Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 1 - 8, Vikete

1) HAD! TOŤ ZJEVENÍ NUIT.
HAD, V NĚM SE PROJEVUJE NUIT.

Tato věta neustále postupuje po stromu života dolů a stává se lépe uchopitelnou, nebo spíš tento akt. Projevení všech možností, obsahuje v sobě všechno, co bude dál
HAD = 5+1+4 = 10
NU = 50+6= 56 – ( viz I / 24 ) - 5+6 = 11 ( Nu má stejný součet jako Hadit )
56 – číslo Babalon
IT – 10+9= 19 – rozvinuté kreativní světlo
IT – 19 jako tarotová karta SLUNCE – to napomáhá stvořenému, aby se projevilo, to znamená, že tam, kde je IT, je vždy něco projeveného, viditelnějšího, ve slunečním světle
NUIT = 56 + 19 = 75 7+5= 12
HADIT = 10 + 19 = 29 2+9 = 11 – číslo magické expanze, spojení protikladůKOMENTÁŘ
Spousta energie, která se stahuje do jednoho bodu a v něm přechází na jinou kvalitu – projevuje se . ( Trychtýř)
Jde o dvě kvality a vztah mezi nimi: HAD je zjevení NUIT. Ona sama se neprojevuje, je pasivním principem, nelze ji zachytit vědomím, protože má kvalitu nevědomou.
HADIT potřebuje k tomu, aby se mohl projevit NUIT, druhý pól ( rovnováha protikladných sil), protože jinak by se nemělo co projevit.
Navíc Hadit by bez Niut nemohl ani existovat, protože musí být její součástí. Kdyby nebylo NUIT, nebylo by HADITA.
Díky HADITU se objevuje to, co bylo dosavad skryto – NUIT.
HADIT – vědomí, světlo, které všichni v sobě neseme, všichni jsme středem a současně je Hadit všude
Díky ohni – světlu – vzniká možnost uvědomění si tmy.
V Haditu se projevuje Nuit, nikoliv Hadit sám – ten vlastně není. Ale vpodstatě bez Hadita vlastně není ani Nuit. Hadit je prostředníkem pro Nuit k projevení se. Je to jakoby Nuit sama ze sebe vydělila něco, co jí pomůže se projevit.Ale protože ona je bezrozměrný prostor, nekonečná a neprojevená, musí stvořit vpodstatě svůj protiklad. Takže Hadit je vlastně součástí Nuit, ale přesto je jejím protikladem. ( neboť jsem v zájmu lásky rozdělena kvůli naději na spojení )
Nuit je všude, ale Hadit je také všude – to je docela samozřejmé – každá hvězda je Hadit a přesto je Hadit jen jeden. Proto je každé číslo nekonečné, proto nejsou rozdíly.
Všechny hvězdy (mnoho) = jeden Hadit.

PODLE STROMU ŽIVOTA – zrození, stvoření
TAROTOVÁ KARTA – BLÁZEN – sjednocení protikladů
- nalézt sám sebe : Egyptská genese: počátkem bylo slovo a ve slově se poznala věčnost
- počáteční a konečná rovnováha protikladů
- otec i matka
- ve svém projevu není jedním, ale dvěma, je pouze Jedno, protože on je 0
- potenciální plodnost, nebo spíš plodnost, kterou my ještě nejsme schopni vidět
- připadá mi to, že tam, kde se rodí Blázen, tam se rodí i smrt, že vznik Hadita současně předurčuje i jeho zánik, kterým by bylo spojení Nuit a Hadita
ALEF – vůl – ale i falický význam
KETHER – ryzí bytí jako aspekt ryzí nicoty
- zdroj, všechno pochází z Kether a všechno se do ní zase vrací
- první pohyb ( Blázen – vykročení – začátek )
- proto je to Had a ne Hadit, protože jde o Kether, víceméně neuchopitelná rovina, není tam to it, protože to stále ještě není na úplně vědomé úrovni?
Spojuje Kether s Chokmou ( 11 ) -„jde“ to směrem ke dvojce, k odhalení společenství nebeského

TAROTOVÁ KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE

MÁG - ??? –
Připadá mi to, jakoby Blázen byl Had, ale Mág už je Hadit. Připadá mi, jakoby v tom Bláznu je ještě vše obsaženo v jednom, ale v Mágovi, i když zde jednota protikladů pořád ještě je, už je to přece jen trochu vědomější, trochu vydělenější. Jakoby Blázen byl tím okamžikem „rozsvícení“, prvotním impulsem, u Mága už probíhá tvořivost na vědomější úrovni.

DALŠÍ NÁPADY

Dva sloupy – Jachin a Boaz?) a čtyři prvky – dva aktivní a dva pasivní
Tarotová karta blázen tak trochu souvisí s jarem, kdy vyvěrá na povrch vše, co bylo skryté v zemi, všechno ožívá.
Jenom mi připadá, že když se nakumuluje moc energie a jde to jakoby do trychtýře, tak tam musí vznikat velké napětí, někdy i výbuch – připomíná mi to Budiž světlo – nebo taky viz egyptská geneze
Oko – jen otevřené vidí
Ještě mě napadlo , jestli může být nějaké spojení Hadit X Hades , nebo spíš Had X Hades ( je neviditelný, neviditelné spojení věcí, to základní „co“, které drží věci pohromadě, je tajemství jejich smrti. Hádés není nepřítomnost, ale skrytá přítomnost – neviditelná plnost. Hádes je ten neviděný a zároveň absolutně přítomný navíc podle Hillmana ( Sny a podsvětí), existuje spojení mezi Hermem a Hádem – což by mohlo i souviset s kartu Mága. )
E. Lévi – když věčný vládce tvoří, mluví k sobě sama.
2) ODHALENÍ SPOLEČENSTVÍ NEBESKÉHO
když rožneš, tak vidíš všechno kolem sebe

SPOLEČENSTVÍ NEBESKÉ - Něco, co je všude okolo nás.,
ale má to vzájemné vazby, protože jinak by to nebylo společenství, je tam něco, co mají všichni společného
Něco, na co se JÁ dívá kolem sebe, co je všude jen ne v nás. – ono to je i v nás, ale my to nevidíme. Koule jejímž jsme středem a různě od nás jsou jiné koule, jiné JÁ. Hvězdy.
Každý vidí jiné společenství nebeské.
Nebeské – nebe je tu asi míněno jako prostor, který je všude okolo nás, ale také nad námi ( nemůžu si pomoct, asi ne to dívám nějak špatně, ale mám pocit, že společenství nebeské není všechno společenství, že mohou existovat i nějaká jiná? Anebo ta jiná společenství v sobě obsahuje společenství nebeské? )

KOMENTÁŘ

Je zde takto definovaná samotná NUIT. – díky Haditovi
Všechno, co je níže bude součástí iluze, protože jen jednota je dokonalá. ( a manifestace v sobě ukrývá iluzi)
NUIT se sama nemůže projevit. Je nekonečná a skrývá v sobě všechny existující možnosti, světy. K projevení možností je potřeba do některé vložit vůli = stát se jím, rozhodnout se pro něco, dát něčemu nějaký význam. Tehdy se projevuje NUIT.
Tehdy se projevuje skrze Hadita – projevuje se – je to vědomé
HADIT je vůlí a RA-HOOR – KHUIT je procesem rozhodování. ( Dalo by se to nějak přirovnat ke křesťanské trojjedinosti Boha.Každý bod je Hadit a těchto bodů je nekonečně mnoho. Každý bod je středem z jiného pohledu – ze svého pohledu. Něco, co je vně nás i tam, co nejsme schopni fyzicky vidět. Kompletně nás to obklopuje.
KARTA
TAROTOVÁ KARTA – MÁG – vědění v nejčistější podobě ( nepochopitelné), je to ale stále ještě jednota, mág tvoří, představuje vůli. ( ale v Mágovi je ještě spojena jednota protikladů, je tedy podle Crowleyho nevědomou vůlí) . K tomu, aby se něco mohlo projevit, odhalit, je třeba vůle. Ale na duhou stranu tam, kde je vůle, musí být už svým způsobem i vědomí. Souvisí to i s tím společenstvím nebeským. Pokud si uvědomuju, že kolem mne je něco, uvědomuju si nutně i sám sebe.
Mág je i Hermes, posel Bohů.
Crowley tady taky mluví o pokrývce hlavy, kterou, podle Hillmana nosí i Hádes.
Ještě mi přijde, že na kartě Mág je vše v neustálém pohybu, připadá mi to spíš jako odhalování společenství nebeského v každém okamžiku ( oka - mžiku ), neustále tvoření

BET – dům , vztahuje se k planetě Merkur , dům – symbolický pojem pro Já

CHOKMAH – Moudrost, aktivní, mužský pilíř – zase to souvisí s tou vůlí a tvořivostí

Spojuje Kether s Binou - uvědomování si?
KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE

VELEKNĚŽKA - tady mě napadla jenom souvislost – Velekněžka je světlem a tělem světla – a díky světlu můžeme vidět odhalení společenství nebeského . a může tu být i souvislost s tím „nevědomým uvědomováním“, protože Velkeněžka souvisí se skrytou plodností. Navíc Velekněžka doplňuje Mága, ona je zástupkyní ženského, negativního principu. A odhalení společenství nebeského se může dít jedině tehdy, když je co odhalit ( Nuit), skrze něco ( Hadit).

NÁPADY
Odhalení společenství nebeského – souvisí s rostoucím uvědomováním? Ale je to takové“nevědomé uvědomování“, ne? Nebo jak bych to formulovala – uvědomování, probíhající na takové úrovni, že člověk není schopen uvědomit si, že si něco začíná uvědomovat? )
Něco se projevilo a teď to je i vidět. ( V divadle se nachystaly kulisy a scéna a teď se to nasvítilo? Divák ale pořád netuší, co všechno vlastně ve hře uvidí?)
( I my jsme těmi Hadity? To i v nás se projevuje Nuit? Nebo spíš v naší vůli? Anebo je to i tak i tak. I my jsme Hadity , ale tím, že do věcí vkládáme vůli, umožňujeme dalším možnostem, aby se projevovaly.)

Všechno, co existuje, je v jednotě, považované za počátek a vrací se zpátky k jednotě považované za konec.
Jedno je v jednom, tj. : vše je ve všem. ( E. Lévi )
3) KAŽDÝ MUŽ A KAŽDÁ ŽENA JE HVĚZDA

MUŽ A ŽENA – dualita, projevené a neprojevené, vědomé i nevědomé, každé + a -, akce a reakce, jang a jin, ….
HVĚZDA – Hadit, střed, něco, co vyzařuje ze sebe, něco, co tvoří společenství nebeské, ale i něco, co není věčné. hvězdy tvoří společenství nebeské

KOMENTÁŘ

V obsahu NUIT zůstává i to, co se stalo Haditem. ( Neprojevené obsahuje i to, co už se projevilo, nekonečně mnoho možností zahrnuje i ty, které už se uskutečnily)

Hvězdy jsou součástí společenství nebeského. Všechno je vyjádřením určité možnosti, která se uskutečnila)
Každý sám za sebe je jednotka, ale všeho je mnoho a je to rovnocenné. Každá možnost je možností a ta je rovnocenná s ostatními možnostmi do té doby, než je uskutečněná. Ale ona i uskutečněná je určitým způsobem rovnocenná s ostatními možnostmi, ne ? Z tohoto pohledu neexistuje chyba.
Jsou různé ÚROVNĚ SKUTEČNOSTI, jde o NELINEÁRNÍ MYŠLENÍ.
Nerovnocennost vzniká tím, že do možnosti vložíme vůli. Ale ta nerovnocennost vzniká právě jen tím, že jsme si vybrali jen jednu určitou možnost. Ničím jiným? Souvisí s tím hledání pravé vůle.
Hvězd i možností je nekonečně mnoho. Každý člověk je vyjádřením jedné možnosti, jedné zkušenosti. Vše je rovnocenné, tedy neexistuje srovnávání. Až výběrem a prvním krokem k realizaci rovnocennost mizí. Naplňuje-li člověk svoji vůli, jeho rozhodnutí není nikdy špatné. Ale podle toho, co jste říkali o těch úrovních skutečnosti, tak rozhodnutí člověka i když nenaplňuje svoji pravou vůli není nikdy špatné. ? Jenom se k němu potom může nesprávně postavit.Člověk svou pravou vůli musí teprve nalézt. 
Každý člověk je samostatnou jednotkou. Každá možnost je rovnocenná ostatním a má stejnou pravděpodobnost uskutečnění. Je jich velmi mnoho. Proto nečiňme rozdílu mezi jednou věcí a těmi ostatními.

TAROTOVÁ KARTA –
VELEKNĚŽKA – je to pořád ještě něco, co se velmi obtížně chápe, je to svým způsobem nelidské myšlení, tato karta se pojí s Lunou. Váže se k Bině a Bina se pojí se Saturnem, navíc spojuje svět nad a pod Abyssem. Je to něco, čeho je třeba se držet, jestliže chceme přejít? Může to být i svým způsobem „temná matka“, temná právě pro svou nepochopitelnost? Hodně mi sem sedí, co píše Crowley, že, že Velekněžka představuje možnost v jejím druhém stadiu, a to bez jakéhokoliv začátku uskutečňování.
Ještě navíc Velekněžka může být i určitým zpodobněním bohyně Nuit, i když v jistém smyslu nižším, nebo spíš užším. Proto se pojí i s Lunou. Navíc ten Saturn – str ážce Prahu a Pán času – Nuit je bohyně věčnosti – tam čas není , ale ve Velekněžce už ano – i Luna souvisí s časem.

GIMEL – velbloud – prochází přes poušť - Abyss
BINAH - spravedlnost
Spojuje Kether a Tiferet - spojuje vyšší a nižší svět, je součástí středního pilíře

KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE
CÍSAŘOVNA – souvisí s plodností, láskou, domotalo se to celé, připadá mi to spojené skoro se všemi verši knihy Zákona, protože mi připadá, že u Císařovny je hodně takový ten mateřský aspekt, že souvisí s nepodmíněnou láskou, proto je každý muž a každá žena hvězda, a žádná hvězda není míň hvězdou než ta druhá, proto nelze činit rozdílu mezi jednou věcí a těmi ostatními, a proto tudy kráčí bolest, protože jakmile činíš rozdíl, chybí láska, někam si odešla ( zde jest holubicí a tam jest hadem). Navíc Císařovna spojuje, ale i rozděluje – právě podle toho, jestli je brána otevřená nebo zavřená.A brány otevírá zase láska Agape – 93, stejně jako Thelema je 93. Ale pak jsme zase zpátky u Mága – viz Kniha Thothova – PChD nebo PAChD – strach ( titul Gebury) – původce strachu, jehož číselná hodnota je 93 ( k tomu mě napadá, že strach je hnací silou, že každá matka má strach o své dítě, že jakmile otevíráš dveře do neznáma, vždycky tě provází strach, strach mi připadá jako takové věčný průvodce tvoření a stvořeného, může taky souviset s vědomím konečnosti, s vědomím omezenosti..)

NÁPADY

Začínám mít velmi nepříjemný pocit, že se v tom začínám zamotávat, protože se mi zdá, že všechny tyto verše tvrdí vpodtsatě totéž, jenom to jakoby sestupuje.
Ještě k těm hvězdám – napadlo mě, že i když hvězda symbolizuje střed, tak pokud bychom šli do detailů, tak každá hvězda ještě musí mít svůj střed, který se zase z něčeho skládá, a musí zde působit nějaké síly, které tu hvězdu drží pohromadě.
Připadá mi, že to hodně souvisí i s I/ 22 , : nečiň žádného rozdílu mezi jednou vědí a těmi ostatními, vždyť tudy kráčí bolest. – Protože jakmile bych ten rozdíl činila, popírala bych „nejen“ tento verš.( A přesto to každý dělá.)

K lidské rovnováze je třeba dvou nohou, světy krouží skrze dvě síly, plození si žádá dvojího pohlaví. Toto je smyslem Šalamounova tajemství, které představují dva sloupové chrámy Jachin a Boaz. – zase ty sloupy..V přírodě jsou dvě síly,které působí rovnováhu, a tyto tři jsou jen jeden jediný zákon! (E. Lévi)
4) KAŽDÉ ČÍSLO JE NEKONEČNÉ, NENÍ ROZDÍLU

- praktická aplikace trojky ( Všechno, co je , existuje a projevuje se čtveřicí –Lévi)
číslo – hvězda – monáda – idea – princip – mají nekonečně mnoho možností

KOMENTÁŘ

Může se to stále dál a dál rozvíjet
Skrze ženu se vše stále dále rozmnožuje.
Jednání – následek – příčina dalšího jednání - ….
Každý bod světelné vlnoplochy se chová jako její zdroj.
Všechno souvisí se vším.

TAROTOVÁ KARTA –
CÍSAŘOVNA - praktická aplikace velekněžky, skrze ženu se vše stále dále rozmnožuje
Může jít o to, že Císařovna, jako praktická aplikace trojky je v určitém smyslu jakousi univerzální láskou a plodností? Každé číslo je nekonečné, není rozdílu – ta láska se musí vztahovat na všechny bez rozdílu a plodnost je nekonečná….

DALETH – brána ( průchod – zase to může souviset s tou praktickou aplikací ),

CHESED – milost – na aktivním, mužském pilíři

Spojuje Binu s Chokmou - spojuje „nebeského otce s nebeskou matkou“

NÁPADY, PŘIPOMÍNKY

(Neexistuje v nekonečném prostoru jediný bod, který by nebyl středem nějakého kruhu, jehož obvod se libovolně rozšiřuje a zužuje a nelze si představit bod, který by se nemohl rozšířit, zvětšit a vysílat paprsky v e filozoficky nekonečném kruhu. Lévi)
Viditelné je ztělesněním neviditelného. Dokonalé Slovo (Hadit?) ve vnímatelných a viditelných věcech je ve stejném vztahu či poměru k věcem našim smyslům nezjistitelným a našim očím neviditelným.
Připadá mi to jako jinak řečené, že každý muž a každá žena je hvězda. Jenomže tady je to číslo. Je v tom ještě něco jiného – jakoby je tím řečený současně jakoby opačný pohled na věc, nebo ani ne opačný, jak jiný.. V předchozím verši bylo řečeno, že všechno má svůj vlastní střed, a tudíž existuje nekonečně mnoho „pohledů, možností,…“ V tomto verši se dozvídáme, že každé číslo je nekonečné, a tedy nemá konec, a proto také existuje nekonečně mnoho pohledů a možností. Navíc je tu zdůrazněno, že není rozdílu. Nemůže být něco nekonečnější než to druhé. Navíc vpodstatě pokud bychom to brali z hlediska nekonečnosti, tak není jedno a to druhé, protože není rozdílu.I když číslo mi připadá v porovnání s hvězdou abstraktnější, a přitom už je to níž. Už tu ale probíhá nekonečný proces tvoření. Je tu jakoby zdůrazněn. Zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi číslem a hvězdou.
Začínám mít pocit totálního chaosu. (Ale teď to teprve přijde)
5) BUĎ MI PŘÍZNIV, Ó VOJEVŮDCE Z THÉB, AŽ SE BUDU PŘED DĚTMI Z LIDSKÉHO RODU ODHALOVAT

VOJEVŮDCE Z THÉB - Prý jde o předchozí inkarnace Crowleyho. Vojevůdce z Théb má souvislost s Epameinondasem, který přivedl Théby k vítězství zavedením nové strategie boje – KOSÝ ŠIK. Šlo o napadení levé strany vojska. Souvisí to s levou stezkou, s nevědomím, s napadením nevědomí, s milióny možností. Ivana tu uvádí souvislost s Veleknězem díky vau- Vau je v tetragrammatoně synem, zprostředkovatelem, spojením, člověkem, spermií… !!!!Nechápu!!!


KOMENTÁŘ

symbolický význam - pomáhej rozšiřovat moje poselství.
Nuit sama něco předává nebo Aiwass něco předává.
Souvisí to i s krabem a kartou Vůz. Je to šikmá cesta zleva na stromu života přes cestu quof na chet, přes Tiferet – Milenci – poslouchání srdce – dál viz lekce č. 4 Ivanin komentář, který zatím nechápu.
Je zde ještě souvislost s Medusiným komplexem – jde o lidi, kteří mají potřebu stále s něčím bojovat, ač se jim to nevyplácí a jejich boj je neúčinný. Na Medusu nebylo možno pohledět přímo. I v mnoha situacích je lépe nestavět se k problému čelem.
Absolutně nic nechápu

TAROTOVÁ KARTA – CÍSAŘ SE MĚNÍ NA HVĚZDU ??? Na druhou stranu ale vojevůdce je císař. ???
HVĚZDA - Nuit

HE – okno – můžeme se dívat zevnitř ven, anebo ho otevřít a něco zvenku dovnitř pustit.

GEBURAH - síla – souvisí s Marsem - tady by se taky dala najít spojitost s vojevůdcem z Théb – soudě podle této sefiry zřejmě nebude odhalení Nuit probíhat pro děti z rodu lidského příliš příjemně

Spojuje Chokmu a Tiferet.

NÁPADY


Tady je ten kosý šik, je to nějak spojené s kartou Vůz, s písmenem Chet a s krabem, ale víc jde úplně mimo mě.

Jinak byly ustanovené nějaké čtyři základní prvky a pětka už je úplně o něčem jiném. Je tady zajímavé spojení té něžně působící Nuit na kartě Hvězda a útočností a prudkostí Martovou. Vpodstatě tím, že se Nuit projevuje, se něco dává do pohybu a vpodstatě se tak otevírá nový pohled (okno – he), ale je to dost razantní – možná proto vojevůdce z Théb?
6) BUĎ TY, HADITE, MÝM TAJNÝM STŘEDEM, MÝM SRDCEM A JAZYKEM

TAJNÝ STŘED

STŘED - bodem určení, bodem nazírání – v něm může Nuit sama sebe zrcadlit ,světlý bod
- i hvězdy jsou míněny jako středy, střed může být něco, kde je nakumulována základní energie. Když zničíš střed, tak zničíš vpodstatě zbytek . Střed by se dal tedy chápat jako základ. ( střed pozornosti, střed vesmíru, střed země)
TAJNÝ - je o tajemství
- není vidět
- je skrytý
- hovoří se o novém vědomí – Horus – mužské je stvořené z ženského – opačně než dřív
- Nuit v sobě Hadita skrývá. Hadit je ukrytý v ní a je všude okolo ní. Nuit ho obepíná ze všech možných stran.
- Skryto před zraky ostatním
- Tajnost (skrytost) může zabraňovat profanaci
- Matka ve svém lůně nosí dítě ( Horus ) . Jako se vědomí rodí z nevědomí.
- Horus , dítě je skryto před zraky těch, kteří této změny vědomí nemohou z jakýchkoliv důvodů dosáhnout.
- Nuit mluví k Haditu, pojmenovává ho, vymezuje, definuje ho tím, že k němu hovoří.
- Jde o souvislost mezi vědomím a nevědomím, skrytým a zjevným…
- Nuit se potřebuje skrze Hadita projevit
- Nekonečná vodní hladina a z ní se vynořil ostrov – rodící se vědomí – stále se zvětšuje. Je to rostoucí uvědomování sebe sama, svého ohraničování, tak , jak dítě s věkem objevuje a potvrzuje své já a tím, že věci kolem sebe pojmenovává, tím je také stvořuje
- Je určená pozice a povaha Hadita
- Víme, odkud se můžeme na Nuit dívat, dala místo, odkud se může projevit
- Každý člověk v sobě nese svůj střed, svůj individuální bod, Hadit
- 6 VAU – ten, kdo zvěstuje tajemství – VELEKNĚZ

SRDCE
- střed je pojem abstraktní, srdce patří světu hmotnému, je z toho cítit život
- to ženské je věčné (Nuit), ale není to živé, je to NEBYTÍ. Ve vědomém ( Hadit ) je oživení.
- Nuit de facto neexistuje, protože ji nemá co oživit. Až Hadit oživí Nuit, ale ani život sám o sobě by nemohl existovat. Vždy je zapotřebí protikladu
- Připadá mě to tak trochu jako by se zase jednalo o různé stupně – tajný střed je v něčem, co existuje, ale není to vidět, tvoří to základ toho, co vidět je. Můžeme si ho pouze myslet. Patří do světa abstraktního . Stejně tak srdce, které je zdrojem života, je už vpodstatě hmotné a jazyk je něčím, co ještě navíc tvoří ze sebe samo?
- Život, oživující prvek hmoty, dělá živým to, co by jinak bylo mrtvé
- Hadit je oživujícím činitelem
- Nuit – to, co je nevědomé, co zjevně nemůže žít, než se vynoří ostrov – vědomé, ohraničené středem, srdcem
- Srdce oživuje podruhé to, co by jinak bylo mrtvé
- Vědomí se vynořuje z nevědomí

JAZYK
- pomocí něho mluvíme, pojmenováváme
- Hadit zpětně vyjadřuje Nuit
- Nuit mluví o existenci středu –Haditu – a zpětně Hadit mluví o její neexistenci
- Nuit Hadita definuje a zpětně je definována jím
- Ty jsi – já nejsem
- Hadit je tím, skrze koho se Nuit bude projevovat
- Jazykem se mluví – ústa jsou symbolem ženským, jazyk mužským


KOMENTÁŘ

- Nuit tím, že Hadita oslovuje, se zároveň definuje.
( Když věčný vládce tvoří, mluví o sobě k sobě. Lévi)

- Bytí vzniká z nebytí. ( Je žárovka, ale není tmivka – tmu na rozdíl od světla nemusíme vytvářet, protože je přirozeným stavem)
- Stejně jako malé dítě tím, jak si uvědomuje předměty kolem sebe, tak je pojmenovává a tvoří tak svět kolem sebe.- KDYŽ SI NĚCO UVĚDOMÍM, TAK TO STVOŘÍM.

TAROTOVÁ KARTA :
VELEKNĚZ - k tomu mě ale absolutně nic nenapadá

VAU – hřebík – to, co něco spojuje ( Hadit a Nuit ) , ale násilně, 6 souvisí s vědomím – je třeba vědomě spojovat to, co je projevené s tím, co je skryté

TIFERET – souvisí se Sluncem, středem

Spojuje CHOKMU A CHESED
TAROTOVÁ KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE

MILENCI – Zajin – naslouchání vnitřnímu, skrytému ( tajnému středu ) – proto je třeba to vnější umlčet.neprojevené se díky tomu může stát projeveným.

NÁPADY

Jenom mě napadlo, že jak to jde krásně vidět na stromě života, jak to sjelo. Vztah Nuit-Hadit přímo je v prvním verši, a teď ve verši šestém a jde se k němu cestou gimel – Velekněžky. Tady tento vztah je už tady formulován na úplně jiné úrovni. Zatímco v prvním verši se dozvídáme, že Had, v něm se projevuje Nuit, tady mi to připadá jako definování Hadita na několika úrovních – ten, který tvoří nějaký základ, výchozí bod nebo nese nějakou tvůrčí ideu – velice těžko se to vyjadřuje, ten, který to oživuje a tvoří dál .
Ale mám tady problém : pomocí Hadita se zase vracíme k Nuit, protože to, co je Hadit, už není Nuit – to přece není pravda – Nuit v sobě obsahuje projevené i neprojevené, jinak by nemohla být věčná. Nuit v sobě obsahuje i Hadita, ne? Totální chaos….
Ještě mě k tomu napadlo – makrokosmos a mikrokosmos a velice známá věta – to, co je dole,
je jako to, co je nahoře…
7) HLE, TOTO ZJEVUJE AIWASS, VYSLANEC HOOR-PAAR-KRAATA
-
-
- HOOR- PAAR – KRAAT = HARPOKRATÉS, HARPECHART - dětský bůh – často zobrazován s prstem na ústech, cucá si prst – ZNAMENÍ TICHA
- HOOR –PAAR – KRAAT – AJIN – AJIN – AJIN,
- HOOR – PA – KRAAT – AJIN – ALEF - AJIN
- jedna z tváří boha HORA
- zobrazován na kartě AEON
- egyptský bůh mlčení
- to, co je neprojevené, pasivní schránkou
- X RA-HOOR-KHUIT – jeho stránkou aktivní
- Jsou to dvojčecí bohové a jsou spojení v
- HRUMACHIS , HARMACHET = HORUS – vycházející slunce
- HERU-RA-HA ( 418) – tvořivý princip, spojení vnitřního a vnějšího
- 418 – číselný součet CHET – vztahuje se k ABRAHADABRA - sjednocení + a - , velké dílo
-
- 6 – spojeny se sluncem podobně jako Horus
TAROTOVÁ KARTA

– MILENCI
ZAJIN - meč,. zjevení – to, co je uprostřed, se projevuje vně

NECAH - Venuše
Spojuje BINU s GEBURAH

KARTA PODLE ČÍSLA VERŠE

/ VŮZ CHET - skrze plot vyjíždí zevnitř ven, spojuje mužské a ženské

K tomuto mě vůbec nic nenapadá.
 
31.10.2004


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz