Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 6 - 10, Chavan


I./6 Buď ty, Hadite, mým tajným stŕedem, mým srdcem & jazykem!
Hadit je bodom, stredom, niečím prejaveným. V slove "tajný" by som videla to naše známe "oko, ktoré sa pozerá, ale samo seba nevidí". "Buď ty Hadiť - hovorí Nuit, tým že to hovorí ho definuje - oživuje - Hadit je oživujúci princíp.
Stred, srdce, jazyk - to sú tri stupne. S tromi stupňami sa vo veršoch stretávame viackrát - napr.: blázni - bohovia - ľudia, nad Vami aj vo Vás - extáza - radosť, ...
Stred je bod určenia, kde môže Nuit sama seba zrkadliť. Predstava stredu - bodu je určujúca - to som ja, všetko ostatné je ne-ja. Srdce je tiež stredom, stredom tela, ale za srdcom je už cítiť život. Telo by sa v určitom zmysle dalo tiež brať ako Nuit - má mnoho možností - ale oživuje ho srdce, ktoré poháňa krv - krv, ktorá je nositeľkou ducha - vedomia. Srdce je najdôležitejší orgán, bez ktorého človek nemôže byť - žiť n je oživujúcim princípom, ako Hadit. Jazyk je tiež stredom, je stredom úst, tu by sme mohli brať, ale len v určitom zmysle, ako Nuit. Bez jazyka nie je možné vysloviť slovo. Ale ústa s jazykom toho môžu narozprávať a nie všetko je slovo vedomé. Preto je srdce & jazyk spojené s &, tým je definované slovo vedomé, slovo od srdca.


6 - vau 1 - Velekňaz - ten kto zvestuje tajomstvo, to čo je ukryté (tajný stred) a ATU VI - milenci - zain ' - je počúvanie toho vnútorného, ale aj umlčanie toho vonkajšieho. - zain ' - meč, ktorý spája, ale aj rozdeľuje. Takže dalo by zjednodušene povedať: Nuit by mohla hovoriť skrz stred - Hadita, prejaviť sa skrz neho a hovoriť a konať vedome. Ako Veleknéz, ktorý má na karte penta- a hexagram. Ako božskú iskru iod \ ktorá sa v písmene vau 1 pomocou chvostíka dotýka zeme. Je to o prepojení, vedomom prepojení - makro a mikrokozmu. A zain t v ATU VI je o umení spájať a počúvať svoje srdce. 6 je spojená so Slnkom, tak ako Horus - nové vedomie. Zain i je zjavenie toho, čo bolo uprostred a prejavuje sa smerom von.

I./7 Hle! toto zjevuje Aiwass, vyslanec Hoor-paar-kraata.
Predstavuje sa nám Aiwass. V Biblii tiež siedmi deň predstavuje ukončenie nejakého celku. 7 je číslo Venuše ? - celku - stvoreného. Je to komentár a má komentačný význam.
Hoor-paar-kraat je detský boh s prstom na puse - jedna z tvárí boha Hora. Mlčiaci boh - súvislosť so zain í, ako bolo povedané. Počúvanie toho vnútorného a umlčanie toho vonkajšieho.

I./8 Khabs je v Khu, nikoliv Khu v Khabs.
Kombinácia mužského a ženského prvku. Hra protikladov.
Khu = 31 = AL = Ku n temná ženská energia - kalas = tajný kľúč Knihy Zákona = bič na poháňanie volov - falický bič. 3+1=4 - číslo celku - pevnosti - ucelenia - ustanovenia, tak ako AL n ktorá bola napísaná - zjavená, tým pádom je mužskej povahy. AL bi* je mužský boh a LA N'? je "nie" a to povahy ženskej: (keď niečo nie je, nie je to stvorené, tak je to povahy ženskej). 4 - ako číslo Chesedu, ale zároveň dalet 1 - ako ženská karta - brána -možnosť. Ku - ako misa plná červov - neuskutočnených možností aj "áno" aj "nie".
Khabs = 88 = Kb - Kaaba - Kybele - temný kameň - ženský atribút. 8 - chet l"i-vyjavenie, prerazenie bariér, ale ATU VIII - lamed b - 30 - ženská karta, ktorá je doplnkom Blázna a sme znova pri 31. -tke - AL.
80 - pe - e - ústa - vyspellované 85 - sme znova pri ústach - je tu protiklad - ústa ženské, ale 8 ako chet n - 418 - abrahadabra - stvorenie slovom - mužský bojovník, ktorý vynáša grál.
85+418=503=8 - pričom 8 je číslom chaosu azda sa mi v tomto verši namieste ©.
V komentároch píšete: "15 kalas je rozprestrených po obvode a 16. je červený terč - mužský kalas, kde 15. kalas súvisí s ženskými cyklami 3x5=15=kalas ženská, 3+5=8=chaos (hod)
88=ako 8+8=16
88=44=22=11 n delenie - násobenie - mnohosť - DM - fiT (44) - krv, 11 je posledným deliteľným číslom - "číslom mojej nevesty", 8 ako nekonečno, kalas, číslo chaosu - ak vzniká život zároveň vzniká mnohosť, v nebytí je zdroj mnohosti, ale 8 je Merkúr, Mág ...
88 sa týka boja - Veža - Vojnový Voz aj napriek tomu, že 8 je párne, teda ženské číslo 1+1=2+2=4+4=8+8=16 n 1+1=2+2=4+4=30
Zhrnuli sme si to, takže v zjednodušenej podobe by sa dalo povedať, že Khabs je mužský a Khu ženský symbol, avšak nie je to celkom tak. Tiež sme si povedali, že "Khabs je v Khu" by sa dalo preložiť aj ako "Svetlo v temnotách" a kedže svetlo v temnotách je svetlo neprejavené, skryté, je v ňom len obsiahnuté, ale neprejavené, tak to nie je jednoznačné, viditelné... Inými slovami Nuit sa prejavuje skrz Hadita. Hadita v sebe obsahuje, Hadit je jej slnkom, svetlom, osvetlením, dňom po noci... n chet n F! rytier- bojovník, ktorý vynáša disk - grál - svetlo ...

I./9 Úctivej tedy Khabs a vizte mé svetlo, které na vás vylévám!
Tu by sa Khabs dalo tiež prirovnať ku Nuit, kedže prvá kapitola je o Nuit. Nuit má byť uctievaná, je uctievaná. V nej sa Hadit ukrýva, cez neho na nás vylieva svetlo. "A vizte mé svetlo..." - pozrite a uvidíte. Ja ho na vás vylievam - vylievam na vás vedomie. Nuit sama o sebe je tmavá, ale svetlo sa rodí z nej. Ona sama je stvoriteľkou. Ona niečo prijíma a transformuje do podoby. Máme uctievať Khabs - bojovnosť, samostatnosť, sebauvedomenie, sebaistota, vyššie vedomie, ktoré má v sebe niesť každý jedinec. Byť každý sám sebe stredom.
ATU IX. - Pustovník - hľadanie svojho svetla, svojho stredu - iod " - božská iskra, písmeno, z ktorého sa rozliali daľšie - skryté vnútorné svetlo, ktoré sa nedotýka zeme -Pustovník - ten, ktorý sa spojil s podsvetím, s nevedomím ...
9 - tet n - deloha - v nej sa niečo v tme rodí vo vnútri, aj Khabs je vo vnútri -vylievanie svetla môžeme prirovnať k pôrodu. Pôrod je tiež prejavenie, vznik niečoho nového, ale zároveň odtrhnutie od nebytia a je to tiež taký malý boj - vedomý boj. Aj my máme byť bojovníkmi, Nuit je nám naklonená, niečo nám predáva, daruje.

I./10 Nechťje mých služebníku málo & jsou skrytý: oni budou ovládat mnohé & známe.
Toho, čoho je málo, to nie ja tak ľahko viditeľné, resp. je to skryté. Takže tých, ktorí slúžia Nuit, prejavujú ju, je málo & sú skrytý, ale oni budú ovládať mnohé & známe. Universum je tu pre mňa a môžem si ho podriadiť.
10 - Malkuth - ovládanie pozemského. Miesto, z ktorého sa človek dáva na cestu. Služobníci sú uctievači - kohokoľvek, kto prichádza z vonka. My všetci zjavujeme Nuit už tým, že exisujeme, pretože bytie sa rodí z nebytia.
Nie je povedané, čo budú ovládať. Budú ovládať mnohé & známe; známe = zjavné = vyjavené = prejavené. Čím viac ľudí existuje a čím viac ľudí bude Nuit prejavovať, tým viac bude prejavená. My sme jej hviezdy. Nuit je nevedomá, je nebytie. Je potrebné ju prejavovať vedome, pretože ak nie je prejavovaná vedome, tak nie je prejavená vôbec.
10 - iod" - okrem toho, čo som písala v minulom verši, je Pustovník ktorý má blízko ku ženskému archetypu, žije na hranici vedomia a spája sa s božou pomocou.
ATU X - kaf 2 - Kolo Osudu - ide o uchopenie stredu. Byť stredom a nenechať sa vláčiť po okraji. Čím je človek ďalej od stredu, tým viac ho to trhá a lomcuje. Kaf 2 - dlaň - nebo máme nad sebou jako na dlani. Do dlane sa dá niečo ukryť, ale aj naopak, dlaň môže niečo ponúknuť. Hovorí sa, že človek má svoj osud vpísaný v dlani, resp. zober si osud do svojich rúk.
 
zima 2002/2003


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz