Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
3. kapitola - PRAVÁ VŮLE

V této kapitole objevíme, co znamená Pravá Vůle v denním životě, v magické praxi a v duchovním rozvoji. Odhalíme některé z mysterií, jakým způsobem se Pravá Vůle v lidském životě odhaluje – samozřejmě, tím spíš pro toho, kdo se snaží vybudovat vlastní vědomé pochopení Pravé Vůle, jako mnoho z vás, kteří čtete tuto knihu.


Jsem si jist, že mnoho z vás je celkem obeznámeno s pojmem Pravá Vůle, ale pro jistotu chci zde tento pojem ve stručnosti definovat. Zaprvé, vůle v nadpisu je ta samá jako vůle ve slově thelema, což je řecké slovo pro vůli. Není to pouze prostý chtíč ega nebo rozmar osobnosti. Není to pouhé chtění něčeho. Je to hlubší úroveň smyslu života a žití tohoto smyslu v individuálním životě a také napříč mnoha inkarnací.
Pravá Vůle je vůle nejhlubšího Self – jádro toho, kým opravdu jste jako duchovní bytost. Také, a to je důležité, že se jedná o vyjádření univerzální vůle ve vašem individuálním životě. To je to, proč1 (=důvod, pozn. Anakin), když žijeme podle naší Pravé Vůle, zjišťujeme, že často nám universum otevírá cestu přímo před námi a sympatizuje s našimi cíli. Rovněž, když cítíme, že plaveme proti proudu života, je to často dáno tím, že jsme odbočili z naší cesty Pravé Vůle; nebo možná dostáváme lekci od našeho HGA a/nebo samotného univerza, které nás šťouchá zpět na cestu.
Porozumění Pravé Vůli se výrazně zvyšuje se Znalostí a Konverzací se Svatým Andělem Strážcem; ale tak jako se adept postupně seznamuje v rámci námluv se svým HGA a postupuje po stupních prvního řádu A.´.A.´., poznání Pravé Vůle se odhalí také postupně jako když loupeme vrstvy naší osobnosti, abychom objevili, co je v jejím jádru.
Příliš často je Pravá Vůle chybně chápána jako svobodná volba kariéry nebo cíle. To je hodně omezující. Pravá Vůle je esence vašeho Self. Zahrnuje vás, vaše činy, vaše myšlenky, vaše pocity, a vaše chování; a vztahuje se k tomu, jak žijete, okamžik-k-okamžiku, tak jako celý oblouk vašeho samotného života – a ještě mnohem dále za jeden život až do dalších inkarnací. Můžete vidět, že je to opravdu víc než volba kariéry nebo prostého cíle, jehož chcete dosáhnout. Často se však Pravá Vůle překrývá s vašimi vášněmi, zájmy a preferencemi, ale ne vždy. Na druhou stranu jsme ustanovili, že se nejedná o pouhou vůli ega-osobnosti (nebo v pojmech kabalistické psychologie jde o ruach.) Někdy zjišťujeme, že naše Pravá Vůle – kterou ideálně naše ego zprostředkovává – není nezbytně něco, co bude pohodlné a naprosto v harmonii s koncepcí ega samotného. Můžete zjistit, že jste překvapeni tím, co se o své Pravé Vůli dozvíte. Ještě častěji můžete zjistit, že nalezení vaší Pravé Vůle vás bude nutit, abyste udělali bolestivé rozhodnutí o svém způsobu života, prioritách, kariéře, vztazích a mnoho dalších věcech. Takové růstové procesy jsou oprávněně bolestivé, protože nás nutí, abychom vykročili ze své komfortní zóny; ale v tomto případě je to v zájmu toho, abychom z těchto sobeckých rozhodnutí v denním životě vytvořili harmonii s hlubšími potřebami naší duše a přikázáními HGA. Ano, protahování bolí, ale když k této bolesti budeme přistupovat jako k ukazateli hlubšího růstu, můžeme dospět k většímu pocitu poklidu v tomto procesu. Tak jako fyzická bolest nám ukazuje místo, kde je potřeba léčit, tak také psychologická bolest nás informuje o místech našeho růstu.
Jak už jsem říkal dříve, Pravá Vůle by měla stejně vysvětlit vaše rozhodnutí v jakémkoli momentě a v jakékoli situaci, tak jako vysvětluje vaši celkovou životní cestu životem. Když budete kontemplovat o Pravé Vůli, měli byste se pokusit získat odstup od všednodenních záležitostí, kariéry a životních rozhodnutí a zamyslet se tímto způsobem: Pravá Vůle vykládá, jak působíte na universum, rozhodnutí, které děláte a cesty, které se chystáte nastoupit, zda jste burzovní makléř v New York City, rybář v Malajsii nebo čímkoli jiným. Jinými slovy, tato ústřední pravda kým jste se vyjádří sama svým určitým způsobem nehledě na světské události, ve kterých se nacházíte – vaše místo narození, povolání, rodinná situace, a tak dále.
Objevování Pravé vůle je převážně pomalým a pozvolným procesem, poznamenaným občasným objevením dalších vhledů. Například jste možná přemýšleli o svých životních rozhodnutích v posledních několika letech a zjistili, že v té době byla určitá tendence, která unikla vaší pozornosti; ale pak, když se na to podíváte zpětně, získáte tím určitý vhled do Pravé vůle. Naproti tomu existují okamžiky, kdy budete jednoduše zastaveni na své cestě, kdy se uvědomění objeví jako okamžitý záblesk, což způsobí, že se budete smát nebo plakat (nebo obojí) s jasností vhledu.
Proces je neuvěřitelně individualizovaný a žádní dva hledači nezažijí své vrcholy a údolí stejným způsobem. Trochu poeticky řečeno: Představte si sami sebe jako proroka svého vlastního Anděla – jako velekněze nebo kněžku náboženství, které rozvíjíte, které je jen vaše. Cílem tohoto náboženství je prohloubit, zesílit a vymezit se stále větší jasností mystické a magické postupy, které účinně vyvolávají vašeho Svatého Anděla Strážce.
Rozvoj tohoto náboženství je v podstatě dílem aspiranta v před-Adeptus Minor stupni práce A·. A.·.. Vaše tělo a mysl jsou nádobou, ve které přebývá váš Anděl. Účelem této nádoby je žít Pravou vůli, která je hlasem vašeho Anděla v každodenním životě. Mnozí zjišťují, že jméno samotného Anděla odhaluje určitý vzorec, který je jedním z velmi důležitých klíčů k Pravé vůli. Toto jméno, možná uspořádáním písmen, možná některými jinými asociacemi, které rozvíjíte v průběhu času, je vaši cestovní mapou svého druhu ke správnému životu.
Jak jsem již zmínil, pochopení Pravé vůle dělá kvantový skok vpřed s poznáním a rozhovorem se Svatým Andělem Strážcem, ke kterému dochází v Adeptus Minor stupni A. A., odpovídajícím sféře Tifereth. Tato fáze představuje průlom beriatického vědomí do yetziratické ego-mysli. S tímto dosažením se nadpřirozená říše nešamah - duchovní intuice a hlas samotného Anděla - poprvé stává uchopitelným pro ruach. Adeptovo povědomí o andělově hlasu se již neomezuje na symbolický jazyk nefešského podvědomí; spíše může obdržet pokyny Anděla přímo do vědomé mysli. Podívejme se na několik praktických nástrojů, které můžete použít k lepšímu pochopení Pravé vůle.
V některých ohledech jsou téměř jako mentální hry, které si můžete hrát sami se sebou, když zkoumáte svůj život a snažíte se získat přehled o Vůli. Položte si tyto otázky: Když vstoupíte do místnosti, jakým způsobem ji měníte? Jaký vliv máte na svět kolem sebe a na lidi ve vašem světě? Máte něco jedinečného, co bude mít tendenci ovlivňovat svět poměrně předvídatelným způsobem. Během vašeho celého života, ztělesněného rozhodnutími v každém okamžiku, je nějaké kvintesenciální youness (to vaše) které ovlivňuje svět kolem vás - energický podpis, který necháte, kamkoli jdete.
Například když přijdete na večírek, lidé v místnosti jsou určitým způsobem ovlivněni, protože jste to byli konkrétně vy, kdo vešel dovnitř. Jaká je specifická povaha tohoto vašeho vlivu? Případně přemýšlejte o sobě jako o síle přírody: vítr fouká, voda teče, oheň hoří a kyselina rozleptává. Co je to, co vy děláte světu? Zeptejte se lidí, kteří vás dobře znají, na vaše silné a slabé stránky. Jaký máte talent z jejich pohledu? Zeptejte se přítele. Zeptejte se nepřítele. Nakonec na názoru kohokoli jiného na vás nebo na vaší Pravou vůli nezáleží ani zlomek toho, jak záleží na vašem vlastním soudu o vás samých - ale získáte opravdu zajímavou zpětnou vazbu; a pokud nic jiného, je to určitě zábavné cvičení!
Další z mých oblíbených technik zahrnuje dívat se na svůj život retrospektivně jako na příběh nebo mýtus. Jaký mýtus žijete? Jedním ze způsobů, jak to prozkoumat, je rozdělit svůj život například na pětileté segmenty od pěti let věku. Dál se zamyslete nad tím, jaké byly vaše vášně během každé konkrétní fáze života. Řekněme, že se díváte na věk od pěti do deseti let. Jaké byly vaše oblíbené knihy, filmy, hrdinové nebo písně? Tento proces opakujte pro každých pět let a pak se pokuste abstrahovat širší témata. Jaké příběhy vás obvykle upoutaly? Zabíjení draků? Nebo snad řešení záhad? Jaká byla povaha hrdinů, kteří vás uchvátili, když jste byli mladší? Ztotožnili jste se s čarodějem nebo válečníkem? Potulný syn, nebo potulný poustevník? A tak dále.
Při pohledu na celý svůj život můžete vidět, jak se tato témata vyvíjejí. Vezměme si následující seznam 36 dramatických situací Georgese Poltiho. Polti vypracoval tento seznam, aby pomohl spisovatelům, ale možná pro vás bude zajímavé podívat se na různé příběhy, které identifikuje, a zjistit, zda můžete vidět nějaké, které mají význam pro váš život. To nemusí být v žádném případě synonymem Pravé vůle, ale může vám to poskytnout několik dobrých vodítek. V některých případech bude příběh, který nejlépe odpovídá průběhu vašeho života, odrážet ty překážky v osobnosti, které skutečně omezily vaši schopnost proniknout do Pravé vůle. Tyto informace nejsou o nic méně užitečné! Když pochopíte způsoby, jakými vás ego zachycuje nebo oslepuje, máte mocný nástroj, jak vidět za tyto blokády a vnímat realitu Vůle.

36 dramatických situací

1. Snažná prosba (ve které Žadatel musí prosit/žebrat o něco u autority která je u moci)
2. Vysvobození
3. Zločin následovaný pomstou
4. Pomsta za příbuzné na příbuzných
5. Pronásledování
6. Katastrofa
7. Stát se kořistí kvůli krutosti osudu
8. Vzpoura
9. Odvážný podnik
10. Únos
11. Záhada (pokušení nebo hádanka)
12. Zisk
13. Nepřátelství příbuzných
14. Rivalita příbuzných
15. Vražedné cizoložství
16. Šílenství
17. Fatální bezohlednost
18. Nedobrovolné zločiny lásky (příklad: zjištění, že si člověk vzal matku, sestru atd.)
19. Zabití nerozpoznaného příbuzného
20. Obětavost pro ideál
21. Sebeobětování pro příbuzného
22. Vše obětovat pro vášeň
23. Nutnost obětování blízkých
24. Rivalita nadřazeného a podřadného
25. Cizoložství
26. Zločiny lásky
27. Objev zneuctění milovaného člověka
28. Překážky lásky
29. Nepřítel milován
30. Ambice
31. Konflikt s Bohem
32. Mylná žárlivost
33. Chybný rozsudek
34. Výčitky svědomí
35. Znovuzískání ztraceného (člověka)
36. Ztráta blízkých

Mnoho aspirantů dojde k poznání a jistotě o své Pravé vůli, ale když tento objev ohlásí příteli nebo členovi rodiny, zasáhne to hlasitým zaduněním. Proč? Protože je to něco, co se všem kromě nich zdálo naprosto zřejmé! Přirozeně, váš vlastní vhled do vaší Pravé Vůle bude mnohem složitější a složitější než to, co vám někdo jiný bude schopen říct; ale nebuďte překvapeni, pokud se dostanete k pocitu jasnosti o pravé vůli a pokud je to mnohem méně působivé pro všechny ostatní než pro vás! Bez ohledu na konkrétní zvraty vaší cesty jsem si jistý, že najdete cestu k pochopení Pravé vůle. Je to jedním z nejvíce okouzlujících, fascinujících, frustrujících, ale nakonec uspokojujících úkolů, které kdy budete provádět.

Přeloženo z anglického originálu David Shoemaker, 2013, Living Thelema: A practical guide to attainment in Alester Crowley system of Magick.1 Angl. why
 
přeložil Anakin, v Olomouci 9. 9. 2021 a 10. 10. 2021


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz