Malé opatství Thelémské
*Encyklopedie Thelémy* *Kniha zákona - magická exegeze*
*Rituály* *Učební materiály* *Průzkum vyšších světů*
*Hermes II. Trismegistos*
*Dějiny 20. století* *Stručná historie esoteriky* *Osobnosti západní esoteriky*
*Živlová magie* *Struktura Universa*
*Magická intelektuální a názorová základna*
*Rituální předměty*
*Vzkazy a názory*
AL, 1. kapitola, verše 15 - 23, Uria Sophia


1./15 Nuit sděluje, že "vyvoleným" je právě Crowley, a prostřednictvím jeho nevědomí / přijmutí Pravé Vůle/ je mu dána všechna moc. Měl by zřejmě rozšiřovat řady svých stoupenců a tudíž stoupenců učení Knihy Zákona./od sepsání uplynulo 100 let a bohužel výsledek je úplně opačný. Lidé jsou opravdu pouze "ovce"./
Víc mi u tohoto verše nenapadá. Samozřejmě, že při rozboru čísla 15 a ATU XV. lze dojít k velmi hlubokým výsledkům, ale asi bych zde opisovala texty z Knihy Thothovy.
Když bvch začala pitvat samotnou 15 lze dojít opět k úžasným souvislostem.
10 num.hodnota Poustevníka + 5 num. hodnota Hvězdy - Jod , He - Otec a Matka - plodnost. Samotný Jod značí počátek a zároveň je obsažen ve všem. ATU Hvězda je vlastně sama Nuit.1./16 Zdůraznění role Crowlyeho, zároveň zdůraznění protikladů , však s tím, že jeden nemůže být bez druhého, nemohou existovat odděleně a vzájemně se doplňují, pokud je Slunce aktivní prvek, musí být zastoupen protikladným pasivním Lunou. Vše má svojí nezastupitelnou roli.
Verš 16 - Svět je stvořen nejen z protikladů, ale i ze 4 živlů a každý má 4 podelementy /4x4 = 16/
Ještě mi napadlo 2 protikladné síly Ob a Od prolínající se spirály bez tohoto by nebyl možný vývoj.
Při spojení verše s ATU XVI Věž - když vývoj dosáhne určitého či potřebného stupně musí být opět vše "zničeno", aby vše mohlo začít znova - opětné tvoření. 1+6 = 7 /číslo tvoření/.

1./I7 Doplnění verše 15 a 16, kde je řečeno, že vyvolenými nejsme všichni /i když se v předchozích verších vyskytly...děti,ovečky, blázni, hvězdy, služebníci../ zřetelně vyvoleným pro Velký úkol je Crowley. /Teď mám pocit, že Crowleyho povyšuji na Boha, který v lidském těle má vykonat nadlidské, ale pokud byl af-na-khonsem -": Khonsu byl nějaký egypt. Bůh a slůvko "af' je výdech či nádech - vznik -zánik - Božské výrony tvoření????/

1./18 Udělení jjakési výsady a vznešenosti. Obdaření moudrostí a silou. Proč je zde však množné číslo... jejich čele..?
A nebo ...Lidi konečně se probuďte a dělejte něco....
18 = 6+6+6 a nebo 1+8=9 a ještě 3x6=18 v číslech je ukryta rovnováha, světlo, vědomí, počátek, nekonečno prostě všechno, ale nevím co s tím.

1./19 Prosba k Nuit o pomoc lidstvu...skloň se k nim.../nevím, kdo mluví/.
ATU XIX. Slunce - po XVIII. Luna jakoby zablýskání se na lepší časy, ale ne zadarmo a ne pro Rozložení 19
ATU X. - neustálá změna - tvoření Universa + ATU IX. - symbol lampy opět světlo, ale vnitřní.
Numerický rozbor: 10 - opět Poustevník + 20 num. hodnota ATU X. to vše = 30 lamed = nebo 3+0=3
Vyrovnání ATU VlIl.
tři prvky Nového Aeonu /vše se vším souvisí a vše se v sobě prolíná/.

1./20 Rozřešení /klíč/je v tajném slově. Rituály - posvátné vědomé konání určitým cílem.
Tajné slovo" Abrahadabra - sjednocování protikladů, což by měl být cíl Nového Aeonu. Vše by se mělo dít pod vládou Boha Hora /Hoor, Hru, Hrumachis,Heru-Raa Ha - vše jsou Bohové mlčení a ticha, Navíc Bůh Raa se objevuje ve Starém Egyptě a podle nějaké legendy se prochází po obloze jednou za x let.
Otázka: jedná se stále o jednoho a téhož Boha, který se mění vývojem vědomí, nebo též obráceně - vývoj vědomí lidí má přisouzeného jednoho a téhož Boha dle stupně potřeby???
Zrovna tak si představuji u Nuit - je stále stejná, ale v různých vývojových etapách mění úkol a jméno - je to tak??
Je to vše Velká HRA /Hru/ - je to zdokonalování sama sebe .- Bůh, se chtěl podívat sám na sebe?
Pouze až bude vše v souladu a návrat do původního bude dovršeno Velké Dílo?

1./21 Hovoří Nuit, kde se charakterizuje jako nic - tudíž nekonečný prostor , ze kterého vše vychází --/Hadiit/ Nuit není vidět a přesto je všude - opět nekonečno -já jsem nebe.
Pro Boha - Pravé Já/*Hadit/
Vzývatel - nemůže to být Ra-Hoor-Khuit? - bez nich se nemůže projevit.
Jakoby byli na zemi - v iluzi ne nad Keterem
Když převedu obrazně Nuit na nekonečný oceán vody, ze kterého se vynoří /na pokyn Ra-HOOr-Knuita/ malá pevninka - ostrov /Já/je to moment vzniku vědomí z nevědomí? Připomělo mi to můj sen.
....není zádního jiného Boha mimo mne.... jiná podoba Nuit, stejná kvalita a mého pána
Hadita....projevení se.

1./22 Shrnutí předchozích veršů a představení se.
Opětné zdůraznění ...já jsem nekonečný prostor mými slovy snad takhle: jsem TA či /TI /, z
které či z kterých vše pochází - ale také nemusí. Doporučení k tomu, aby se nedělaly mezi ničím rozdíly, neboli vše souvisí se vším.
....kráčí bolest....nezaměřovat se pouze na určitou věc, situaci apod. Nebo: 1 + 1=2 -
Thelema protiklady - bolest, oddělenost.

1./23 Návaznost na předchozí verš. Ustanovení vůdce či vůdců - ti, kteří jsou výjimečné schopnostmi a měli by vést ostatní.
2+3=5 Hierofant - vést a spojovat protiklady.
 
červen 2003


(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz Webmaster, dotazy, připomínky: 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz