší pojednání je také popsáno v knize A. C. Book 4.
38/38 Musí vyučovat, může však způsobit, že ordálie budou těžké.
Ale co není těžké?Většinou to, co není těžké, je nepřitažlivé a upadne do zapomenutí. To,co je těžké, prověří nás samotné.

39/39 Slovo Zákona je thelema.
V aj je poprvé použito slovo thelema. Za zajímavost stojí si poskládat atu na tento název. Karty jsou tyto:Luna,Spravedlnost,Hvězda,Viselec,Blázen. Číselná hodnota 176. Což odpovídá situaci,která ve společnosti probíhá a bude probíhat. Thelema je slovo řeckého původu, znamená vůle. Číselná hodnota je 93,stejně jako Agapé a Aiwas. Dále mne zajímalo slovo zákon. V hebrejštině je to td. Brána je delet a poznání je daat. Jedná se tedy o spojení koncového t a d. Je zajímavé,že pokud poznávající projde branou bez nabytého poznání,je zahuben svým energetickým celkem, který jeho stavbu neunese a zhroutí se. Chápu tedy slovo ve smyslu varování a pobídku k upevnění vůle ve smyslu zdokonalení se. Slovo thelema ve spojení s opatstvím bylo použito v literatuře již v 15st.

40/40 Kdo nám říká thélemité, nepočíná si špatně,pokud se jen na toto slovo podívá zblízka. Neboť jsou v něm tři stupně, Poustevník, a Milenec, a člověk Země. Dělej, co ty chceš,ať je cele Zákon.
V hebrejské tradici se nebe označuje mi a země ma. Spojovatelem je tedy tzv. Milenec. Poustevník je heb. písmeno atu yod, Milenec zain, a člověk země je vav. Ve větě „Dělej, co ty chceš, atˇje cele Zákon. “ je použit imperativ. Čeho se má zbavit, ať je cele Zákon? Cizích sil a vlivů. Jinak řečeno stát se tím,na co má právo ve své dokonalosti a svého původního dědictví.

41/41 Slovo hříchu je omezení. Ó muži!Neodmítej svoji manželku, jestliže je svolná. Ó milenče,jestliže je to tvá vůle, odluč se!Není jiného pouta, které by mohlo spojit oddělené, než láska, vše ostatní je prokletí. Prokletí!Budiž to zatraceno na aeony! Peklo.
Verš chápu ve smyslu pobídky k činu. Podle mne navazuje na předchozí verš. Nabádá ty, kteří jsou obdařeni talentem, aby se spojili s Nuit. Ti, kteří si nejsou jistí a váhají, aby se věnovali něčem jinému. Přelétavost není trpěna. Poznání není pro všechny. Poznání je skryté a je na jedinci toto poznání objevit a pochopit. Jinak zůstávají v zajetí přízemnosti. Ve větě „Není jiného. . . . . . . . . . . . , je uvedeno slovo láska ve smyslu dokonalého pouta, tedy stabilního vztahu,který ničím nekončí a uvědomění si, že vše ostatní nestojí za nic. Dále je zde slovo hřích. Chápu slovo ve smyslu prvotního hříchu a tím oddělení od lásky. V aj je užito slovo sin nikoliv crime. Spojením falusu a kteis došlo mezi lidmi k záměně ve smyslu sexuálního vybití za představu lásky.

42/42 Stav mnohosti, ať je spoután a mějte jej v ohavnosti. A tak se vším, co se tě týká, ty nemáš jiného práva, než konat svou vůli.
Rada začátečníkovi. Tím, že začne studovat a konat svou vůli, bude oplývat kosmickou energií, jenž bude přitahovat obyvatele klifotu, a proto je nutné si vytvořit ochranný štít v auře a nenechat je se přiživovat.

43/43 To dělej a nikdo nemá říkat ne.
Ne se píše hebrejsky al. Kniha přijatá od Aiwasse má název Liber Al vel legis (Kniha zákona). Výraz al ná také chaldejský termín ve smyslu „Ten“označujícího Boha. Jeho numerická hodnota je 31. Význam verše je ve smyslu řídit se svým Bohem.

44/44Neboť ryzí vůle nezkalená úmyslem,osvobozená od chtivosti výsledku,je každým způsobem dokonalá.
Číslo 44 je číslem krve, hebrejsky md(Adam). Slovo Adam je složeno kolem písmena dalet. Dříve, než Adam přivede na svět svého Boha, musí projít obdobím zastávek. Pokud je ovládán touhou po vnějším zisku, uniká krev navenek. Rada zní: soustředit se plně na svůj cíl.

45/45 Dokonalost a dokonalost je jednou dokonalostí a nikoliv dvěma, ne, není žádné!
V AJ může být na rozdíl od češtiny ve větě pouze jeden zápor. Věta odkazuje na hledání Boha jen v sobě, nikoliv vně.

46/46 Nic je tajným klíčem tohoto zákona. Židé tomu říkají šedesát jedna, já to nazývám osm,osmdesát,čtyřista a osmnáct.
Za zajímavost stojí číslo šedesát jedna, osm, osmdesát a čtyřistaosumnáct a slovo nic. Nic v hebrejštině je složeno v přepisu z písmen nun,iod,alef. Nun má ale koncové 700(50),iod 10 a alef 1.Vložíme-li za alef dalet (brána) dostaneme slovo Adon (Adonaj 61), Bůh. Vždy jsme hledali Boha mimo sebe. Tím,že přidáme písmeno dalet, číselně se ocitáme v naší rovině,hledáme tedy Boha uvnitř sebe. Číslo čtyřistaosumnáct je číslem tarotové karty Atu Vůz. Co nám karta vypovídá?Vypovídá, že ten člověk, který touží se vymanit z omezení, jež jsou mu kladena podstatou země, musí přestat toužit po pozemských statcích – a sem patří nejenom materiální předměty a peníze, ale také vztahy,porozumění s jinou osobou, dlouhý život, proslavení se, zanechání stopy v materii – prostě vše, co patří jen do tohoto hmotného světa(.Antares) 418 je formule tohoto aeonu je .Je to formule pohybu,formule domu Luny,tělesa změny. Dále mě zajímalo číslo 8. V hebrejštině má toto číslo slovo vůle (will) a láska(love). Vůle se skládá z písmen hebrejštině z abh a láska ahb. Slova tedy vznikla přeskupením písmen.Verš chápu jako uvědomění si rozdílu slova láska a vůle (will,love,8) a slova Agape (93).Tedy pohybu vůle k pravému poznání lásky (Agape,93).

47/47 Jenže oni mají jen jednu polovinu, svým uměním sjednocuj, a tak vše zmizí.
Sečteme-li čísla verše 4 a 7, dostaneme 11. 11 je číslem Nuit, ke které směřujeme. Ale je to jen její půlka. Abychom dosáhli celku, musíme probudit v sobě Hadita. V extázi dosáhneme sjednocení a svět iluzí zmizí.Za význam „svým uměním“ považuji umění nalézt sebe sama ve své podstatě.

48/48 Můj prorok je blázen s tím jeho člověk, člověk, člověk, cožpak nejsou Vůl a nic podle této Knihy?
Člověk jako Poustevník, člověk jako Milenec a člověk Země. Tři úrovně poznání,ale přesto stále člověk, který se promítá v kartě Blázen, písmeno alef, význam Vůl. V hebrejštině se alef vyskytuje ve slově instrukce k právu a v tomto případě má slovo číselnou hodnotu 1000. Mám tedy písmeno alef, slovo vůl,druhé slovo je instrukce k právu a hledám třetí slovo.Proč hledám třetí slovo?Protože v textu je třikrát slovo člověk, v aj je to zástupné one za podstatné jméno. Mohu si pomoci kartami,ze kterých složím slovo alef. Dostávám pé Věž, lamed Spravedlnost a alef Blázen. Člověk, který prošel přeměnou, potřebuje vedení. O svého vůdce se musí opřít a dát na jeho pokyny. Není tím dalším slovem slovo prorok o něhož se můžeme opřít? Ale kdy se o něho opíráme?Potom,co sami projdem proměnou svého uvědomění. Potom se nám otevře nová cesta, která je pro nás dosud nepopsaná. Instrukce nám podá právě on. Za bližší všimnutí stojí instrukce, v hebrejštině v množném čísle (alef,1000). Nejedná se o instrukce pozemské,ale nebeské. Mohla by tomuto odpovídat magia divina. Svým obsahem poučuje člověka, jak dosáhnout svého duchovního zdokonalení. Alef má číselnou hodnotu 111, což je Keter. Je též číslem smrti a temnot ukazujícím, že v mystickém smyslu je smrt formulí Jednoty.

49/49 Zrušeny jsou všechny ordálie,všechna slova a znamení. Ra-Hoor-Khuit zaujal své místo na východě za rovnodennosti bohů, a Asar a Isa, kteří jsou rovněž jedno, nechť jsou spolu. Oni však nepřicházejí ode mne. Asar budiš uctívatel, Isa trpící,Hoor ve svém tajném jméně a slávě je Pánem zasvěcení.
Ra-Hoor Khuit je náš osobní bůh. Ale kdo je Isa a Asar?Asar-Un-Nefer(eg.) je zdokonalené já čili zdokonalený duch v Amentě(v magickém pojetí podvědomí obsahující pohřbená a zapomenutá já).
Nu-Isis označuje koloběh či polaritu nebeských (Nu) a pozemských (Isis) proudů,které se projevují prostřednictvím polarit dvou pohlaví a vytvářejí vír, jenž dává podobu kosmickým silám nadlického potenciálu.Domnívám se, že všichni lidé v jistém slova smyslu jsou vtělenými Asara či Ra, tedy bohů živlů(cholerik,flegmatik,sanginik,flegmatik), jen si toho nejsou vědomí.Jestliže jsou zrušeny ordálie,slova a znamení, z výše uvedeného vyplývá, že člověk vejde do tzv. kosmického proudu, který ho povede (jako dítě) zasvěcením. Kosmické vědomí v něm obsažené mu bude udávat směr.Je jen na něm, aby z proudu tzv.nevypadl.

50/50 Musí být řečeno slovo o úkolu hierofanta. Hle! Jsou tři ordálie v jedné a může být podána třemi způsoby.Hrubý musí projít ohněm, jemný nechť je zkoušen v intelektu a vznešení vyvolení v tom nejvyšším. Tak dostanete hvězdu & hvězdu, systém & systém, nedovolte, aby se navzájem příliš dobře znali!
50 je brána lidí. Hierofant ,vav,6(hřebík), numerace 12. Oheň je znamení Chokmy, intelekt je znamení vody Biny, nejvyšší je Keter. Tři vrstvy poznání, v níž první je podmíněna druhé a druhá třetí,proto bude podána třemi způsoby. Hrubí jsou všichni neintelektuální. Ale oni přirozeně o tato poznání nemají zájem. Jemní jsou ti, kteří již přemýšlí o problému a mají, řekla bych tzv. soucit k hrubým. Vznešení vyvolení jsou ti, kteří již prošli předchozími stupni a chtějí duchovně pracovat. Pozorováním vztahů kolem sebe vyvozuji, že každý ví, ke které skupině patří a se kterou skupinou si rozumí. Zasahování do problémů jednotlivých skupin z pozice toho vyššího přináší ztrátu energie na své vlastní cestě. Je ale toto obětování nutné? Ne, neobětovat se, protože jiná skupina tomu stejně nerozumí. .Člověk má znamení hvězdy (pentagram). Pentagram je glyfem ženských sil (přírody), hexagram je glyfem mužských sil(tvořivé vůle).Spojením vznikne jedenácticípá hvězda. Tajná hvězda magie je také jedenácticípá. Je to unikurzální hexagram Šelmy plus růže s pěti okvětními lístky, charakterizující Babalon, neboť květina či květ je symbolem její magické úlohy. Chápu jako dva stupně . Jeden je pro všechny,druhý hovoří o vysoké úrovni. Tedy hvězda (člověk) a unikurzální hexagram(člověk znalý svého magického vývoje).Stejně jako i systém a systém. Z jistých důvodů je znalost toho vyššího utajena z bezpečnostních důvodů.Za zmínku také stojí Šalamounova pečeť – trojúhelník ohně a trojúhelník vody.Jejich spojením vznikne šestiúhelník. Tato pečeˇje nejvyšším symbolem ducha projeveného v hmotě či Boha spojeného s člověkem. Je to znak Velkého Díla, v O.T.O. znázorňuje devátý stupeň.

51/51 Do jednoho paláce vedou čtyři brány,podlaha tohoto paláce je ze stříbra a zlata, je tam lapis lazuli a jaspis, všechny vzácné vůně, jasmín & růže, a emblémy smrti. Do těch čtyř bran nechť vstoupí postupně nebo najednou,nech jej stát na půdě onoho paláce. Nebude po něm veta?Amn. Nuže! Bojovníku, což má tvůj sluha padnout? Jsou však prostředky a prostředky. Buďte proto spanilí:všichni se odívejte do jemných rouch,jezte bohaté pokrmy a pijte sladká vína, která pění! Také se syťte dle libosti a vůle láskou tak, jak vy chcete, kdy,kde a s kým chcete!Ale vždy ke mně.
Za zajímavost stojí číslo verše -51. Co znamená ?Např. V Indii Víšnu rozsekal svým diskem bohyni Satí na 51 kusů. Místa, kam údy dopadly, se staly podmětem pro výstavbu chrámů. Toto je typické také pro Egypt,ale existuje celosvětový komplex center. 51 údů koresponduje s 51 písmeny sanskrtské abecedy a každé z nich představuje mantrický či vibrační klíč k tajným zónám této bohyně. Ale jak se dostat k bohyni? Je jen jeden palác pro všechny bez rozdílu. Tím se udává směr nebo cíl pro každého. Ale odkud vyjít? Máme čtyři brány. Podívám se na Strom života. Vycházím z Tiferet. Brány kolem mne jsou Geburah – síla, Chesed- dobro, Binah- inteligence a Chocmah- moudrost. Kdy bude po něm veta? Když si silou nevybojuje svobodu, když nebude svým životem přinášet dobro, když svými myšlenkami nebude šířit světlo poznání, když svou moudrostí nepochopí význam pravé lásky. A když něco z toho poruší? Nebude v rovnováze a bude po něm veta. Uprostřed bran se nachází Daat, který nedovolí vstup nepřipraveným. Opět bych připomněla rovnováhu živlů .V čísle 51 je obsažena 1, alef, numerace 111, karta Blázen. V hebrejštině je to označení Kether. 5 má tarotová karta Hvězda, numerace je 1053 karta Blázen. A podlaha paláce? Budu si všímat barev. Lapis lazuli je azurová modř. Azurovou má Nuit. Jaspis je zlatavý a tato barva náleží Haditovi. Představa vzácných vůní přivádí do extáze a jasmín a růže jsou používané jako symboly svátosti. Jestliže je někdo spanilý, neporušuje pravidla, která si pěstoval a která vypovídají o jeho kvalitách. To znamená také, že nepodlehne svodům druhých a neuhne ze svého cíle, tím by svou spanilost pokořil. Jestliže stojí pevně na svých zásadách, nemusí se nikomu zodpovídat. Toto vše v souladu nenarušuje jeho vnitřní rovnováhu a jeho život se stává radostným a svobodným.Každý by se měl dostat do svého „chrámu“uvnitř sebe, nikoliv hledat a navštěvovat chrámy vně sebe.

52/52 Nebude-li to správně,jestli zaměníte světové strany říkaje:je to jedno, nebo říkaje, je jich mnoho, nebude-li mně rituál vždy zasvěcen:pak očekávejte strašlivé rozsudky Ra Hoor Khuita!
Vyjdu z pentagramového rituálu. Týká se těchto stran: východ, jih,západ,sever. Magik obchází kruh a invokuje postupně dané síly.K těmto bodům jsou přiřazeny čtyři živly:země, oheň , voda a vzduch. Obvykle se intonují hebrejská Boží jména, když je na každé světové straně načtrnut pentagram.A.Crowley povýšil tento rituál ve smyslu novoaeonských sil s názvem Ruby ritual.
A strašlivé rozsudky? Horův aeon je aeonem magie. Změna, která nastane, je změnou kosmického rozsahu a nastane v souladu s vůlí. Pokud se to nepodaří, nastane chaos a katastrofa. Ti, kteří se nebudou dovolávat omezenosti lidského vědomí, jsou pravými uctívači Nuit.

53/53 Toto znovustvoří svět, malý svět mé sestry, mého srdce@mého jazyku, jíž posílám tento polibek.A,ó písaři a proroku,ačkoliv budeš z princů,tobě to zmírněno nebude, ani nebudeš zproštěn slibu. Extáze však budiž tvá i radost země:vždy ke mně!Ke mně!
Znovustvoří, to znamená vytvoří nové,námi dosud nepoznané. Znovustvoření se může dít pozvolna, že ani nezaznamenáme změnu,která se děje nebo katastrofou a po ní sestavení nového již na jiných základech nám dosud neznámých. Sestra Nuit je Hathor. Je Nuitiným životním projevem a tvoří ji slovem. Je bohyní denní oblohy. Uvádí se, že slovo hlas v AJ voice vzniklo ze slova váč, tj. řeč, jazyk nebo také hlas ženské puberty a těhotenství. V hebrejštině je kol hlasem v mystickém smyslu.Je nezřetelný a neartikulovaný.Kal v sanskrtu znamená oznámit čas, periodu či stanovený nebo náležitý čas. Má-li se Nuit projevit, musí někteří projít posvěcením skrze lásku s vůlí.Musí vstoupit do paláce, tam nepadnout a nechat prolnout své vědomí s Nuit. Extáze jim umožní vymanit se z hranic osobního, omezujícího vědomí.“ Ke mně“je magický příkaz pro uctívání jednoty.

54/54 Nepozměň tvar ani jednoho písmene, neboť hle! Ani ty, ó proroku, nepronikneš všechna mystéria v nich ukrytá.
Důležité upozornění na přesnost a na kosmický rozsah sdělení.

55/55 Chlapec tvé krve, on je uzří.
Krev je hebrejsky md a má hodnotu 44. Numeraci 44 mají také písmena mem a dalet. Barva Šarlatové ženy poukazuje také na krev. Je to roucho, v němž se projevuje Hadit, když se jako Šelma(tj. falus) promítá navenek a odívá se svou podstatou (světlem)spolu s temnotou hmoty(Babalon), symbolem objektivnosti. Krev představuje vědomí. Nositelem vědomí je Horus, tedy chlapec, který vědomí projevuje. Výraz tvé krve naznačuje, že půjde o muže, který bude mít velké nadání proniknout mysterii, nebo může být aktivovaným vědomím kteréhokoliv mága .
56./56 Neočekávejte ho ani z východu, ani ze západu:neboť z neočekávaného domu přichází toto dítě. Aum! Všechna slova jsou posvátná a všichni proroci pravdiví:ledaže by rozuměli jen pramálo: vyřeš první polovinu rovnice, tu druhou ponech nedotčenou. Ty však zříš vše v jasu světla a něco, ačkoliv ne všechno, v temnotách.
Jestliže nepřichází ani z východu či západu,přichází z neočekávaného domu, jedná se o duchovní dítě,chlapce, který si cestu k tzv. svému duchovnímu otci sám najde. Všechna slova jsou posvátná – důraz na čistotu řeči, na projevení své pravdy. Každý názor je subjektivní,ale pravda tím nemizí. Ale co má být utajeno, musí zůstat skryté..Ale kdy člověk sám pozná pravdu bez příkras? Až dosáhne dokonalosti. Vyřeš první polovinu znamená starat se o svou pravdu a nevnucovat ji druhému. Co k nám přichází z temnot? Rada z meditace, která vnáší úplný pohled na to, co prožíváme v běžném životě. Je to tedy pravda ve světle.
57./57Vzývej mne pod mými hvězdami!Láska je zákon,láska je pod vůlí!Ať si ani blázni nepletou lásku, nebotˇ je láska a láska. Zde jest holubicí a tam jest hadem. Zvolte si dobře! On, můj prorok, si vybral, znaje zákon pevnosti a velké mystérium Domu Božího.
Všechny ty staré litery z mé Knihy jsou správné,ale Tzadi není Hvězda. To je také tajemství, můj prorok to zjeví moudrým.

63/63 Zpívejte mi strhující milostnou píseň! Vykuřujte za mne kadidlem!Noste mi klenoty!Napijte se na mne, neboť vás miluji!Miluji vás!
Pobídka k praxi, k činnosti, k tomu, co bylo výše vysvětleno a objasněno. Pobídka ke změně návyků,chování a trávení času. Současně ale s oporou v Nuit. V tom, že člověk začne do praxe přinášet nový pohled, změní se i jeho vnímání světa kolem sebe. Zpívání je vyšší dovednost než mluvení. Získá tedy jasnosluch neboli telepatii,otevře se mu třetí oko a vnímání čichu , chuti a hmatu se zdokonalí. Jako kdyby ze sebe odstranil mlhu, která toto vše pokrývala. Tímto se stává svobodným. Prozře.

64/64 Jsem dcera západu Slunce s modrými víčky,jsem neskrývaná nádhera rozkošné noční oblohy.
Sdělení času, kdy je nelépe se s Nuit spojit. Je to doba, kdy slunce zapadá. Doba příchodu noci s krásnou a jasnou noční oblohou. Člověk spí, ale přesto jeho duch žije svým nočním životem, kdy ve snech zpracovává svým způsobem uplynulé dění.

65/65Ke mně! Ke mně!
Vybídnutí k setkání s Nuit.

66/66 Zjevení Nuit jest u konce.
Ukončení sdělení Nuit.
 
karanténa 2020/2021


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz