Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 1 - 14, Uria Sophia


1./1 Představuji si sítko plné řidšího těsta, v momentě, kdy těsto protéká jednotlivými dírkami vznikká Had.
Je jakoby součástí Nuit, ale už je, nebo jsou projevené v individuální jednotky. Je jich více nebo jeden.
Nuit se projevila, tím, že vznikl Had |kapka těsta|. Je zde vzájemná souhra neprojeveného |Nunit| a projeveného |H.
V Nuit je velké množství potencionálně neprojevených Haditů.
Myslím, že je tímto vystižen i verš 11.1.
1./2 Projevení vůle, aby mohl vzniknout proces popsaný v předchozím verši, /to, že něco "vyteče" ve formě Hadita si rozhodl Hadit sám je to jeho vůle a zároveň vůle Nuit nechat něco "vytéct". K odhalení dává pokyn Ra-Hoor-knuit, vládnoucí božstvo Nového Aeonu.

1./3 Hvězdou může být myšleno cokoliv, všechny možnosti, které se naskýtají, prostě vše, všichni lidé i Ti mají stejné možnostijen jich využít.

I./4 Myslím, že je to doplnění předchozího verše.

I./5 Zde je osloven zapisovatel Zákona - Crowley. Je žádán o přízeň, poslušnost či pochopení pro celý proces , který bude postupně zjevován v KZ. O tuto laskavost žádá Nuit, souvislost s Aiwasem tady vůbec netuším. Odhalovat se přeci bude Nuit.

I./6 Opět hovoří Nuit a oslovuje a zároveň stvořuje Hadita./to je to pomyslné sítko a průtok dírkou ven./. Vzniká byt z nebytí - světlo ze tmy. Po Haditovi jsou žádány tři kvality. Střed - zrdcadlení se sama sebe v mnohočetné roztříštěnosti. Srdce - to co oživuje.
Jazyk - vyjádření, či osvětlení vědomé stránky z nevědomí.

I./7 Zde bych poprvé viděla přítomnost Aiwase, který bude zvěstovat to následující. Je vyslancem Hoor-paar-kraata - pasivní stránky
Slunečního Boha Heru - Raa -ha. Ve verši 2 se projevil protiklad aktivní Ra-Hoor-Knuit. Nebo možná - začne se projevovat něco
zatím neprojeveného a zároveň dojde ke spojování. / VII - Vůz, rozepsaný chet = 418 =Abrahadabra = Klič ke spojení protikladů?/.
Ještě mi napadlo: jesliže se Slunce spojuje se šestkami a převedu to na ATU VI. opět dochází v Milencích ke spojování.
Jestliže Abrahadabra pochází z Abraxas je zde nopět Slunce a číslo 6 a opět ATU Milenci - rozdělení - analýza a zpětné spjování
syntéza. Dále 7/7-7 + 7 = 14- čili 1+4 = 5 něco se dává do pohybu, něco se začne dít.

I./8 Zde budu opakovat pouze naučené, protože to je velmi těžký verš. Je zde řečeno, že Khabs je v Khu. Khabs = kámen, střed bod čehokoliv. Khabs '= mužská energie, Khu = ženská energie. /aktivní - V / /pasivní NV /
Khu je temnota, Khabs je světlo, světlo je v temnotě, bytí je v nebytí. Verš 8 - č. 8 = Chet ATU Vůz = sv. grál naplněný krví, která je nositelem vědomí. "Vědomí je vezeno" z Biny - zrod z Velké matky. Je zde přerušena hranice ze světa bez protikladů do světa protikladů. Mohlo by se jednat o zrod nebo porod čehokoliv, nové kvality, dítěte apod.

1./9 Nuit nabádá k uctívání Khabs, tzn. uctívání světla, které se z ní vytváří v jakékoliv podobě., či možnosti. V nabádání k uctívání by mohlo být nepatrně skryto i to nejjemější pobídnutí, které je třeba zachytit a snažit se něco tvořit.
9 = Tet = děloha ATU Chtíč = v děloze je cosi ukryto / Khabs/, V ATU Chtíč je též ukryta nesmírná energie, která prýští ven. Chtíč má XI. a nebo 11 expanze spojení V s NV a nebo 1 + 1=2 rozdělení do protikladů, opět by mohlo jít o rozdělení a spojení.

1./10 I když Nuit zjevuje cokoliv a kdokoliv, myslím si, že slůvkem "nechť si Nuit přeje nebo si stanoví, aby těch kdo opravdově chce "sloužit" bylo málo. Protože to vyžaduje nesmírnou oběť a velmi těžkou prácí je předem stanoveno, že služebníci budou muset překonávat velké překážky a tyto oběti nebude každý schopen poskytnout. Asi bych řekla, že těch vyvolených či podstatně vyspělejších bude logicky málo, nebudou mít potřebu být známý a budou obdařeni mimořádnými schopnostmi a tím budou moci vést "ty mnohé".
Desátým veršem se dostáváme do desítkové soustavy, na SŽ do světa Utváření. Ve vztahu ke slovu "služebníků", by to mohli být Ti co jsou Páni svého osudu /X "Štěstěna/, kteří se nenechají vláčet kolem osudu. Mají pevnou vůli obstát ve zkouškách, jsou přínosem celému Universu. /Forma, která se utvořila ve světě Jecira je promítnuta do hmoty./. Numerická hodnota č. 10 náleží ATU Poustevník, kteý mimo jiné značí moudrost a mohlo by to též korespondovat se třemi stupni v dalších verších.

1./11 U tohoto verše se pokusím začít u ATU XI. Síla. /Nyní čerpám z Knihy Thothovy/. ATU se již sice nachází ve světě protikladů, ale pokud je ovlivňováno Chesedem, byl by to jakýsi výbuch sil ze světa bez protikladů. Síly jsou velmi tvořivé a nespoutané. Opět se zde vyskytuje Grál /světlo /, které musí podstoupit cestu do "temnoty čili hmoty, aby se dokonaleší mohlo opět vrátit do Jednoty. Nebo vše pochází z nuly a opět se to tam musí vrátit. Blázen = nula. Jsou zde znázorněny hierarchie Božstev od světa bez protikladů až po lidi - hmotu.

1./12 Pokud bych tento verš pojala z básnického hlediska , představím si nádherné noční nebe, poseté nekonečným množstvím hvězd. Samozřejmě z to musím pociťovat úchvatnost, nádheru a lásku. Když vezmu hvězdy jako možnosti či cokoliv co se mi nabízí i zde vyciťuji, že je vše dáváno pro moje dobro a tudíž s láskou.
ATU XII. Viselec - mem - nevědomí: pouze prací na svém nevědomí mohu něčeho dosáhnout.
Otázka: voda značí nevědomí, jestliže s ním budu pracovat či se silami v něm, bude se mi rozšiřovat vědomí ? Jestliže je krev nositelem vědomí, spočívá tedy celý proces ve vývinu vědomí v posloupnosti: voda/nižší svět/,víno /vyšší svěť, krev/nejvyšší svěť?

1./13 Nuit je obsažena ve všem, je vně nás i mimo nás. Extází je myšleno, že Nuit se projevuje v našem vědomí. Radost s námi nesdílí přímo jako extázi.
XIII. Smrt - nun - ryba - trochu do toho v mísím křesťanství Já jsem nad Vámi i ve Vás mi trochu připomíná Ježíšova slova ...Já jsem ta Pravda, Cesta a Život. I když se jedná o Nový Aeon, přesto je po události na Golgotě Kristovství ve všech /Já/. Bez toho by nebylo vývoje. Smrt je chápána jako nutný přechod z jedné kvality na druhou, pokud možno vyšší a zde bych asi tušila souvislost i přechodu z jednoho Aeonu do druhého, ale kvalita předchozího zůstává a bude se dále vyvíjet.

1./14 V tomto verši bych řekla, že někdo básnickou formou opakuje to co je obsaženo v předchozích verších. /Aiwass?/.
Jsou zde navíc přidány významné symboly, které se zatím nevyskytovaly, ale opět značí Hadita - okřídl. glóbus. Nuit - hvězdné nebe.
XIV. Umění - navazuje na předchozí ATU čís. hodnotu má 60 , číslo člověka /6/ povýšené
do desítkové soustavy. Do koloběhu protikladů a hlavním významem této karty a opětné spojení těchto protikladů., nalezení podstaty - toho původního, nalezení Pravé Vůle A/.I.T.R.I.O.L./ Důležitý symbol - šíp, znamená vedení PV správným směrem., tak napomáhat Velkému Dílu.
Řekla bych, že ATU velmi dobře koresponduje se 14 veršem sklání se v extázi,
aby políbila tajemnou řeřavost Hadita
Spojené V s NV se rozděluje a dává mnoho možností na projevení V.
Jakmile se V projeví, jeho dalším úkolem je zpětný návrat do původního, ale ve vyšší kvalitě,a to je dosaženo nalezením PV a jejím vedením správným směrem /šíp/.
 
prosinec 2002


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz