Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
Aleister Crowley: Magie bez slz, 61
Kapitola LXI: Moc a Autorita

Drahá sestro,
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon.
Děkuji mnohokrát za poslední dopis. Nečekal jsem nic méně. Jakmile se někdo dostane do pozice autority, byť ve velmi malém měřítku, jeho potíže začnou ve velmi velkém.
Představ si, pokud můžeš, čím jsem si prošel za poslední čtvrtstoletí nebo déle. Moji podřízení mě neustále žádají o postup v Řádu; myslí si, že kdyby byli pouze členy 266. stupně, všechno v Zahradě by bylo krásné. Myslí si, že kdyby vlastnili pouze tajemství 148. stupně, byli by schopni provádět všechny ty zázraky, které jim v současnosti unikají.

Tyhle ubohé ryby! Nechápou rozdíl mezi Mocí a Autoritou. Nechápou, že existují dva druhy stupňů, které jsou zcela odlišné. Například v teorii římské církve je biskup osobou, které byla udělena magická moc světit kněze. Může si pro takové svěcení vybrat zcela nehodnou osobu, na tom nezáleží; a kněz, jakkoli nehodným může být, musí pouze projít správný postup, který provádí zázrak mše, aby byl tento zázrak vykonán. Je to proto, že v církvi máme co do činění s řeholníkem, nikoli s magickou nebo vědeckou kvalifikací. Pokud by Královská společnost zvolila ševce, jakožto, že může, to by ho nezmocnilo k určení bodu varu nebo čtení Verniera.
V našem případě, i když je naše autorita přinejmenším stejně absolutní jako autorita papeže a římské církve, tak mi neuděluje žádnou na jiné přenositelnou moc jakýmkoli aktem Naší vůle. Naše vlastní autorita k nám přišla, protože jsme si ji zasloužili, a když udělujeme stupně jiným lidem, náš dar je zcela bezcenný, pokud příjemce nezískal své ostruhy.
Jinými slovy: Jakýkoli stupeň, je jako by byl pečeť za přesné dosažení; a přestože by nás mohlo těšit, když vysvětlujeme tajemství nebo tajemství kteréhokoli daného stupně či stupňů, kterékoli osobě nebo osobám, nemá to sebemenší efekt, pokud sám neprokáže schopnost vykonat tyto funkce, co jsme však udělali je to, že jsme dali právo ke konání a znalosti, jak konat.
Čím dál postoupíš v Řádu, tím více se budeš cítit otravována lidmi, kteří jednoduše nepochopili tento bod magické teorie.
Další věc je, že samotné vyučování je velmi ošemetné; dokonce ani tak jednoduché záležitosti, jako je cestování na astrální úrovni, nelze dosáhnout žádným množstvím výuky, pokud žák nemá jak kapacitu, tak energii a také teoretické a intelektuální schopnosti úspěšně provádět praktiky. (Už jsem o tom hodně řekl ve svém dopise o Zručnosti 1.)
Považoval jsem za nejdůležitější, abys všem vtiskla tyto body. Je naprosto žalostné sledovat marný boj neschopných; jsou tak seriózní, tak upřímní, tak hodní ve všech směrech každé možné odměny, a přesto se zdá, že nejsou schopni pokročit o jediný krok.
Tato záležitost má ještě jednu stránku, která se skutečně blíží zločinci. Existuje mnoho učitelů, mistrů a biskupů a bůh ví, koho ještě, kteří pobíhají kolem a dělají to, co je o málo lepší než prodávat známky a tituly a tajemství. Takové praktiky samozřejmě nejsou o nic lepší než běžné podvody.
Uvědom si, prosím, pevně ve své mysli, že u nás je jakýkoli stupeň, jakákoli pozice autority, jakákoli hodnost naprosto bezcenná, kromě případů, kdy je to pouze pečeť skutečného dosažení nebo úspěchu.
Musí se ti zdát, že tluču mrtvého psa, že je pro mě o málo lepší než ztráta času trvat na tom, jak to nyní dělám, na tom, co by si každý obyčejný člověk myslel, že je patentem té nejpodlejší inteligence; ale ve skutečnosti, čím dále postupuješ v Řádu a čím více lidí poznáváš, tím více se ti tento postoj, někdy absurdní a někdy ohavný, pozdvihuje a kope tě do obličeje.
To je jeden z důvodů, proč čím jsem starší a čím mám více zkušeností s lidskou povahou, tím více jsem přesvědčen o moudrosti náčelníků A. A., kde je všemi možnými způsoby odrazováno od sdružování se s jakoukoli jinou osobou kromě vašeho přímého nadřízeného nebo osobou, za kterou jste vy sami.
Samozřejmě existují výjimky. Bohužel je nutné, aby byly poskytovány nebo přijímány osobní pokyny k praktikám. Přes to všechno bych ti rád ukázal 200 nebo 300 dopisů, které jsem dostal za posledních zhruba dvacet let: říkají mi bez stínu pochybností, že cokoli jako bratříčkování vede jen k neplechám. Když si přejete instrukce od svého nadřízeného, mělo by to být pro určité body a nic jiného. Jakékoli porušení této konvence téměř jistě povede k tomu či onomu problému. Ve skutečnosti může být považováno za vadu koncentrace, pokud by měla probíhat komunikace mezi jakýmikoli dvěma členy Řádu, s výjimkou případů nutnosti.
Vím, že slabším bratřím Řádu se musí zdát těžké, abychom se tak málo zdáli úspěšní ve Velkém díle, ke kterému jsme všichni zavázáni. Je to tak univerzální konvence, že úspěch by měl být měřen členy. Lidé mají rádi pocit, že mají stovky lóží, od kterých mohou získat pomoc ve chvílích sklíčenosti.
Mnohem pravdivější a hlubší uspokojení však nastává, když student spokojeně pokračuje ve své práci zcela vlastním úsilím. Jistě jste měli dostatečný příklad v těchto dopisech, kde se člověk ve chvílích zoufalství náhle probouzí s tím, že byl navzdory všemu zdání sledován a střežen z vyšší roviny. Vlastně bych řekl, že jeden takový zážitek tajného opatrovnictví náčelníků řádu stojí za tisíc zjevně dostatečných svědků skutečnosti.
Chtěl bych, aby sis to vzala k srdci, drahá Sestro, a navíc vždy měla na paměti, co jsem napsal v tomto dopise, abys mohla rozpoznat, až nastane příležitost, o kolik lepší je tohle důkaz síly a inteligence Řádu, než být neustále rozveselován na obtížné cestě událostmi, které lze vysvětlit tím, co lze považovat za normální okolnosti. Nakonec mi dovol trvat na tom, že je jasným příznakem magického špatného zdraví, když se mezi pracovníka a jeho práci dostane touha po projevení této síly a inteligence.
Láska je zákon, láska pod vůlí.
Fraternally, 666
 
Přeložil Anakin, 11.12.2021, Olomouc


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz